Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Kontaktni podatki območnih odborov SVIZ Slovenije

Na tej strani se nahajajo konktaktni podatki območnih odborov SVIZ Slovenije oz. njihovih predsednic in predsednikov

OBMOČNI ODBOR AJDOVŠČINA
predsednica Bojana Stopar
e-pošta: bojana.stopar@guest.arnes.si
OŠ Šturje, Bevkova 22, 5270 Ajdovščina
tel.: 05/365 38 15, faks: 05/365 38 07
e-pošta: oo.ajdovscina@sviz.si


OBMOČNI ODBOR BELA KRAJINA
predsednica mag. Vlasta Pezdirc
SŠ Črnomelj, Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj
e-pošta: vlasta.pezdirc@siol.net

Sedež območnega odbora
Srednja šola Črnomelj, Kidričeva 18/a, 8340 Črnomelj
tel.: 07/305 61 20, faks: 07/305 10 92
e-pošta: oo.belakrajina@sviz.si


OBMOČNI ODBOR CELJE (spletna stran: http://www.oo.celje.sviz.si/)
predsednik Srečko Lešek
SŠ za gostinstvo in turizem, Kosovelova 12, 3000 Celje
e-pošta: srecko.lesek@gmail.com

Sedež območnega odbora
OŠ Hudinja, Mariborska 125, 3000 Celje
tel.: 03/428 55 10, faks: 03/ 428 55 23
GSM: 040 821 242
e-pošta: oo.celje@sviz.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Celje nudi pravna služba na OO Podravje - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02-230-27-70)


OBMOČNI ODBOR IDRIJA
predsednik Roman Eberlinc
e-mail: roman.eberlinc@siol.net
OŠ Cerkno, Bevkova 26, 5282 Cerkno
tel.: 05/372 90 00, faks: 05/377 57 90
e-pošta: oo.idrija@sviz.si


OBMOČNI ODBOR ILIRSKA BISTRICA
predsednica Darinka Dekleva
OŠ Antona Žnideršiča
Rozmanova 25b
6250 Ilirska Bistrica
e-pošta: darinka.dekleva@gmail.com


OBMOČNI ODBOR JESENICE
predsednica Mojca Klavžar
OŠ Koroška Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice
tel.: 04/58 06 405 , faks: 04/58 06 404
e-pošta: oo.jesenice@sviz.si


OBMOČNI ODBOR KOROŠKA (spletna stran: http://www.oosviz-koroska.si/)
predsednik Jaroslav Kresnik
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
e-pošta: jarokresnik@gmail.com
GSM: 040 977 890

Sedež območnega odbora
Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem
tel.: 051/313 415
e-pošta: oo.koroska@sviz.si


OBMOČNI ODBOR KRANJ  (spletna stran: http://www.oo.kranj.sviz.si/)
predsednica Vlasta Sagadin
OŠ Orehek, Zasavska cesta 53 c, 4000 Kranj
e-pošta: vlasta.sagadin@siol.net

Sedež območnega odbora
Slovenski trg 6, 4000 Kranj
tel.: 04/236 35 20, faks. 04/236 35 21
e-pošta: oo.kranj@sviz.si
URADNE URE: ob torkih od 8. do 15. ure in četrtkih od 9.30 do 15. ure


OBMOČNI ODBOR LENART
predsednica Tatjana Kraner
e-pošta: tatjana.kraner@guest.arnes.si
OŠ Lenart, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart
e-pošta: oo.lenart@sviz.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Lenart nudi pravna služba na OO Podravje - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02/230-27-70)


OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE (spletna stran: http://www.oo.ljubljana.sviz.si/)
predsednica Magdalena Mustar Pečjak
e-pošta: magdalena.mustar-pecjak@sggos.si


sekretarka Avguština Zupančič
e-pošta: sviz.zupancic@siol.net

Sedež območnega odbora
Bobenčkova 14, 1000 Ljubljana
e-pošta: oo.ljubljana@sviz.si
URADNE URE: vsak delovni dan, 8.00 – 14.00

strokovna sodelavca:
Marjana Možina
e-pošta: marjana.mozina@sviz.si
tel.: 01/ 256 34 97, 01/ 256 34 98
faks: 01/ 256 34 99

Janez Rešek, univ.dipl.prav.
e-pošta: sviz.resek@siol.net


OBMOČNI ODBOR NOVA GORICA
predsednica Anica Erjavec
e-pošta: anica.erjavec@gmail.com
tel.: 040 422 602
Osnovna šola Ivana Roba, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempter pri Novi Gorici
tel.: 05/ 39 35 211, faks: 05/ 39 35 212
e-pošta: oo.novagorica@sviz.si

Sedež območnega odbora
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
e-pošta: oo.novagorica@sviz.si
tel.: 05/ 997 51 78
Uradne ure: ob sredah med 13. in 15.30 uro


OBMOČNI ODBOR NOVO MESTO
predsednica Jožica Derganc
Vrtec Pedenjped, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto
tel.: 07/371 82 50
e-pošta: jozica.derganc@gmail.com
GSM: 040 504 400

Sedež območnega odbora
Novi trg 10, 8000 Novo mesto
e-pošta: oo.novomesto@sviz.si
tajnica Zdenka Kranjc
e-pošta: zdenka.kranjc@guest.arnes.si
tel.: 05 906 22 67
URADNE URE: ponedeljek in sreda: 7.30 - 14.00


OBMOČNI ODBOR OBALA
predsednica Greta Vatovec
e-pošta: greta.vatovec@guest.arnes.si
OŠ Vojke Šmuc, Izola
Prešernova 4, 6310 Izola

Sedež območnega odbora
Jurčičeva 2, 6000 Koper
tel.: 05/626 25 30, faks.: 05/626 25 31
GSM: 040 470 177
e-pošta: oo.obala@sviz.si
URADNE URE:
torek: od 9.00 do 17.00 ure
petek: od 9.00 do 14.00 ure


OBMOČNI ODBOR ORMOŽ

predsednik Stanislav Bezjak
e-pošta: ty.sport@gmail.com
OŠ Velika Nedelja, Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
tel.: 02/713 62 00 in GSM 070/810 757, faks: 02/713 62 05
Sedež območnega odbora
Dobravska ulica 13 A, 2270 Ormož
e-pošta: oo.ormoz@sviz.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Ormož nudi pravna služba na OO Podravja - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02-230-27-70)


OBMOČNI ODBOR PODRAVJE (spletna stran: http://www.oo.podravja.sviz.si/)
predsednik mag. Boris Radosavljevič
III. Gimnazija Maribor, Gosposvetska 4, 2000 Maribor
e-pošta: boris.radosavljevic@siol.net

Sedež območnega odbora
Partizanska 5/IV, 2000 Maribor

tajnica: Jasna Sorko
e-pošta: jasna.sorko@sviz.si
tel.: 02/230 27 70, faks: 02/230 27 71
Uradne ure tajništva: vsak delovnik od 8. do 12. ure
e-pošta: oo.podravje@sviz.si

pravna služba: Tadeja Kremzer Jenčič, univ. dipl. prav.
e-pošta: tadeja.kremzer@sviz.si
Uradne ure za nudenje pravne pomoči:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.00 do 12.00 ure.


OBMOČNI ODBOR POMURJA (spletna stran: http://www.oo.pomurja.sviz.si/)
predsednica Marjana Kolar
Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova 11, 9226 Moravske Toplice
tel.: 041 304 811, faks: 02/53 81 472
e-pošta: marjana.kolar@gmail.com

Sedež območnega odbora
SVIZ OBMOČNI ODBOR Murska Sobota
Lendavska 14a, 9000 Murska Sobota
tel.: 02/522 17 64, faks: 0599 71915
URADNE URE:
ponedeljek: od 12. do 15. ure
sreda: od 13. do 15. ure
četrtek: od 16. do 17. ure

e-pošta: oo.pomurja@sviz.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Pomurja nudi pravna služba na OO Podravja - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02-230-27-70)


OBMOČNI ODBOR POSAVJA (spletna stran: http://www.sviz-ooposavje.si/)
predsednica Marija Žgavc
e-pošta: zgavc.marija@gmail.com
OŠ Jurija Dalmatina, Šolska ulica 1, 8270 Krško
tel.: 07/491 13 00, faks: 07/491 13 23
e-pošta: oo.posavja@sviz.si


OBMOČNI ODBOR POSTOJNA
predsednica Cvetka Stamenkovič
e-pošta: cvetka.domajnko@guest.arnes.si
OŠ Prestranek, Ulica 25. maja 14 A, 6258 Prestranek
tel.: 05/754 26 85, faks: 05/754 25 12

Sedež območnega odbora
Šolski center Postojna, Ulica 25. maja 14 A , 6258 Prestranek
e-pošta: oo.postojna@sviz.si
tel.: 040 349 995


OBMOČNI ODBOR PTUJ (spletna stran: http://www.sviz-ooptuj.si/)
predsednica Majda Anzelc
e-pošta: Anzelc.Majda@gmail.com
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava 136 A, 2252 Dornava

Sedež območnega odbora
Potrčeva cesta 58, 2250 Ptuj
tel.: 02/78 70 993, faks: 02/78 70 993
GSM: 051 667 178
e-pošta: oo.ptuj@sviz.si , info@sviz-ooptuj.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Ptuj nudi pravna služba na OO Podravja - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02-230-27-70)


OBMOČNI ODBOR RADOVLJICA
predsednik Jože Brezavšček
e-pošta: jozebrezavscek@gmail.com
EGSŠ Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica
tel.: 04/53 73 500, faks: 04/53 12 241

Sedež območnega odbora
OŠ Antona Janše, Kranjska c. 27/a, 4240 Radovljica
tel.: 04/537 49 10, faks: 04/537 49 19
e-pošta: oo.radovljica@sviz.si


OBMOČNI ODBOR SLOVENSKA BISTRICA
predsednik Vili Krajnc
e-pošta: vili.krajnc@guest.arnes.si
OŠ Pohorskega odreda, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica
tel.: 02/80 50 377, faks: 02/80 50 378
e-pošta: oo.slovenskabistrica@sviz.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Slovenska Bistrica nudi pravna služba na OO Podravja - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02-230-27-70)


OBMOČNI ODBOR SLOVENSKE KONJICE

predsednica Slavica Rebernak
e-pošta: rebrnak.slavica@gmail.com
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice
tel.: 03/57 54 110, faks: 03/75 72 870

Sedež območnega odbora
OŠ pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
tel: 03/757 29 50, GSM: 051 437 060
e-pošta: oo.slovenskekonjice@sviz.si
URADNE URE: vsak delovni dan od 8. do 13. ure


OBMOČNI ODBOR ŠKOFJA LOKA
predsednica Katarina Peternelj
e-pošta: katarina.peternelj@guest.arnes.si
OŠ Škofja Loka-Mesto, Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/506 00 00
GSM: 031 357 278


OBMOČNI ODBOR ŠMARJE PRI JELŠAH

predsednik Faruk Dreca
e-pošta: fdreca@gmail.com
GŠ Rogaška Slatina, Kidričeva 26a, 3250 Rogaška Slatina
tel.: 03/818 16 00 in GSM 070 490 766, faks: 03/818 16 06
e-pošta: oo.smarjeprijelsah@sviz.si
(pravno pomoč članom SVIZ OO Šmarje pri Jelšah nudi pravna služba na OO Podravja - www.oo.podravja.sviz.si in tel. 02-230-27-70)


OBMOČNI ODBOR TOLMIN

predsednica Tanja Kavčič
e-pošta: tanja.kavcic@guest.arnes.si
OŠ Franceta Bevka, Dijaška ulica 12 b, 5220 Tolmin
tel.: 051 355 572
e-pošta: oo.tolmin@sviz.si


OBMOČNI ODBOR VELENJE
(spletna stran: http://www.oo.velenje.sviz.si/)
predsednica Jelka Velički
OŠ Antona Aškerca, Jenkova 2, 3320 Velenje
e-pošta: j.velicki@siol.net

Sedež območnega odbora
Koroška 48a, 3320 Velenje
tel.: 03/898 27 70, faks: 03/ 898 27 80
e-pošta: oo.velenje@sviz.si
Namestnica: Bojana Urbanc
Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
URADNE URE:
ponedeljek, petek: od 11. do 13. ure
torek: 8. do 13. ure
sreda: od 17. do 19. ure
četrtek: od 13. do 14. ure


OBMOČNI ODBOR ZASAVJE

predsednica Marija Kovačič
OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Izlake 4, 1411 Izlake
e-pošta: mojcakov@gmail.com
GSM: 041 459 263
SaveSave

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908