Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Glavni odbor je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma. Člani glavnega odbora so predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik. Njegove pristojnosti podrobneje določa 17. člen Statuta SVIZ Slovenije.
Glavni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2014 - 2018 sestavljajo naslednji članice in člani:

Marija ANDREJČIČ,
OŠ Dolenjske Toplice
Majda ANZELC,
OŠ DORNAVA
Stanislav BEZJAK,
OŠ VELIKA NEDELJA
Jolanda BOROVNIK,
VRTEC PRI OŠ RAČE
Jože BREZAVŠČEK,
EGSŠ RADOVLJICA
Janez ČERNILEC,
ŠOLSKI CENTER KRANJ
 
Irena ČOLPA,
CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA
Darinka DEKLEVA,
OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA
Jožica DERGANC,
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Faruk DRECA,
GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
Roman EBERLINC,
OŠ CERKNO
Anica ERJAVEC,
OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER
 
Jelka HORVAT,
CVIU VELENJE
Nadja IVŠIĆ,
ETrŠ BREŽICE
Silvija JAVORNIK,
ŠC PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA
mag. Mojca JENKO,
NARODNA GALERIJA LJUBLJANA
Tanja KAVČIČ,
OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN
Viktor KLAMPFER,
GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA
 
Mojca KLAVŽAR,
OŠ KOROŠKA BELA JESENICE
Marjana KOLAR,
VRTCI OBČINE MOR. TOPLICE
Petra KORITNIK,
VRTEC JARŠE LJUBLJANA
dr. Danilo KORŽE,
FERI MARIBOR
Marija KOVAČIČ,
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE
Sabina KOVAČIČ,
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
 
Vili KRAJNC,
OŠ POHORSKEGA ODREDA SL. BISTRICA
Tatjana KRANER,
OŠ LENART
Jaroslav KRESNIK,
TRETJA OŠ, SLOVENJ GRADEC
Rok KRIŽAJ,
OŠ MEDVODE
Srečko LEŠEK,
SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Urška LIČEN,
VRTEC NOVA GORICA
 
Irena LIPOVEC,
OŠ 8 TALCEV LOGATEC
Magdalena MUSTAR PEČJAK,
SGGOŠ LJUBLJANA
Dušan NEMEC,
OŠ BOGOJINA
Katarina PETERNELJ,
OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO
mag. Vlasta PEZDIRC,
SŠ ČRNOMELJ
Marjan PLAVČAK,
OŠ PREBOLD
 
Davorka PREGL,
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR
dr. Jože PUNGERČAR,
INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA
mag. Boris RADOSAVLJEVIČ,
III. GIMNAZIJA MARIBOR
Slavko RAJH,
OŠ Velika Nedelja
Slavica REBERNAK,
VRTEC SLOVENSKE KONJICE
Vlasta SAGADIN,
OŠ OREHEK KRANJ
 
Cvetka STAMENKOVIČ,
OŠ PRESTRANEK
Robert STEGEL,
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Bojana STOPAR,
OŠ ŠTURJE
Matjaž ŠALEJ,
FESTIVAL VELENJE
Branimir ŠTRUKELJ,
SVIZ SLOVENIJE
Jožica UNETIČ,
NOVO MESTO
 
Greta VATOVEC,
OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA
Jelka VELIČKI,
OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE
dr. Igor ZAJC,
INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA
Stanka ZALETELJ,
OŠ TREBNJE
Marija ŽGAVC,
OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO
 

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908