Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Izvršilni odbor ima sedem članov in ga sestavljajo predsedniki sindikalnih konferenc in glavni tajnik:Branimir Štrukelj, glavni tajnikMarjana Kolar, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgojeJelka Velički, predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslihJelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebamiJože Brezavšček, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domovdr. Danilo Korže, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanostimag. Mojca Jenko, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacijIzvršilni odbor:
 • izvaja sklepe kongresa ter glavnega odbora,
 • usklajuje delo sindikalnih konferenc in območnih odborov,
 • spremlja in ocenjuje izvajanje socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb, zakonov in drugih pravnih aktov,
 • odloča o pravnih sredstvih in drugih postopkih v primeru neizvajanja socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb, zakonov in drugih pravnih aktov,
 • odloča o sklicu glavnega odbora,
 • sprejme poslovnik o svojem delu,
 • poroča sindikalnim konferencam in glavnemu odboru o svojem delu,
 • skrbi za nepremičnine, ki so bile kupljene iz sredstev, ki po Pravilniku o delitvi članarine SVIZ pripadajo glavnemu odboru,
 • glavnemu odboru predlaga letni program nalog in finančni načrt,
 • odloča in daje smernice o vzpostavitvi in vzdrževanju stikov z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami ter drugimi pravnimi osebami na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture,
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z drugimi sindikati in organizacijami na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Republiki Sloveniji in drugih državah,
 • odloča o predlogih za začetek postopka pred ustavnim sodiščem,
 • obravnava pobude in predloge članov sindikata ter drugih organov sindikata,
 • imenuje predstavnike sindikata v drugih organih in organizacijah,
 • predlaga podpis socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb in izjav o usklajenosti pravnih aktov,
 • daje mnenje k zakonom in podzakonskim ter drugim pravnim aktom,
 • sprejema druge odločitve, ki so v skladu s statutom.

 

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908