Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije

ČLANI KOMISIJE SVP (2014-2018):

Janez Galzinja, Gimnazija Škofja Loka
Igor Jeram, Prva OŠ Slovenj Gradec
Janez Virtič, OŠ Sava Kladnika Sevnica
Stanko Vorih, Izobraževalni center Piramida, Maribor
Jelka Žugelj, Glasbena šola Franc Šturm, Ljubljana

namestnici:
Andreja Grom, Novo mesto
Andreja Škorjanc Gril, OŠ Hudinja Celje

Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe:
  • razlaga določila tega statuta,
  • ocenjuje usklajenost splošnih aktov sindikata s tem statutom,
  • ocenjuje usklajenost posamičnih aktov organov sindikata s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata,
  • odloča o izključitvi člana iz sindikata,
  • odloča o zahtevah za varstvo pravic zaposlenih v sindikatu,
  • odloča o pritožbah članov.
Komisija odloča na lastno pobudo, na pobudo organov sindikata, delovnih teles in komisij glavnega odbora ter na pobudo članov. Komisija lahko razveljavi posamezne akte organov sindikata, če so v nasprotju z določili statuta. Zoper odločitve komisije je možna pritožba na glavni odbor, ki zadrži izvršitev sklepa.

Odločitev glavnega odbora o izključitvi člana in zahtevi za varstvo pravic zaposlenih na sindikatu je dokončna. Zoper druge odločitve glavnega odbora je dopustna zahteva o presoji odločitve glavnega odbora na kongresu.

Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe sestavljajo predsednik, štirje člani in dva namestnika članov. Na konstitutivni seji komisija izvoli predsednika, imenuje tajnika in sprejme poslovnik o svojem delu. Člani komisije praviloma ne morejo biti v vodstvih političnih strank in vodilni delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja).

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v drugih organih, razen s funkcijo sindikalnega zaupnika v zavodu.

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908