Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Nadzorni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Člani NO SVIZ (2014-2018):

Erika Rozman Logar, Gimnazija Kranj, predsednica
Robert Brezovnik, ŠČ Ravne na Koroškem
Sonja Mlinarič, Šolski center Ptuj


namestnika:
Darinka Kovačič, OŠ Bizeljsko
Andrej Vrtič, OŠ Grad


25. člen Statuta SVIZ Slovenije glede Nadzornega odbora (NO) določa: Nadzorni odbor SVIZ ima predsednika, dva člana in dva namestnika. Na konstitutivni seji nadzorni odbor izvoli predsednika in imenuje tajnika ter sprejme poslovnik o svojem delu. Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata, razen s funkcijo sindikalnega zaupnika v zavodu. Člani nadzornega odbora praviloma ne morejo biti v vodstvih političnih strank in vodilni delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja).

Naloge nadzornega odbora:
  • nadzoruje finančno-materialno poslovanje sindikata in njegovih organov na vseh ravneh organiziranosti,
  • nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,
  • o svojih ugotovitvah poroča skupščini,
  • o svojih ugotovitvah poroča glavnemu odboru najmanj enkrat na leto pri obravnavi finančnega poročila za preteklo koledarsko leto,
  • ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic glavnega ali območnega odbora,
  • predlaga glavnemu odboru sklic kongresa.
Nadzorni odbor SVIZ ima pravico vpogleda v vse pravne dokumente sindikata in njegovih organov na vseh ravneh organiziranosti, ki se vežejo na uresničevanje nalog nadzornega odbora.

1. in 2. odstavek tega člena se smiselno uporabljata za delovanje nadzornega odbora območnega odbora in nadzornega odbora sindikata zavoda. Članstvo v nadzornem odboru območnega odbora in v nadzornem odboru sindikata zavoda ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata.

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908