Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Osnovni podatki o Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

SVIZ je samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi prostovoljno vključujejo:
  • da bi na organiziran način izražali in uresničevali svoje interese,
  • da bi varovali svoj ekonomski in socialni položaj,
  • da bi zaščitili pravice zaposlenih,
  • da bi uveljavili vlogo in pomen izobraževanja, znanosti ter kulture kot temeljnih stebrov uspešne prihodnosti naše države,
  • da bi vplivali na oblikovanje politike v izobraževanju, znanosti in kulturi.

SVIZ podpisuje in nadzira izvajanje
  • splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
  • kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja,
  • kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost,
  • kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti.

SVIZ

- je član koordinacije negospodarskih sindikatov;
- sodeluje v parlamentarnih odborih;
- je od 1993 ustanovni član Izobraževalne internacionale (EI);
- sodeluje z Evropskim sindikalnim odborom za izobraževanje (ETUCE), z ILO in Unescom;
- je ustanovni član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS)
- od junija 2011 je član Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians - FIM)


Statut SVIZ Slovenije

Prikaz organiziranosti sindikata

Načela in cilji SVIZ Slovenije (sprejeti na 5. skupščini decembra 1998)

Kodeks poklicne etike (sprejet na 6. skupščini SVIZ decembra 2002)

Predstavitvena brošura SVIZ (september 2013)

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908