Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Predsednica GO SVIZ Slovenije v mandatu 2014 - 2018 Jelka Velički prihaja z Osnovne šole Antona Aškerca v Velenju, kjer je zaposlena kot učiteljica razrednega pouka. Članica Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) je od leta 1991, organizacijske in sindikalne izkušnje pa dejavno pridobiva od leta 1998, ko je postala sindikalna zaupnica in bila hkrati izvoljena za predsednico Območnega odbora SVIZ Velenje. Obe funkciji opravlja tudi v tem mandatnem obdobju, torej že petičzapored. V aktualnem mandatu (2014 - 2018) je tudi predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih.

V svojem programu dela oziroma usmeritvah za aktivnosti v mandatu 2014 - 2018 Jelka Velički izpostavlja:
- spoštovanje in upoštevanje Statuta SVIZ, Načel in ciljev SVIZ, Programske usmeritve SVIZ, sklepe kongresa, Izvršilnega in Glavnega odbora;
- preudarno razvijanje in ohranjanje povezovalnega odnosa med predsedniki sindikalnih konferenc, njihovimi članicami in člani, članicami in člani Glavnega odbora ter z zaposlenimi v strokovni službi SVIZ;
- zagovarjanje demokratičnega dialoga v sindikatu in prizadevanje za ničelno toleranco do nasilja;
- prizadevanja za varovanje dostojanstva in povečevanja ugleda poklicev, ki jih zastopa SVIZ;
- zavzemanje za medsebojno solidarnost, za ohranitev že pridobljenih socialnih pravic, za krepitev kakovostnega javnega izobraževanja, za posodobitev območne organiziranosti, za izoblikovanje plačnega sistema, ki bo upošteval posebnosti pri vrednotenju dela v posameznih dejavnostih, in za odpravo anomalij v plačnem sistemu;
- spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja med sindikati v javnih službah, med različnimi gospodarskimi in negospodarskimi sindikati v državi in nam podobnimi sindikati v Evropski uniji.

"Ugled našega sindikata pa bomo skupaj utrjevali s strokovnim znanjem, z medsebojno solidarnostjo, z varovanjem ekonomskega in socialnega položaja ter s samostojnim opredeljevanjem do družbenega dogajanja v Sloveniji in po svetu."
Jelka Velički, predsednica GO SVIZ Slovenije (v mandatnem obdobju 2014-2018)

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908