Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Prijava | Nov uporabnik | Pozabljeno geslo | Seznam tem
AvtorSporočilo
Anonimni
29.11.2009 15:08:01
RE: minus ure

Glede 5 minutnih odmorov, 4. člen 'Pravil', 2. odstavek pravi:

(2) Ena pedagoška ura strokovnega delavca praviloma obsega:
- pouk, 
- nadzor med odmori, 
- pripravo na pouk,  
- timsko delo v strokovnem aktivu, 
- evalvacijo pouka in popravo izdelkov.
 

Glede povečane (zmanjšane) tedenske učne obveznosti, je to v skladu z normativi (+5, -3). Se pravi, v izračun se vpišejo dejanske ure poučevanja.

Anonimni
29.11.2009 14:37:55
RE: minus ure

F pomeni število dni pouka, torej 190 dni *0,5 ure = 95 ur

Anonimni
29.11.2009 14:34:11
RE: minus ure

Odgovor anonimnemu, 29.11.2009, 11:32:33

Navodila za izpolnjevanje tabel:

7. člen predlaganega Pravilnika govvori o postopku izračuna letne delovne obveznosti in v točki 3 pravi:

(3) Za izračun letne delovne obveznosti strokovnih delavcev v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh pravil se vse postavke iz drugega odstavka 2. člena teh pravil preračuna na letno število delovnih ur tako, da se število delovnih dni v šolskem letu, število dni praznikov in dela prostih dni in število letnega dopusta posameznega strokovnega delavca pomnoži z 8. V skladu z drugim odstavkom 2. člena teh pravil je potrebno posamezne postavke med seboj odštevati. Od števila delovnih dni v šolskem letu je potrebno odšteti tudi preračunano število ur odmora med delovnim časom v času trajanja pouka.

Formula za izračun letne delovne obveznosti strokovnih delavcev:

A = B*8 - C*8 - D*8 - E

E - število ur odmora med delovnim časom v času trajanja pouka

Formula za izračun števila ur odmora med delovnim časom v času trajanja pouka:

E = F * 0,5

Tabela A:

(4) Odmor med delovnim časom v času trajanja pouka - v skladu s 154. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l., št. 42/02), ki določa pravico do odmora med delovnim časom, se za izračun letne delovne obveznosti upošteva samo odmor, ki pripada strokovnemu delavcu v času trajanja pouka, kot to določa Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur.l., št. 61/05)

Tabela B:

(6) Tedenska učna obveznost - število ur učne obveznosti na teden v skladu z veljavnimi normativi (ne vpisuje se ur povečane oz. zmanjšane učne obveznosti)

Mi poveste, kje v predlaganem pravilniku so omenjeni petminutni odmori med urami in kje je upoštevan povečan ali zmanjšan obseg dela?

Anonimni
29.11.2009 13:49:45
RE: minus ure

Koeficient za preračun učnih (pedagoških) ur v delovne ure ne more biti stvar dogovora, to mora biti zakonsko določeno. Če pa že je stvar dogovora potem pa mora dogovor izhajati iz neke zakonske podlage, ki pa v danem primeru ne izhaja. Prav tako bi moral biti zakonsko obrazložen pojem pedagoška ura, pa tega naš ZOFVI nima, kar pomeni, da je ta zakonodaja pomanjkljiva in nujno potrebna dopolnitve oz. spremembe.

Navodil, ki jih omenjate za izračun ne poznam, poznam samo Uredbo o enotni metodologiji in obračunu plač. Ne morem pa se strinjati, da ima mesec povprečno 4,33 tedna. Poglejte, če ima leto 365 dni in to delite s 7 dni je to 52,14 tedna. Če te tedne 52,14 delite z 12 meseci je to 4,345 oz. zaokroženo 4,35 tedna. Kadar pa je leto prestopno in ima 366 dni in jih delite s 7 dni je to 52,28 tedna in to delite z 12 meseci je to 4,355 oz. če zaokrožite 4,36 tedna.

In vi še kar verjamete, da so neka navodila, ki jih daje MŠŠ verodostojna? Jaz ne in zato mislim, da je najbolj pravično in pošteno, da se izhaja iz zakonov in da se potem tudi pravilno izračuna, med drugim tudi povprečno število tednov v mesecu. Se vam ne zdi, da bi bilo prav tako?

Anonimni
29.11.2009 13:13:27
RE: minus ure

Na šoli, kjer delam, so svetovalni delavci obvezno prisotni od 7h do 14. 30. Učitelji nimamo obvezne prisotnosti razen v času, ko poučujemo ali imamo druge zadolžitve, v razporeditvi in obsegu delovnega časa pa nam piše, da moramo biti od 7.30 do 13.30 obvezno RAZPOLOLOŽLJIVI.

Anonimni
29.11.2009 12:46:03
RE: minus ure

Obstaja zakonska podlaga za naslednji primer?

Svetovalni delavci morajo biti v službi od 7.00 do 15.00. Učitelji pa odvisno od urnika; npr. od 8.oz. 8.45  do 12.30 oz. do 13.130 Potem gredo domov.

Pri nas pravijo, da je misister izjavil, da je to stvar avtonomije šole oz. ravnatelja.

Kolegi na sosednji šoli imajo drugačen delovni čas. Oboji pa delamo 40 ur na teden ali še več.

Kdo bi to razumel?

Anonimni
29.11.2009 12:41:48
RE: minus ure

V šolstvu se operira s količniki na decimalke, ki pa so plod nekih podedovanih ustnih izročil. In vsaka šola si lahko količnik po mili volji prilagodi navzgor ali navzdol.

SVIZ naj model, ki ga je izdelal, prekliče, saj ne more sindikat delovati nezakonito!

 

 

Anonimni
29.11.2009 12:27:07
RE: minus ure

'Navodila za izpolnjevanje preglednic za srednje šole' so šole prejele od ministrstva.

Anonimni
29.11.2009 12:19:32
RE: minus ure

Izmišljen ali je stvar dogovora (koeficijent) ne vem, a res ga nisem zasledil v nobenem zakonu ali pravilniku.

Omenjal pa se je v "Navodilih za izpolnjevanje preglednic za srednje šole" (za vnos podatkov v program KPIS). Navodila pravijo:

'Povečana učna obveznost, zmanjšana učna obveznost, dodatek za poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov in dodatek za razredništvo se izračunavajo na naslednji način: plačni količnik delovnega mesta učitelja se deli z 174 (povprečno število delovnih ur na mesec), razultat se POMNOŽI Z 1,5 (!!!!) (razmerje med neposredno učno obveznostjo in posredno učno obveznostjo), dobljeni razultat se pomnoži s 4,33 (povprečno število tednov v mesecu);....'

 

Anonimni
29.11.2009 12:05:33
RE: minus ure

SVIZ-ov model je nesprejemljiv, ker je nezakonit. Ta model uvaja koeficient za preračun učne ure v delovne ure (k = 1,5). Po tem modelu je ena pedagoška ura poučevanja v razredu enaka 90 delovnim minutam oz. 1,5 delovne ure. Ta koeficient si je nekdo preprosto izmislil in nima nobene zakonske podlage in se ga potemtakem ne sme uporabljati. Podobno pa ima koeficient tudi Mustarjev model, ki je ravno tako nezakonit.

Anonimni
29.11.2009 11:55:27
RE: minus ure

Za doprinosom se pravzaprav skriva problem, ki bi ga lahko poimenovali način vodenja, odnos vodstva do zaposlenih. Še bolj eksotični izračuni minusov človeka ne ponižajo, če ga ne poniža oseba, ki naj bi ga vodila, usmerjala ...

 

 

Anonimni
29.11.2009 11:53:21
RE: minus ure

   "Koliko doprinosa po SVIZovem modelu dobi učitelj začetnik?"

Nič DOPRINOSA. Dobi nekaj več drugega dela, tako da zapolni svojo letno delovno obveznost. In to delo mora ravnatelj razporediti na začetku šolskega leta.

Pogledajte preglednico na www2.arnes.si/~dujcic1/ldo.xls

ter Pravila in prilogi na

http://sviz.cezarus.si/?page=si/predstavitev/konference/skogszio-obvestila

(poiščete PDF datoteko 'Pravila za določanje obsega letne delovne obveznosti strokovnih delavcev' (in dve prilogi))
 

Anonimni
29.11.2009 11:48:19
RE: minus ure

   "Marija Mustar gre v svojem preštevanju minut do skrajnosti: učitelji po njenem ob 22-urni UČNI obvezi delamo le 16, 5 DELOVNE URE!!!!"

Če na strani http://www2.sviz.si/aktualno/index.php?IDaktualno=312 sledite povezavi in preberete analizo 'Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi', v tretjem poglavju boste našli primerjavo delovnega časa učiteljev v različnih evropskih državah. In tu štejejo ure pouka v delovnih urah (60 min), tako da v Sloveniji pride ta čas 16,5 ur.

Mustarjeva je to dobro zadela, pozablja (ali prikriva) da učitelj ima tudi pripravo na pouk ter popravljanje in ocenjevanje izdelkov. In to skupaj je pedagoška ura ter traja praviloma 90 minut!

22 ure pouka * 90 minut = 33 ure.

Tisti izračun Mustarjeve je tudi ravnateljica prinesla na en sestanek in sem ga 'potopil' takoj v prvi minuti. Ob pomoči dokaj enotnega kolektiva.

 

Anonimni
29.11.2009 11:43:29
RE: minus ure

Koliko doprinosa po SVIZovem modelu dobi učitelj začetnik?

Anonimni
29.11.2009 11:32:33
RE: minus ure

   "Točno ta predlog SVIZovega pravilnika ravnateljem je v resnici povzročil največjo zmedo pri izračunavanju doprinosa ur, ker ne upošteva učiteljevega povečanega obsega dela, petminutnih odmorov med urami..."

Po moje, ta pravilnik upošteva vse to. V preglednici je tudi prostor za vpis vseh teh ur (povečan obseg, ID, dežurstva, varstva med odmori...). Dodal sem tudi čas za opravljanje nalog razredništva (to je sindikat lani izboril).

Na kolektivu vseeno ostane največe 'breme'  - da je pred vodstvom enoten in ne pristane na nobene sprotne 'doprinose'. Vso učiteljevo 'drugo' delo mora bit določeno z LDN.

Anonimni
29.11.2009 11:31:53
RE: minus ure

Marija Mustar  gre v svojem  preštevanju minut do skrajnosti: učitelji po njenem ob 22-urni UČNI obvezi delamo  le     16, 5 DELOVNE URE!!!!  To je, dragi kolegi in kolegice, vaš iztržek časa v razredu. In potem se prikaže, da se 16,5 uram v razredu doda kar 5,5 ure, kar je skupaj 22 ur, teh 5, 5 ure pa jasno pokrije vse odmore in odmorčke in mogoče še celo opravljanje male potrebe, če si uspete zanjo vzeti čas.

Začetnikom Mustarjeva tako izstavi ob polnem delovnem času preko 200 ur minusa!

Anonimni
29.11.2009 09:43:01
RE: minus ure

Odgovor anonimnemu, 28.11.2009, ob 20:30:00

Točno ta predlog SVIZovega pravilnika ravnateljem je v resnici povzročil največjo zmedo pri izračunavanju doprinosa ur, ker ne upošteva učiteljevega povečanega obsega dela, petminutnih odmorov med urami - saj je to tudi delovni čas in še marsikaj drugega. Učitelji in ravnatelji vse prevečkrat zamenjujejo pojma delovna obveza in delovni čas. V delovni čas sodijo tudi interesne dejavnosti, čeprav so plačane iz drugih virov, postanejo pa učiteljeva delovna obveza, ko so zapisane v LDN. V delovni čas sodijo tudi tiste ure v šoli v naravi, ki niso plačane in sem sodijo tudi neuradni razgovori z učenci, starši, ki pridejo izven časa govorilnih ur. V delovni čas sodijo vsa dela, ki jih opravimo v šoli in izven nje (fleksibilni delovni čas). Ne vem, če so v katerikoli drugi javni službi tako drobnjakarski kot smo učitelji.

Učitelj, ki ima polno obvezo in opravi naloge v zvezi z LDN šole, zadosti vsem kriterijem polnega delovnega časa, tudi v času prostih dni. Tako govori zakonodaja. Predlog SVIZovega pravilnika ni zakonska podlaga za izračun nezakonitih doprinosov, mi si pa sami kopljemo jamo, ker smo....

Anonimni
29.11.2009 09:39:16
RE: minus ure

Prav gotovo je skrajni čas oz.je prišel čas, da se učitelji-ce - zlasti v poklicnih in strokovnih šolah - zavedo, da se je treba začeti boriti za spoštovanje in dostojanstvo njihovega stanu.

Gledam kolegice in kolege ... kje so njihove hrbtenice? Kaj se je zgodilo z njimi? 50-letni kolega, strokovnjak, skrbno izpolnjuje listke in obrazce ... kolegica, malo pred upokojitvijo, natančno beleži doprinos, mlada mamica s porodniške pa v strahu za službo in dober glas pri ravnatelju nadomešča, hodi na seminarje, pripravlja kurikule ... Ne da se jim dopovedati, da se je treba ustaviti!

Ne vem, kako je v gimnazijah in OŠ, pri nas je hudo.

Anonimni
29.11.2009 00:08:28
RE: minus ure

DOPOLNJEVANJE UČITELJEVE DELOVNE OBVEZNOSTI ALI DOPPRINOS

Iz teh besednih zvez jasno izhaja, da učitelj mora nekaj poravnavati, dopolnjevati ...torej nekaj je dolžan, nečesa je KRIV, saj ne naredi dovolj oz. je preveč časa doma. Zakon pa z eno besedo ne govori o teh primanjkljajih. Govori pa o tem, kaj vse mora učitelj delati. To zaposleni naredi v času, ki mu ga določi delodajalec - država, saj si učitelj ne določa sam počitnic niti dopusta.

Lažje je ljudem vladati, če jim stalno nabijaš krivdo. Stari triki. O socialnem kapitalu pa ravnatelji nič ne razmišljajo. Kateri učitelj je vreden svojega naziva učitelj: tisti, ki ga stalno nadzorujejo, mu ne zaupajo, štejejo minute in ko napiše poročilo o urah, odbijajo, ker je preveč ovrednotil svoje delo ! Ali tisti, ki naredi ENAK obseg dela, pa vendar se zaveda, da ni manualni delavec, pač pa mu vodstvo zaupa in ga ceni, seveda pa ga v mejah predpisov tudi nadzoruje.

V prvem primeru je malce težko pričakovati, da bi tak učitelj vzgajal bodoče kritično misleče posameznike, če si  pa sam kot INTELEKTUAlEC  ne zmore zagotoviti statusa, kot ga določa zakon; če dovoli, da mu birokratsko gospodujejo ljudje, ki niti niso njegovi pravi delodajalci, ampak takorekoč kolegi!

Anonimni
28.11.2009 20:30:00
RE: minus ure

SVIZ se je leta 2001 'pogojno' dogovoril z Združenjem ravnateljev o številu ur DOPOLNJEVANJA učiteljeve obveznosti. Celotno besedilo in potek dogovorov je na:

http://sviz.cezarus.si/?page=si/predstavitev/konference/dop_uc_obv

Lahko pogledate tudi stran:

http://sviz.cezarus.si/?page=si/predstavitev/konference/skogszio-obvestila

in poiščete PDF datoteko 'Pravila za določanje obsega letne delovne obveznosti strokovnih delavcev' (in dve prilogi) . Tu so podrobneje določena pravila, po katerih bi naj ravnatelji vsakemu posameznemu učitelju določil letno delovno obveznost, pred začetkom šolskega leta.

Jaz sem po teh pravilih naredil računalniško preglednico, v katero se vnesejo ure učne obveze, ter postavke drugega dela, približno tako, kot predlagajo Pravila. Dosegljivo na naslovu: www2.arnes.si/~dujcic1/ldo.xls

Vprašanja na dujcic@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908