Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 17.02.2017

Razmere v SF so nevzdržne


sporočilo za medije!


RAZMERE V SLOVENSKI FILHARMONIJI SO NEVZDRŽNE

SVIZ kot reprezentativni sindikat na področju kulture poziva ministra za kulturo, naj v okviru svojih pristojnosti poseže v dogajanje in poskrbi za ureditev stanja v naši najuglednejši glasbeni ustanovi.


Ljubljana, 15. februarja 2017 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) podpira odločitev in spoštljivo gesto Stavkovnega odbora orkestra Slovenske filharmonije (SF), ki je šefu dirigentu Urošu Lajovicu predlagal, da z njim odigrajo še zadnji predvideni abonmajski koncert 30. in 31. marca in se na ta način sporazumno in dostojno razidejo. Stavkovni odbor se je 10. februarja letos – po sklepu orkestra SF – in ob navzočnosti Andreja Petrača, predsednika strokovnega sveta SF, sestal z dirigentom Lajovicem in mu predstavil ponudbo orkestra.

Dirigent navedene ponudbe ni sprejel in je izrazil željo, da se sestane z orkestrom in mu predstavi svoje predloge. Do sestanka je prišlo v ponedeljek, 13. februarja. Uroš Lajovic je orkestru sporočil, da želi dirigirati vse svoje predvidene koncerte do konca sezone in celo nadaljevati sodelovanje z orkestrom v naslednji sezoni! Slovenski filharmoniki so njegov predlog z veliko večino zavrnili.

Po ponedeljkovem sestanku je orkester potrdil, da prej omenjena ponudba maestru Lajovicu še vedno velja, a hkrati sklenil, da bo glasoval o obnovitvi stavke, ki bo izpeljana od 27. do 31. marca, če do konca tega meseca ne bo sklenjen pisni dogovor o razrešitvi krize v Slovenski filharmoniji. Razmere, ko direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič z orkestrom sploh ne komunicira, »šef dirigent« pa trmasto vztraja, da bo kljub izgubi zaupanja v orkestru le-tega vodil še naprej, so popolnoma nevzdržne, ker onemogočajo normalno delovanje SF, vrhunsko poustvarjanje, h kateremu so člani orkestra zavezani skladno z aktom o ustanovitvi SF, in ustvarjalnost, ki je predpogoj za izvrševanje te njihove obveznosti, pravice ter ne nazadnje tudi odgovornosti.

Vsled navedenemu SVIZ kot reprezentativni sindikat na področju kulture, v katerega je včlanjen pomemben del zaposlenih v SF, poziva ministra za kulturo Antona Peršaka, da v okviru pristojnosti, ki jih ima, poseže v dogajanje tako, da se bodo razmere v naši najuglednejši glasbeni ustanovi končno uredile. SVIZ znova poudarja, da je do stavke prišlo povsem na koncu, ko so bile izčrpane vse ostale konstruktivnejše možnosti in se je vsakič znova pokazalo, da direktor Damjanovič ne le da ni pripravljen ali ni zmožen ustrezno urejati nastalih trenj, temveč je jedro težav prav on sam in med drugim onemogoča tudi izvrševanje 3. člena akta o ustanovitvi SF (vrhunskost). Orkester SF oziroma njegovi člani ne bodo dopustili, da se Slovenska filharmonija zaradi interesov posameznikov in v nasprotju z javno koristjo ter ob hkratnem ob poseganju v ekonomski in socialni položaj članov orkestra izgubi v povprečju ali celo propade.
X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

---------------------------------------------------------------------------

Poleg zgornjega izvirnega sporočila, posredovanega medijem in javnosti v sredo, 15. februarja, v nadaljevanju objavljamo še odgovore in pojasnila, ki smo jih na prošnjo pripravili še za časnik Delo.

1. Pišete, da so razmere v SF nevzdržne; ali lahko to izjavo bolj podrobno pojasnite.

Kot smo zapisali v izjavi in pozivu ministru, da poseže v razmere, so te nevzdržne, saj direktor Damjanovič z orkestrom praktično ne komunicira, maestro Lajovic pa vztraja pri položaju "šefa dirigenta", čeprav je velika večina članov in članic orkestra prepričana, da pri vodenju ni in ne more biti uspešen. Je mogoče trditi, da so – ob teh dejstvih – razmere vzdržne?


2. Kakšna je vloga sindikata pri stavki, pri kateri ne gre za socialno-ekonomske pravice zaposlenih. Ali pa menite drugače? In - koliko članov orkestra je članov Sviza?

V Slovenski filharmoniji ta trenutek ni nobene stavke. Stavka je bila izvedena 1. januarja in se je tisti dan tudi končala. Je pa res, da je orkester po ponedeljkovem srečanju z dirigentom Urošem Lajovicem, ki je v ponedeljek zavrnil predlog orkestra, da se dostojno razidejo, tako da z njim odigrajo abonmajska koncerta konec marca, sklenil, da bo glasoval o novi stavki, ki bo trajala od 27. do 31. 3. 2017. Odločitev je bila sprejeta po napovedi gospoda Lajovica, da namerava na položaju ostati do konca sezone in še po tem. Iz obrazložitve stavkovnih zahtev v začetku tega leta izvedene stavke je jasno razvidno, da so zahteve vezane na uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov, ki izhajajo iz dela. Velika večina članov in članic orkestra je včlanjenih v SVIZ.


3. V izjavi med drugim piše, da Orkester SF oziroma njegovi člani ne bodo dopustili, da se Slovenska filharmonija zaradi interesov posameznikov in v nasprotju z javno koristjo ter ob hkratnem ob poseganju v ekonomski in socialni položaj članov orkestra izgubi v povprečju ali celo propade... Prosimo za obrazložitev predvsem zadnjega dela izjave; na katere interese mislite in katere posege v položaj članov orkestra?

Slovenska filharmonija je bila ustanovljena z namenom, da poveže vrhunske glasbenike v orkester, ki bo zagotavljal "vrhunska umetniška doživetja." Presojo, koliko je tega v času, ko je direktor Damjanovič za "šefa dirigenta" nastavil gospoda Lajovica, prepuščamo strokovnjakom in kvalificirani glasbeni kritiki. Nekaj od tega je bilo prebrati tudi v Delu. A ni nobenega dvoma, da bi moral pogoje za "vrhunska umetniška doživetja" zagotavljati direktor Damjanovič, ki se, namesto uresničevanja poslanstva filharmonije, ukvarja z vlaganjem tožb proti Ministrstvu za kulturo in mu preprečuje, da bi opravilo revizijo poslovanja Slovenske filharmonije. Namesto da bi vse sile usmeril v razreševanje konflikta med "šefom dirigentom" in orkestrom, poskuša na sodišču dokazovati nezakonitost novoletne stavke. Od decembra lani do začetka februarja je Slovenska filharmonija odvetnici Maši Podkonjak Korošec, ki je vložila tožbo o nezakonitosti stavke, nakazala 13.400 evrov
Za gostovanja pa praktično nikoli ni denarja, čeprav so za umetniško rast orkestra ključna. Čigav interes uresničuje direktor Damjanovič, ko se poskuša z dokazovanjem nezakonitosti stavke obdržati na položaju? Interesa filharmonikov, da zagotavljajo vrhunska umetniška doživetja, zagotovo ne! Direktor filharmonije je jedro problema, direktor filharmonije je tisti, ki je v ospredje postavil izključno svoj interes, da ostane na položaju, in prav to grobo uveljavljanje izključno osebnega interesa ogroža položaj članov orkestra, ker ogroža ugled in s tem prihodnost Slovenske filharmonije.


4. Ali se je predstavnik Sviza že na to temo sestal z ministrom, kdaj in zakaj?

Predstavniki SVIZ smo se, skupaj s stavkovnim odborom SF, dvakrat sestali z ministrom za kulturo "na to temo".

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908