Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 23.05.2017

Novela Zakona o osnovni šoli

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so 19. 5. 2017 dali v javno razpravo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli, ki prinaša spremembe na področju izvajanja razširjenega programa in pri uvajanju drugega tujega jezika v obvezni program, podrobnejše opredelitve izvajanja programa šole v naravi in spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja. Predlog novele Zakona osnovni šoli je objavljen na spletnem portalu e-demokracija, komentarje k dokumentu pa je mogoče oddati do 30. 6. 2017.

Kot so zapisali na spletni strani ministrstva, se bo podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda v skladu s predlogom izvajalo v dveh sklopih: 150 minut strukturiranega pedagoškega dela za vsak oddelek (neobvezni izbirni predmeti, pevski zbor, prehrana, učenje učenja in ustvarjalno-sprostitvene dejavnosti, kamor sodi tudi program Zdrav življenjski slog), temu pa sledi 120 minut popoldanskega varstva.

Načrtovana je uvedba drugega obveznega tujega jezika za učence 7., 8. in 9. razreda. Obseg neobveznih izbirnih predmetov se ne spreminja. Učenci od 4. do 9. razreda si bodo lahko še naprej izbrali tuji jezik, ki pa ne bo enak tistemu, ki se ga že učijo kot prvi ali drugi tuji jezik. Tako se povečuje jezikovna pestrost. Učenci 1. razreda bodo imeli pouk tujega jezika kot obvezni predmet.

Predvidene so spremembe pri izvedbi šole v naravi. Šola bo na generacijo učencev organizirala eno obvezno šolo v naravi (ta bo v celoti plačana iz proračuna) in še največ dve nadstandardni (s plačilom staršev in pokroviteljev).

Nacionalno preverjanje znanja se bo po novem izvajalo tudi v 3. razredu (učni jezik in matematika). V 6. razredu ostaja enako kot doslej (učni jezik, matematika, tuji jezik). V 9. razredu ostaja obseg predmetov enak (učni jezik, matematika in tretji predmet, ki ga določi minister), vendar se bo po novem dosežek učenca po posebni metodologiji pretvoril v oceno. Ta bo vpisana v redovalnico kot ena izmed ocen, pridobljenih v šolskem letu.

Komentarje k predlogu novele Zakona o osnovni šoli je mogoče oddati neposredno prek spletnega portala e-demokracija, in sicer do 30. junija 2017. K posredovanju pripomb bomo članstvo v osnovnih šolah preko sindikalnih zaupnic in zaupnikov pozvali tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in nato v roku javne razprave posredovali stališče sindikata resornemu ministrstvu.

Vaš komentar:

Z vpisom zahtevanih podatkov lahko h gornji objavi prispevate svoj komentar. Vnos vašega e-naslova, ki ob komentarju ne bo objavljen, je obvezen, saj boste nanj prejeli potrditveno obvestilo. V tem obvestilu boste našli povezavo, na katero morate klikniti, da bo vaš komentar na strani postal viden.

Za morebitna dodatna pojasnila nam lahko pišete na e-naslov: info@sviz.si
Ime:
E-naslov:
Komentar:   
Alenka Požarnik (23.05.2017 21:44:04)
Zadnja leta so na Ministrstvu ure OPB vsako leto zmanjševali. Zdaj pa naj bi po 150 minutnem pedagoškem delu sledilo popoldansko varstvo. To po vsej verjetnosti ne bo enakovredno ovrednoteno.Mnogi učitelji bodo tako morali opravljati še dodatne ure, da bodo dosegli svojo obvezo. Upam, da se bo SVIZ vključil v komentiranje tega predloga in poskušal vplivati na Ministrstvo, da se položaj učiteljev ne bo poslabšal. Komentar sem poslala tudi preko spletnega portala e-demokracija.
Simon Kurinčič (24.05.2017 19:57:09)
Res ne razumem več odgovornih. Vsako leto poslušamo, da manjka tehničnih poklicev, da imajo otroci vse manj ročnih spretnosti, da se premalo gibljejo itd...Vsaj tretjina če ne več jih ima težave že pri SLJ in TJA. Tisti, ki so hoteli več, so si pač izbrali še drug jezik. Kaj je tu narobe? Če se to sprejme, potem se bo na račun drugega tujega jezika zmanjšalo število ur izbirnih vsebin na samo eno uro iz današnjih dveh ali treh. Pa ravno to je bila en izmed idej devetletke, izbirnost. Menim, da bi glede na trende v šolo v 9. razred nazaj vpeljati tehniko in tehnologijo, ki je bila v osemletki v 8. razredu celo dve uri. Tako bi se lahko povečalo zanimanje učencev za tehnične poklice. O tem pa se na žalost nič javno ne spregovori, pa čeprav vsi politiki že 10 let govorijo o teh težavah. A v to smer ne naredijo nič. Le družboslovje in humanistiko se dodaja in to ob dejstvu, da raziskave kažejo, da slovenski učenci že sedaj ne marajo šole. Jo bodo z drugim tujim jezikom bolj? Menim, da še manj...
Doroteja Borovnik (24.05.2017 21:19:08)
Spoštovani,
resnično upam, da bodo odgovorni te komentarje brali in upoštevali. Kot član prosvete in mati dveh otrok sem najbolj zgrožena nad dejstvom, da bodo otroci v 3. razredu, ki se morajo navaditi na prve ocene, izpostavljeni stresu NPZ-ja, ki sem mi zdi samo strošek in samo sebi namen. Zakaj moramo že v 3. razredu pri otrocih spodbujati odpor do šole, stres in strah pred neuspehom? Kaj tako dobrega nam prinašajo NPZ- ji v 6. in 9. razredu? Saj se jih tudi pri vpisu v srednje šole skoraj nič ne upošteva. Zakaj se ne upošteva mnenja osnovnošolskih učiteljev in ravnateljev, ki so strokovnjaki?
V nobeni od naštetih sprememb ne vidim izboljšanja za otroke. Vseskozi se jim le dodaja, znanje pa žal ni nič boljše. Učim na gimnaziji, kamor pridejo najboljši osnovnošolci in lahko vam zatrdim, da znanje otrok, ki prihajajo, ne raste temveč pada.
To so zamisli, ki ne prihajajo iz prakse temveč teorije.
Doroteja Borovnik
beba (25.05.2017 09:17:47)
Spet "vsebinske" spremembe v podaljšanem bivanju. Menim,da gre samo za drugačna poimenovanja, oddelki podaljšanega bivanja pa ne bodo več obstajali. Torej ne bodo več obstajali tudi "učitelji v podaljšanem bivanju"?Kdo bo opravljal te ure, kakšna bo sistemizacija?Ure se bodo najverjetneje porazdelile tistim, ki jim manjka polna obveza. Res elegantna "rešitev PB", ki je na udaru že nekaj let.
Učiteljica Andreja (26.05.2017 06:50:29)
Učitelji podaljšanega bivanja smo že nekaj časa na udaru,tudi s strani Zavoda za šolstvo, ki nam več ne omogoča študijskih srečanj za naše področje, ne glede na to, da vskočimo v vsako nadomeščanje, da imamo že sedaj popolnoma razdrobljen urnik- od jutranjega varstva do podaljšanega bivanja, kar pomeni 9,5 urno delovno prisotnost večkrat na teden, da krpamo obvezo z raznimi oblikami učne pomoči, kar spet pomeni da smo prisotni od jutra do popoldneva ... Poleg tega smo tisti, ki se učencem uspemo najbolj približati, jih spoznati in navezati pristne odnose. Naslednja stvar so pa vsakodnevni stiki s starši, ki so prav tako zelo pomembni; izgrajujejo odnos staršev s šolo, ki se potem ohrani celotno osnovnošolsko šolanje. Vmes pa še učencem postrežemo kosilo, jim merimo vročino, jim pomagamo pri učnih težavah, jih motiviramo pri učenju in moramo biti vsesplošni strokovnjaki, inženirji in doktorji na vseh področjih. Pa vseeno radi in z veseljem opravljamo to delo. Fino bi bilo, če bi avtorji novele zakona malce preizkusili to nepomembno in nepotrebno razširjeno dejavnost in potem tudi oni zapisali komentarje, pripombe in izsledke iz prakse.
Nejc Trušnovec (28.05.2017 15:10:49)
Sem strogo proti NPZju v 3. razredu.
Snežka (29.05.2017 13:58:38)
Iz sklopa obveznih izbirnih predmetov se tuji jeziki prenesejo med obvezne predmete. Obrazložitev ministrstva: Zaradi dodatne obveznosti učencev s poučevanjem drugega tujega jezika si učenci izberejo le en obvezni izbirni predmet. Kaj pa učenci šol s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre? Ti učenci so že sedaj imeli po predmetniku 2 uri pouka več (dodatna obveznost), ker se učijo jezik okolja (italijanščine). Število ur po predmetniku bi moralo biti za vse učence po Sloveniji enako. Morda ne bi bilo napak razmišljati v tej smeri: Osnovna šola s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre ne izvaja dveh tujih jezikov. Učenje drugega tujega jezika naj ostane del obveznih izbirnih predmetov.
beba (31.05.2017 12:45:27)
Že pred leti so se je pričeli poskusi za "veliko šparanje" v OŠ na račun učencev in učiteljev v PB. Združevanje skupin, večje skupine, trpanje otrok starostno mešane skupine med začasno odsotnostojo nekaj učencev (lahko tudi samo enega, dveh) pri interesnih dejavnostih ali pri naključnem izostanku učenca v skupini /trening, tudi izredni pred nastopi, bolezen, zobozdravnik, začasen odhod na druge dejavnosti izven šole itd. ... včasih pa si tudi starši ali stari starši zaželijo preživeti izredno popoldne s svojim otrokom, vnukom in še in še...
Učitelj v Pb je bil pod stalnim stresom ali bo imel v času kontrole dovolj učencev v skupini
Stalne selitve skupin pri začasnih združevanjih učencev uniči načrtovano delo,jemlje dnevno veliko produktivnega časa učencem in učiteljem. Učitelj naj bi v realnem času vodil stalno evidenco prisotnosti, ki se dnevno lahko minimalno spreminja za nekaj učencev - medtem ne more voditi kake druge dejavnosti, učenci, ki so v skupini morajo čakati ...
Sedaj se obeta še večje trpanje v ozke časovne okvirje, ali kaj? že sedaj je skoraj nemogoče sestavljati urnike - če vzamem npr. samo za odhode na kosilo /pozabimo umirjeno prehranjevanje, ker nam zapovedujejo, da naj bi odšli iz jedilnice v 15 do 20 minutah??? - včasih toliko čakamo samo v vrsti!!!/- kako bo šele z uključitvijo vseh interesnih dejavnosti v ta čas? Formirajo se zelo male skupine učencev, ki "odpirajo vrata in sprašujejo kje morajo biti sedaj, saj pogosto ne vedo kam naj gredo"; starši v najboljši veri vpisujejo svoje otroke v preveč interesnih dejavnosti - učenci so znervirani; učitelji tudi; vodstvo pritiska da se skupine nemudoma večkrat dnevno združujejo in razdružujejo; starši pogosto ne vedo, kje je trenutno njihov otrok (aja saj res karate ima) in stalno hodijo v razrede in ga želijo dobiti v matični skupini ("ker sem mu pozabila reči, maj gre danes sam na trening in potem k sosedu na rojstni dan - če vi pustili mobiče, mu bi lahko telefonirala;...

Kako si predstavljajo, da bo učenec brez vmesnega počitka po kosilu zmožen opraviti vse popoldanske obveznosti? Kot razumem naj bi "popoldansko varstvo" sledilo šele na koncu in tu bi si učenec pri čakanju na odhod šele lahko malo oddahnil. POPOLNOMA ZGREŠENO!
Aha in kot sumim te ure ne bodo plačane pedagoško, ampak delovne - torej učitelj bo samo čuval učence. Popravite me, če ne razmišljam pravilno. Kje bo tu socializacija in integracija bolj osamljenih učencev, kje uvajanje v mirno razreševanje sporov, kje osebni mirni pogovor z enim učencem, ko učitelju učenec lahko končno kaj zaupa, vpraša za nasvet, pove, česa se boji, s kom ne želi sodelovati, kaj ga veseli ...
Ali menite, da se bo do s temi spremembami še lahko zagotovili vsaj splošni cilji, da ne naštevam operativnih za vsako dejavnost?
citiram
"V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem potrebno:
• zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
• omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
• omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
• omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
• omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke."

Predlagatelji sprememe s tako predlagano ozko organizacijsko shemo boste ubili vsaj po rednem dopoldanskem delu za nekaj časa sproščenega učenca, ki polni akomulator za drugačno usvajanje drugih znanj v popoldanskem času in elan učiteljev v PB, ki se trudimo, da dajemo in pripravljamo mnogo izbire za različne interese učencev.
Ali vse to samo, da boste lahko plačali nekaj nepedagoških ur? Ali pač zato, da boste predlagatelji upravičili svojo službo in ste predlagali spremembe? Te so slabe in grozne. Upam, da se jim bomo učitelji in profesorji v PB in pa seveda sindikat peedagoških delavcev radikalno uprli.

Pričakujemo podporo pametnih vodstev in pametnih staršev...

... in pa seveda ga Doroteja Bobovnik ... tudi večina učiteljev nas je zgrožena nad NPZ-jem v 3. razredu ...
... in prav imate kot ti predlogi ... to so zamisli, ki prihajajo iz teorije, ki jo predlagalci ne bodo uresničevali in tudi za škodo ob (močno upam, da ne bodo sprejeti) izvajanju ne bodo odgovarjali.
beba (31.05.2017 12:57:46)
... in pozabila sem poziv:

Pametni ljudje (ravnatelji, starši, babice, dedki, učitelji, strokovnjaki) zasujte Sviz in Ministrstvo za šolstvo in šport s komentarji o "Noveli Zakona o osnovni šoli", da bodo videli, kako zelo se NE STRINJAMO s predlogom VSAJ ZA SPREMEMBE GLEDE PODALJŠANEGA BIVANJA IN NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V 3. RAZREDU.
učiteljica (31.05.2017 23:52:35)
Tudi sama se sprašujem, kako nameravajo v tri "pedagoške" ure strpati vse te interesne dejavnosti in še zdrav življenjski slog za povrh. To je praktično neizvedljivo, vsaj na naši šoli,saj nimamo na razpolago niti prostorov za izvedbo toliko dejavnosti v tako kratkem času. V predlogu zakona glede podaljšanega bivanja gre po mojem mnenju samo za drugačna poimenovanja, bistvo pa se skriva globlje-plačilo in delitev ur, ki je zaenkrat sila skrivnostno. Resnično pa sem razočarana nad nespoštovanjem dela v opb, ker moramo že leta dokazovati-ne vem sicer komu, da ne gre "zgolj" za varovanje otrok. Kdor je v oddelkih delal vsaj nekaj let ve, da gre za veliko več. Za to delo, ki ga opravljam že 13 let, sem vložila veliko energije, še več sem je dobila "povrnjene" od otrok s katerimi z največjim veseljem delam sleherni dan. Sedaj pa bodo "strokovnjaki" naše delo razvrednoti Li z enim samim namenom, privarčevati. Zagotovo ne bo šlo za enormne zneske.
Petra (01.06.2017 21:02:58)
Tudi meni se zdi popolnoma prezgodaj vpeljevati NPZ v 3. r. Ja, imam mlajšega otroka in prihranila bi mu to izkušnjo. Kdo ne bi? Kaj sploh menimo praktiki o NPZjih, je očitno zelo pomembno, a spregledano dejstvo. Saj se stalno vpeljujejo projekti, formativno učenje ...novosti kar dežujejo. Zakaj na račun spreminjanj utečenih dejavnosti in zlasti ob zahtevnosti urnikov, na silo delati še večje nove komplikacije z delitvijo ur, drobljenjem itd. Kvalitetna šola potrebuje učitelje, ki niso izžeti in ne bodo naslednjih 20 in več let. Ob koncu se vprašajmo, komuj bo taka sprememba zakona v prid in komu v breme.
mama 5 letnika in 9 letnice (02.06.2017 08:53:08)
Tudi jaz sem odločno proti NPZ-ju v 3. razredu. Otroci se komaj navajajo na ocene v 3. razredu in starši smo veseli, da jim te še ne predstavljajo nek strah in trepet, da o stresu sploh ne govorim. Otroci so stari 8 ali pa 9 let, odvisno od meseca rojstva! Pa saj niste resni!! Povejte raje kakšen smisel ima to preverjanje za tako majhne otroke? Nobenega! Samo nekdo bi spet rad neko statistiko delal in s tem še kaj zaslužil.

Glede podaljšenega bivanja pa bi morali organizacijo prepustiti šolam, ker le one vedo koliko otrok bo v njem in kako se jim splača razporediti otroke in učitelje! Mogoče, bi že nekrat dali mir ministri in razni strokovnjaki, ki sedite na ministrstvu. Ravnatelji šol so edini kompetenti za takšno organizacijo in ne vi, ki nimate prave predstave o poteku dela v šolah!

Papir prenese vse, otroci in učitelji pa ne!!!!!
Andreja Robek Perpar (02.06.2017 19:45:18)
Spoštovani! Menim, da je uvedba NPZ v 3. razred popolnoma nepremišljena. V 6. razredu (kljub temu da se razultati nikamor ne štejejo) se otroci čutijo zelo obremenjene in pod stresom. Glede na to, da so cilji prve triade opismenjevanje, si res ne predstavljam, kako bodo to preverjali. Hkrati pa ... Ali je kdo pomislil na prostorsko stisko? V vsakem razredu je lahko 15 do 16 otrok, na naši šoli imamo 2 oddelka 3. razreda, 3 oddelke 6. in 3 oddelke 9. razreda. Zgaotoviti je potrebno tišino, kar pomeni, da ostali razredi niti ne morejo biti v šoli, hkrati je potrebno zagotoviti po 2 nadzorna v vsaki učilnici ... Na naši šoli smo že preračunali, da prostora za izvajanje NPZ (če bo še v 3. razredu) ne mogoče zagotoviti.

OPB je druga težava, saj se vsako leto tisti "odmor" kar prišteva k nekemu varstvu in vsako leto je drugače (manj) ovrednoteno za isto delo kot nekaj let nazaj. Tole popoldansko varstvo je zopet neka zavesa pred očmi, saj nihče ne ve, kaj bo to prineslo. Ministrstvo znižuje število ur OPB in JV, hkrati pa bi želeli, da šola to organizira. Starši so nejevoljni, ker JV/OPB ne dobijo, če jim ga šola zaračuna, smo obravnavani kot izkoriščevalci hujše vrste.

Neobvezni izbrni predemeti ... Hja, spet še ena zgodba ... Nekateri so tuj jezik začeli obiskovati v 4. razredu, nekateri v 5., spet treji v 6. razredu. V 7. razredu pa si ga lahko izberejo kot obveznega. Ministrstvo niti ne ve, predvidevam da niti ne želi razmišljati o tem, da bi dovolila tvorbo takih oddelkov (ne glede na (najnižji)normativ, saj ima vsak od prej omenjenih učencev različno stopnjo znanja. Kaj pa tisti, ki sploh niso obiskovali neobv. izb. predmeta? Torej se prvič za npr. nemščino odloči v 7. razredu - ali so združeni s tistimi, ki so neobv. nemščino obiskovali od 4. razreda ... zgolj zato, ker po normativu ne smemo tvoriti nove skupina? Jah. ne vem, no, če je pošteno od šole pričakovati tak organizacijski tunel, kateremu nihče ne vidi konca ali luči na koncu? Pa dobro, ali pa do otrok, ki bodo popolnoma v neenakovrednem položaju glede na čas obiskovanja npr. nemščine. In tudi nepošteno do učitelja: ta naj v isti skupini združuje 4 nivoje znanja - prvič obiskuje/drugo leto obiskuje/tretje leto obiskuje/ 4. leto obiskuje ... Pa saj ni čudodelec; res je, da moramo biti ustvarjalni, ampak tukaj se presegajo meje zmožnosti in usvtarjalnosti.

ŠVN: super, če bo res plačano iz proračuna. Kaj pa če tam zmanjka denarja, kot ga je že za marsikatero stvar (npr. učbeniški sklad). Kdo bo takrat kril - šolski sklad? Starši? Donatorji?

Število ur se na razred iz leta v leto povečuje, učenci, učitelji in starši so vsako leto bolj in bolj obremenjeni (finančno, psihično ...), zadeve pa se le še dodajajo in dodajajo in nič ne gre ven! Tako ne gre. V litrško posodo gre le 1 liter vode.

Marsikatera stvar je nedorečena, skrita (namenoma ali nenamenoma), zato ne razumem, da se zakonodaja spreminja na vrat na nos. Kaj je res potrebno to sprejeti tako hitro? Mogoče je potrebno vložiti več časa v razmislek o učnih predmetih, načrtih, ocenjevanju, s čim smo zdaj zadovoljni, kaj bi vrgli ven, kaj dali noter ... Ne da bo čez 5 let spet potrebna prenova zakona.
Regina Bokan (04.06.2017 20:34:20)
Sem proti spremembam pri organizaciji podaljšanega bivanja in proti ukinitvi 11. člena Zakona o osnovni šoli (kar pomeni ukinitev PB - v nadaljevanju pa "ukinjanje" javnega šolstva).
Odločno sem tudi proti 8. členu novega predloga Zakona o osnovni šoli, ker je nerazumljiv in v njem ni jasno definirano in pojasnjeno, kaj lahko pričakujejo učitelji in učiteljice podaljšanega bivanja glede zaposlitve in poteka pouka.
Vsa leta opažam, da se skupina otrok, ki nima stalnega učitelja v PB, ampak se v njej učitelji nenehno menjavajo, dobesedno uniči. Kako? Učno, vzgojno, odnosno, zdravstveno, človeško.
Zadnja leta je bilo takih skupin na šoli več, ker Ministrstvo izvaja racionalizacijo in ne plača delovnih mest.
Septembra 2018 pa ta usoda čaka vse učence, če bo predlagan zakon sprejet.

Ko pridejo šestletniki septembra v šolo, nekateri še nekaj tednov iščejo svojo učilnico ter wc in jokajo, ker pogrešajo svoje starše. Ne predstavljam si, da ne bi imeli niti svoje učiteljice za PB.
Vsakomur, ki so mu otroci mar, bi se moral oglasiti.
Kali (06.06.2017 18:54:20)
Večina predlaganih sprememb je birokratskih, zraslih na birokratskih tepkah, ki nikoli niso delali v šoli. Drugače si tako telečjih predlogov ne znam pojasniti. Žalostno!!!
Kali (06.06.2017 18:57:25)
Večina predlaganih sprememb je birokratskih, zraslih na birokratskih tepkah, ki nikoli niso delali v šoli. Drugače si tako telečjih predlogov ne znam pojasniti. Žalostno!!!
Sanja (06.06.2017 19:51:54)
Sem odlocno proti vsem omenjenim spremembam! Npz v 3.razredu?! Že sedaj imajo otroci toliko delovnih obveznosti, da komaj dihajo. So preobremenjeni, mehkega prehoda v ocene ni. Pa še bi jih radi izpostavili dodatnemu stresu in moznemu neuspehu!? Zakaj?! Ocene so dovolj realen pokazatelj znanja. In to je dovolj. Podaljsano bivanje tako rekoc izginja. Ucenci niso vrece krompirja, ki se ga prelaga pac na tista mesta, kjer je trenutno prostor! So bitja, ki NUJNO potrebujejo svoj popoldanski čas za socializacijo, mirno igro,za razvijanje ustvarjalnosti, cas, da v miru opravijo nedokoncano solsko delo ali prosijo za pomoc pri razlagi, cas za kvalitetno prezivljanje prostega casa...Kdaj bi naj po vasem to poceli? Medtem ko jih porivate iz razreda v razred, medtem ko trpate skupine na 28 ali vec ucencev, ker varcujete pri kadrih ali medtem, ko trpate v dve uri vse dejavnosti, pri katerih jih bomo spet le steli in birokracijsko zapisovali kje je kdo in kdo je ostal?! Noben strokovnjak, ki bi bil dejansko iz pedagoskega podrocja, ne bi biti predlagal taksnih neumnosti, kaj sele, da bi jih uresnicil. Upam, da noben od predlogov ne bo sprejet. To je cista degradacija pedagoskega poklica, slovenske osnovne sole in otrok!!!
Vesna (06.06.2017 20:31:49)
Kot mama trem otrokom in učiteljica, se absolutno ne strinjam s spremembami glede OPB. NPZ v 3. razred - katastrofa.
Škoda ker se ves čas razmišlja o varčevanju, ki se vsakokrat izkaže, da so ali na račun otrok ali zaposlenih.
Meta Štrumbelj (06.06.2017 21:13:49)
Obremenjenost učencev bo absolutno previsoka. Moja bodoča prvošolka še sedaj vsak dan popoldne spi - kako bo zdržala vodene aktivnosti? Četrtošolka se spopada za angleščino - ne predstavljam si obremenitve s še enim jezikom. Najhuje pa je vpis rezultatov NPZ v spričevala - pri povprečju 50-60% bo torej večina dobila dvojke?
Saša (06.06.2017 21:42:43)
Sem proti NPZ-jem v 3. razredu. Lani smo zbirali in naprej predajali mnenja kolegov, ki so bili odločno proti NPZ-jem. Kot bi pisali in govorili steni, so t.i. "strokovnjaki" presodili, da bodo NPZ-ji tudi v 3. razredu zelo fajn. Se spomnim leta, ko sem imela NPZ-je v 3. razredu. Naslednje leto ni bilo več besedice o njih. Sedaj se bo začelo že v 1. razredu na polno... Spomnim se, kako so nam obljubljali, ob uvedbi devetletke, kako bo mehak začetek... Dejali so, da se bodo učenci v 1. razredu igrali in se imeli skrajno lepo... Ob vsem učnem načrtu je to hudičevo težko. Zanima me, kam so hodili v šolo vsi ti predlagatelji in pobudniki....
Mateja Gorše (07.06.2017 18:56:36)
V mesecu, ko smo učitelji zasuti z delom in je naša pozornost usmerjena v popravljanje NPZjev, zaključevanje ocen, priprave proslav ob zaključku šolskega leta, urejanje dokumentacije, priprave na zaključek konferenčnega obdobja, evalvacije, takšne in drugačne sestanke…se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na čelu z ministrico Majo Makovec Brenčič pritlehno lotilo ključnih sprememb Zakona o osnovni šoli. Ministrstvo nam sicer res daje možnost za razpravo pred uvedbo sprememb, a nam hkrati z objavami okrožnic, da jasno vedeti, da naša mnenja in predlogi ne štejejo nič, saj se je Ministrstvo v resnici že odločilo. Če pogledamo zgolj okrožnico objavljeno 12. 5. 2017, lahko jasno vidimo, da se že v šolskem letu 2017/18, krči financiranje programa podaljšanega bivanja.
Kot učiteljica, predvsem pa kot mama odločno nasprotujem spremembam OPB, NPZ in uvedbi obveznega drugega tujega jezika.
Marko Šavc (07.06.2017 20:44:43)
Neumnost = v 3.razred vpeljati NPZ (že v 6. in 9. je v večini popolnoma nepotreben) = povečani stroški

Na drugi strani pa spreminjanje OPB-ja zaradi stroškov. Ne vem kdo te spremembe sprejema, ampak stroka jih sigurno ne.
Sabina Kavšek (08.06.2017 18:06:16)
Spoštovani,
Kot mama in kot učiteljica spremljam NPZ-je že vrsto let in sem samo še ena od mnogih, ki sem zelo PROTI njim in pravega smisla v njih zares ne vidim. Sprašujem se kdo vsa ta leta sploh bere naše analize ter komentarje k NPZ-jem in naše pripombe, ki jih vestno pišemo vsak konec šolskega leta? Zdi se, da to pišemo kar nekam v prazno.
In to, da se ponovno skuša uvajati npz v 3. razred?? A se je kdo vprašal zakaj smo to že imeli in potem ukinili?
Glede uvajanja obveznega 2. tujega jezika. Sem anglistka in ja, znanje jezikov je dragocenost in prednost, ampak za mnoge učence bo v OŠ to enostavno preveč in ne bodo zmogli. Si je kdo prebral članek o tem, da je v Sloveniji premalo pedopsihiatrov? Se je kdo vprašal zakaj jih sploh toliko rabimo? En glavnih razlogov je ŠOLA in absolutna preobremenjenost otrok v OŠ! Zdi se mi grozljivo, da je ŠOLA glavni krivec številnih stisk otrok.. Šola bi morala biti nekaj kamor si vsi želijo po znanje, ne pa da je glavna asociacija na šolo 'ocenjevanje, vrednotenje, ipd.'...
Zakaj nihče od naših vodilnih ne vidi uspešnega finskega modela? Domače naloge skušajo ukinjati, tedensko število ur je bistveno manjše kot pri nas itd... istočasno pa imajo odlične rezultate na mednarodnih testih znanja.
Namesto, da se gremo novih sprememb, bi morali morda najprej poenotiti delo po šolah v tej naši mali Sloveniji. S kolegico imava otroka letos v 1.razredu na dveh različnih koncih Slovenije. Obe sva učiteljici in se čudiva - Njena prvošolka je morala za ocenjevanje pri SLJ že napisati nadaljevanje zgodbice z malimi tiskanimi črkami, moj prvošolec pa je komaj pred nekaj tedni začel z bralnim listom, ko so lepo počasi in postopoma osvojili vse velike tiskane črke. Vesela sem, da je na šoli mojega otroka zaenkrat 1.r še vedno 1. razred, žal pa bo z uvajanjem NPZ-ja v 1.r zagotovo postal sistem v mnogih šolah bolj podoben sistemu kot ga imajo v šoli deklice iz zgornjega opisa in se bo storilnostna naravnanost samo še stopnjevala. Ta deklica je vsako popoldne že v 1. razredu pisala ogromno količino domače naloge, moj sin je ni imel skoraj nikoli, ker je že vse opravil v PB-ju.
Vsem, ki imate moč odločitve, želim veliko zdrave pameti pri odločitvah, predvsem pa vas lepo prosim, da resno pretehtate naše komentarje, ker mi, praktiki, otrokom res želimo DOBRO in LEPO otroštvo, ki je zagotovo pogoj za ODGOVORNE in ZRELE odrasle.
Zaskrbljena učiteljica (10.06.2017 08:46:38)
Spoštovani!

Strinjam se, da je potrebno spremeniti in modro dopolniti Zakon o OŠ (ZOŠ), vendar ne na račun in v škodo otrok in zaposlenih. Kolikor vidim, je podan predlog za dodatno obremenitev učiteljev v PB, torej iz sedanjih 5 PU/OPB-ja, kar pomeni 250 min delovnik, na 270 min (150 min + 120 min). Res? Sprašujem se, kaj je namen podaljšanja delovnika učiteljev v OPB-ju, kako se namerava vrednotiti tisti 120 min (kot PU ali DU) . Kdor nikoli ni poskusil niti eno leto (ne le urico ali dve tedensko!!) opravljati dela v OPB-ju, ob seveda rednih nadomeščanjih, spremstvih in drugih obveznostih, zagotovo NE VE, kaj to pomeni. Žal se ob tem tudi namerno in načrtno mašijo ušesa in zakrivajo oči, da učiteljem v PB ne pripada niti ena minuta odmora, ki bi jo lahko izkoristil za recimo bilološke potrebe. Učiteljem pouka pripadajo petminutni odmori med urami, medtem ko učiteljem OPB-ja NITI SEKUNDE.

Skrbi me tudi kraja otroštva z uvedbo devetletke. Strinjam se, da znanje bogati, vendar pa je čas brezskrbnega otroštva dragocenost, ki ga ni mogoče zavrteti nazaj. Pet ur pouka v 1. r., in sicer 2x tedensko, se mi že sedaj zdi velik nesmisel. Bojim se, da se premalo zavedamo, da niso vsi otroci jezikovno nadarjeni. Mnogo otrok ima težave z razvojem govora, da o obveznem delu opismenjevanja sploh ne govorim. Tudi programi iz višjih razredov se vse bolj pomikajo navzdol. Naši otroci si zaslužijo vse čestitke in priznanja, koliko zmorejo. A žal na račun najpomembnejšega dela, to je izguba otroštva.

Tudi glede ponovne uvedbe NPZ-jev se strinjam s predhodniki. Popoln nesmisel, stres na stres, strah na strah in posledično velika verjetnost nejevolje, slabe in nizke samopodobe otrok in posledično nevarnost depresije. Sprašujem se, kdo bo prevzel odgovornos? Dejstvo namreč je, da šefi pridejo in odidejo, medtem ko učitelji ostajamo in rešujemo pogorišča, ki so jih zakuhali drugi.

Želim si, da bi se poleg učiteljev v pogovor vključili tudi Zavod za šolstvo, ravnatelji/ravnateljice in starši.

Skrbi me namreč, da v vseh teh tednih ni zaslediti niti enega komentarja in mnenja vodilnih delavcev šol.

S spoštovanjem
D. J.
Brina (14.06.2017 13:41:44)
Z novelo zakona se v nobeni točki ne strinjam, ker pomeni poslabšanje sistema, ki je že sedaj zelo pomanjkljiv in neprimeren.
mama/teta/babi/učiteljica (15.06.2017 20:26:51)
Odločno nasprotujem predlaganim spremembam Zakona OŠ! Poleg vsega že zgoraj navedenega (ukinjanje PB, neutemeljeno obremenjevanje z dodatnimi tujimi jeziki, NPZ v 3. razredu ...) sem ogorčena, da se pritlehno - v obrazložitvi(!)spremembe 24. člena - v drobnem tisku! - oznani, da "nadarjeni učenci ne sodijo več med učence s posebnimi potrebami". Nobena predlagana sprememba ni v korist učencem in posledično družbi! In kot take so neutemeljene, nepotrebne in škodljive.
babi, učiteljica (16.06.2017 08:46:19)
Ne razumem več - zakaj toliko obremenjevati učence. Včasih so bili v mali šoli, ki se je spremenila v 1. razred. Tam naj bi se igrali in s pomočjo igre učili. Danes pa imajo po 5 delovnih zvezkov, tudi dva tuja jezika, v šoli so do 16.00 in ko pridejo domov morajo delati nalogo in se učiti. Ali je to normalno???? Potem se pa sprašujemo, zakaj učenci sovražijo šolo, zakaj se upirajo, zakaj nagajajo, zakaj so nasilni??? Kdaj pa imajo prosti čas??? Same neke zahteve po še več. Nismo stroji, ne učenci, ne učitelji. NPZ v takšni obliki bi bilo potrebno ukiniti, ne pa da se dodaja še v 3. razred. Kako je mogoče da so rezultati slovenskega povprečja pri vseh predmetih okrog 50%? Glejmo na otroka in ne delajmo v njihovo škodo, upoštevajmo jih ...
Eva Krevl (16.06.2017 11:17:30)
Komentar na spremembo ZOŠ glede OPB
V podaljšanem bivanju zaposlena že trideset let. V tem času je bilo precej zakonskih sprememb in sprememb normativov. Izračun je pokazal, da sem zaradi drugačnih normativov in standardov v šoli v primerjavi z ostalimi učitelji, preživela v tridesetih letih zaposlitve, več kot tri leta več v razredu z učenci, na ekskurzijah, športnih dnevih , večji delovni obveznosti, daljši učni uri in nižjim faktorjem.
Šola ima vzgojno in izobraževalno funkcijo , vendar je videti, da v zadnjih letih velja le še izobraževalna, s standardi in kriteriji. Ko je bil uveden tujjezik v prvo triado, so učenci kar naenkrat imeli več ur pouka, ki ste jih vzeli na račun podaljšanega bivanja. Učitelji v podaljšanem bivanju imamo zahtevano stopnjo izobrazbe, ki je enaka kot pri drugih učiteljih v šolstvu. Učitelji, govorim za šolo v kateri sem zaposlena, smo kar naenkrat pristali na nižjih plačah, čeprav z odločbami za nedoločen in za polni delovni čas.
Po moji presoji gre za vprašanja tri do štiri tisoč delovnih mest v naši demokratični državi, kjer smo učitelji podaljšanega bivanja ostali popolnoma brez pravic. Trdim, da je za to odgovorno pristojno ministrstvo, ki krši osnovna ustavna določila o človekovih pravicah. Vedno se spremembe zgodijo zelo potiho. Pod navidez »lepotnimi« spremembami, se skriva vsakič slabša situacija tako za učence, kot za nas, učitelje. Sprašujem se kaj bo dobrega prinesel šolarjem novi zakon o OŠ?
Sprašujem se, kaj bo z normativi in standardi za učitelje v podaljšanem bivanju?
Sprašujem se kako bomo dosegli 100% zaposlitev?
Sprašujem se, ali nas bo novi zakon še obravnaval kot strokovne delavce?
Šola smo ljudje. Tisti, ki se v njej šolajo, njihovo starši in tisti, ki smo v njej zaposleni. Kaj bo izboljšal novi zakon, ki dovoljuje samo še dve uri in pol neobveznega programa, ki kot razumem zajema kosilo, učenje učenja in ustvarjalno sprostitvene dejavnosti .
Potem je tu še varstvo. Že sedaj je ura varstva trajala 60 min., ki se je pretvorila faktor 0,78 pedagoške ure. Če je šlo za doprinos, pa je 60 min., pač 60 min. Ure, minute… Do kam še?
Kot razumem, se podaljšano bivanje ukinja in ne razumem , da želite z novim zakonom v dve uri in pol strpati vse splošne in operativne cilje. Sprašujem se kakšno bo kvalitetnejše pedagoško delo, ki naj bi zajemalo tako vzgojo kot izobraževanje in kakšen zgled bomo dali generacijam otrok, če jih bomo šteli, kot to počnejo odgovorni na ministrstvu. Po petnajsti uri je organizirano varstvo. To je najbolj stresni del službe učitelja , ker so takrat učenci združeni in prihajajo in odhajajo na razne interesne dejavnosti. Učenci, zlasti mlajši, se pogosto pozabijo javiti učitelju in se jih potem išče vsepovsod. Odgovoren je seveda učitelj. Kako torej z zakon omogoča varno varstvo?
Imate idejo, da se združuje oddelke, češ, da mora biti zadoščeno normativom. To so po mojih informacijah tudi preverjali odgovorni z ministrstva in šteli učence. Pri združevanju imajo eni še pouk, drugi so že končali, potem imajo nekateri izbirne predmete ali pevski zbor. Na ta način se velikokrat ne ve, kje je kdo. Imamo sezname, ki jih kar naprej dopolnjujemo, brišemo, črtamo. Sistem nas je iz strokovnih delavcev spremenil v administrativne in s tem povzročll velik kaos, ki ni dober ne za otroke, ne za nas zaposlene, da o starših in babicah, ko iščejo učence po šoli, ne govorim.

Spodnja obrazložitev, da je namen razširjenega programa spodbujati celostni razvoj učenca, je videti kot floskula, ki je zaradi združevanja po mojem mnenju neizvedljiv. Združevanje učencev ne pomeni varnega in stabilnega okolja in nikakor ne prispeva h kakovosti izobraževanja, še manj pa bogati in nadgrajuje obvezni program, ker je neobvezni program časovno okleščen. Kako bo učenec, ko vidi učitelja, da neprestano šteje učence razvil samoregulativno vseživljensko učenje in razvijal svoje interese? Kako bo učitelj bolje spoznaval učence? Kako se bodo razvijali kakovostnejši odnosi?

Namen razširjenega programa osnovne šole je spodbujati celostni razvoj učenca, prispevati h kakovosti uresničevanja ciljev osnovnošolskega izobraževanja s tem, da bogati in nadgrajuje obvezni program, omogoča večjo izbirnost, spodbuja in usmerja učenca k samoregulativnemu vseživljenjskemu učenju ter aktivni participaciji v ožjem in širšem družbenem okolju. Izvajanje razširjenega programa omogoča uresničevanje učenčevih interesov, boljše spoznavanje učenca, razvijanje kakovostnih medsebojnih odnosov in vzpostavljanje zdravega načina življenja.

Razširjeni program se z novelo po obsegu ne spreminja, ureja pa se vsebina oziroma dejavnosti, ki jih vključuje.

Kako bomo dosegli splošni cilj Zakona o OŠ, k opredeljuje vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika?

Kako bomo spodbujali integriteto posameznika?

Kako bomo vzgajali za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, ko smo sami ostali brez vseh pravic?

Kako bomo omogočali osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, če jih bomo neprestano šteli, da bo zadoščeno normativom?

Sama se neprestano in vseživljensko izobražujem, zato poznam šolske sisteme tudi drugod po svetu. Zavzemam se kvalitetno vzgojo in izobraževanje. Obrazložitve novega zakona, me pustijo z večnim vprašanjem »Kako bomo izboljšali pogoje za delo in učenje?« Lepotni popravek, ki je zopet v zakonu omenjen mimogrede, za sabo pušča nešteto vprašanj.
Želim, si da bi ministrstvo sledilo temu, kar je za učence in učitelje najboljše. To si zaslužimo vsi.
Pustite (17.06.2017 19:21:28)
Pustite:

-Pustite učiteljem biti Učitelji. Ne spreminjajte jih v birokrate, ki otroke le preštevajo in prometnike, ki jih usmerjajo v naslednjo učilnico.
-Pustite otrokom biti otroci. Pustite jim čas za igro, pogovor, gibanje in smeh. (novejše raziskave že nakazujejo, da se pomanjkanje igre že kaže v številnih negativnih posledicah pri otrocih).
-Pustite prvošolcem biti pet in šestletniki. Iz 1-2 uri vodenih dejavnosti na dan (mala šola), kaže, da bomo kmalu prišli na 7 ur (8-15h) kar je že skoraj urnik odraslega. Koliko stvari jim je devetletka že vzela (da vzela, ne dala!), pa nam še ni dovolj. Prvošolci še posebej potrebujejo tudi stalnost učiteljev, nikakor pa ne nenehnega prehajanja k eni in drugi dejavnosti.
-Pustite učiteljem, da otroke obravnavajo kot učence in ne kot serijske izdelke, ki morajo biti že v 3. razredu nacionalno ocenjeni.
-Pustite učiteljem, da otroke obravnavajo kot živa bitja in ne predmete normativa. Stalno združevanje v OPB in prehajanje v različne dejavnosti učiteljem onemogoča obravnavati otroke kot osebe, otrokom ne daje občutka varnosti in stabilnost. Vzpostavitev kvalitetnih odnosov med učenci ter med učenci in učitelji pa ni mogoča. Ogrožena je tudi varnost otrok, saj je temeljit pregled nad otroki praktično nemogoč.
-Pustite učiteljem, da presodijo kaj je najboljše za njihove učence. Oni so namreč tisti, ki so vsak dan z njimi.
-Pustite učiteljem, staršem in otrokom, da vam povedo kaj potrebujejo. Govorijo vam iz izkušenj. Pustite in poslušajte!
Katja (18.06.2017 21:22:30)
Mnenje k spremembam in dopolnitvam Zakona o osnovni šoli – DRUGI TUJI JEZIK
1. Podpiram ponovno obvezno poučevanje drugega tujega jezika v zadnji triadi osnovne šole.
Obrazložitev:
Učiti se tujega jezika obvezno ali izbirno še zdaleč ne daje enakih rezultatov. Učenci imajo pri obveznem predmetu bolj resen odnos in so se tudi pripravljeni bolj potruditi. Prav tako je obvezni predmet umeščen v urnik, kar pomeni, da učenje tujega jezika ne poteka več izključno zadnje šolske ure.
2. Ne strinjam se, da naj bi se drugi tuji jezik ukinil kot NIP, z možnostjo začetka učenja v 4. razredu.
Obrazložitev:
Otroci se učijo tujega jezika lažje in hitreje kot najstniki in odrasli. Zato je z učenjem TJ bolje pričeti pred pubertetnim obdobjem, tako da si otrok lahko ustvari dobro, trdno podlago v jeziku, preden postane preveč samokritičen.
3. Predlagam, da se tretji tuji jezik kot NIP ponudi v tretjem triletju.
Obrazložitev:
Poleg angleščine je nujno potrebno znanje vsaj še enega evropskega jezika – drugi tuji jezik. Bolj motiviranim učencem pa se ponudi učenje dodatnega - tretjega tujega jezika kot NIP v tretjem triletju.
Marjana Pšeničnik (20.06.2017 22:14:04)
Spoštovani kolegi,
občudujem vašo prizadevnost, s katero v komentarjih, osnovanih na kilometrih izkušenj, tako skrbno obelodanjate razmere, ki vladajo "na terenu". Hvala vam! Tudi sama sem odločno proti nerazumnemu povečevanju ur tedenske učne obveznosti za učence, proti operacijam (ra)združe(va)nja OPB in podobnim nesmislom, ki so jasni vsakomur, ki ima vsaj malo delovnih izkušenj v šoli. Se mar ne bi dalo krčiti stroškov z ukinitvijo NPZ v 3. in 6. razredih namesto z nepotrebnimi operativnimi posegi v PB (ki naj bi bili le lepotne narave)?

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908