Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 31.05.2017

Visoke temperature na delovnem mestu

Zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest, so določene s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011-ZVD-1). V dokumentu je med drugim v 25. členu opredeljena tudi temperatura zraka, ki jo mora delodajalec praviloma zagotavljati v delovnih prostorih.

Če se v delovnih prostorih pojavlja temperatura, višja od 28 stopinj celzija, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno delovno okolje ter sprejemati potrebne začasne ali trajne ukrepe.

Temperatura zraka v skladu s pravilnikom ne sme presegati 28 stopinj celzija, razen v prostorih, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (peči, kuhalniki ipd.). Če se v delovnih prostorih pojavlja temperatura, višja od 28 stopinj celzija, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno delovno okolje ter sprejemati potrebne ukrepe. Ti so lahko začasni (zračenje, ventilatorji), lahko pa tudi trajni (ustrezne klimatske naprave). Ukrepi morajo biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) daje delavcu tudi pravico odkloniti delo, če delodajalec ne zagotavlja varnih delovnih razmer in je zato lahko ogroženo zdravje zaposlenega. Vsak primer odklonitve dela zaradi povišanih temperatur pa je treba obravnavati posamično.

Stališče, ki ga v zvezi s tem zavzema Inšpektorat za delo RS, je, da občasno povečanje temperatur tudi preko 28 stopinj celzija v večini primerov ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja delavca. Upoštevati pa je treba zdravstveno stanje posameznega delavca (povišan pritisk, kardiološka obolenja ipd.).

Pomembno vlogo pri urejanju varnih delovnih razmer imajo delavci in sveti zavodov. Ti lahko od delodajalca zahtevajo, da zagotovi varne delovne pogoje. Če delodajalec zahtev ne upošteva, je treba to prijaviti Inšpektoratu za delo RS.

Vaš komentar:

Z vpisom zahtevanih podatkov lahko h gornji objavi prispevate svoj komentar. Vnos vašega e-naslova, ki ob komentarju ne bo objavljen, je obvezen, saj boste nanj prejeli potrditveno obvestilo. V tem obvestilu boste našli povezavo, na katero morate klikniti, da bo vaš komentar na strani postal viden.

Za morebitna dodatna pojasnila nam lahko pišete na e-naslov: info@sviz.si
Ime:
E-naslov:
Komentar:   

Trenutno ni komentarjev

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908