Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 24.05.2017

V teku so regijski posveti o varnem in spodbudnem učnem okolju

Od danes do 8. junija se bo po Sloveniji odvilo pet posvetov o varnem in spodbudnem učnem okolju, ki jih skupaj pripravljajo SVIZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Posveti so namenjeni soočanju pogledov na zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja.

Skladno s slovensko zakonodajo je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja eden od temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja in zajema tako krepitev socialnih veščin, strpnosti, spoštovanja drugačnosti kot omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti.

Ne glede na dejstvo, da preprečevanje in obravnava nasilja ni nov pojav in je v slovensko vzgojno izobraževalnem prostoru na tem področju bilo vloženo veliko znanja ter različnih aktivnosti, ne moremo mimo trditve, da se spreminjajo pojavne oblike nasilja, naša odzivnost, pa tudi učinkovitost obravnave.

Zavod za šolstvo je s pomočjo zunanjih strokovnjakinj v letu 2014/2015 pripravil »Protokol ob zaznavi in za obravnavo med vrstniškega nasilja v VIZ«, kateremu so kot temelj služile »Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru«. Protokol je uporaben spisek postopkov, kako ravnati, ko do nasilja že pride. Veliko načinov možnih delovanj pa obstaja, še preden se to zgodi: v domišljenih vzgojnih strategijah in celostnem delovanju šole, v dolgoročni in sistematični skrbi za odnose in dialog, v prizadevanjih za izgrajevanje varne klime in kulture dobre skupnosti, v katero so vključeni vsi učenci, v sistematičnem izpopolnjevanju učiteljev na področju vodenja razreda, v opremljanju učencev s komunikacijskimi veščinami in strategijami za reševanje konfliktov in v senzibiliziranju vseh - učencev in učiteljev za pojave nasilja in jasno izrekanje za ničelno toleranco do njega.

V soorganizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo ter Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenija (SVIZ) se torej organizirajo regijski posveti »Učno okolje – varno in spodbudno«, ki bodo potekali na petih lokacijah po Sloveniji (24. maja na OŠ Pesnica, 25. maja na sedežu GO SVIZ v Ljubljani, 30. maja v prostorih MIZŠ v Ljubljani, 31. maja v Šolskem centru Celje in 8. junija v Šolskem centru Postojna). Posveti so organizirani regijsko za bližnja območja; vse informacije glede udeležbe imajo SVIZ-ovi predsedniki območnih odborov.
Vprašanja za razpravo na posvetih:

1. Katere strategije, prijemi in aktivnosti za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja so glede na vašo obstoječo prakso učinkoviti?

2. Katere vrste izobraževanj potrebujejo strokovni delavci, da bi se lahko uspešneje soočali in zagotavljali varno in spodbudno učno okolje?

3. Katere situacije znotraj delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov presegajo pristojnosti strokovnih delavcev?

4. Kateri ukrepi (poleg obstoječih) bi po vašem mnenju prispevali k zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja?


Za vse, ki se ne morete v živo udeležiti posvetov, je na spletni strani MIZŠ odprt tudi internetni forum, kjer lahko različni deležniki izražate svoja mnenja ter predloge izboljšav.

Posveti ter sodelovanje na forumu so namenjeni soočanju pogledov na zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Zaradi spreminjanja pojavnih oblik nasilja ter naše odzivnosti in učinkovitosti obravnave želimo vsi skupaj odpreti razpravo o učinkovitih praksah ter izzivih in potrebah v šolski praksi.

Vaš komentar:

Z vpisom zahtevanih podatkov lahko h gornji objavi prispevate svoj komentar. Vnos vašega e-naslova, ki ob komentarju ne bo objavljen, je obvezen, saj boste nanj prejeli potrditveno obvestilo. V tem obvestilu boste našli povezavo, na katero morate klikniti, da bo vaš komentar na strani postal viden.

Za morebitna dodatna pojasnila nam lahko pišete na e-naslov: info@sviz.si
Ime:
E-naslov:
Komentar:   
Jana (25.05.2017 22:40:27)
Pozdravljeni!

Zanima me, ob kateri uri se ti posveti začnejo, kako dolgo trajajo in kje se na te posvete sploh lahko prijavimo.
Marjan (26.05.2017 09:47:56)
Vedno se začnejo ob 12.00, trajajo dve uri. So pa 30.5. na MIZŠ, velika dvorana, 31.5. ŠC Celje in 8.6. na ŠC Postojna.

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908