Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 02.06.2016

Posebna Obvestila GO SVIZ - protestni shod


Ljubljana, 2. junija 2016

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 ZA PRAVICO DO POGAJANJ O PLAČAH IN OHRANITEV SOCIALNEGA DIALOGA

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so se 31. maja letos sešli na izredni seji, na kateri so razpravljali o nedavni radikalni potezi Vlade RS, ki je enostransko razglasila konec pogajanj s sindikati javnega sektorja ter s tem delavkam in delavcem v javnem sektorju odvzela temeljno pravico do pogajanj, sindikatom v javnem sektorju pa mandat, da v pogajanjih zastopajo njihove interese.

Predstavnice in predstavniki najvišjega organa odločanja med dvema kongresoma sindikata so poudarili, da je povsem očitno, da se je vlada za izstop iz pogajanj in za opustitev socialnega dialoga odločila zavestno ter da se je na to pripravljala dlje časa. Čeprav se je z dogovorom novembra 2015 zavezala, da se bo s sindikati o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov začela pogajati takoj v začetku leta 2016, je namreč s tem kljub opozorilom sindikatov zavlačevala vse do marca, prvikrat pa se je tudi zgodilo, da bi katerakoli slovenska vlada v svojem izhodiščnem pogajalskem predlogu ob začetku pogajanj zagrozila z uveljavitvijo enostranskih ukrepov, če s sindikati ne bo dogovora. Ob tem je vlada kljub vsebinsko jasnemu pogajalskemu okviru, da se s sindikati dogovori o časovnici odpravljanja še veljavnih ukrepov do leta 2019, v pogajanja vrnila zamrznitev napredovanja v plačne razrede in nazive, ki smo jo z dogovorom odpravili šele konec lanskega leta. Povedno je tudi to, da je vlada, čeprav smo sindikati dvakrat zapored odstopili od svojega predloga in izpostavljali pripravljenost za iskanje kompromisa, trmasto vztrajala pri svojem predlogu in zavračala kakršnokoli popuščanje. Pri tem ni odveč znova glasno poudariti, da zaposleni v javnem sektorju ne zahtevamo nikakršnega novega zvišanja plač, zahtevamo pravico do pogajanj in spoštovanje podpisanih pogodb.

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so izpostavili, da je Vlada RS 19. 5. 2016 zgolj prek medijev seznanila reprezentativne sindikate javnega sektorja, da enostransko končuje pogajanja o plačah za prihodnja tri leta, čeprav se je v dogovoru iz leta 2015 skupaj s sindikati obvezala, da bomo v prihodnjih treh letih postopno odpravili še veljavne varčevalne ukrepe. Z enostranskim izstopom iz pogajanj, ki jih vlada nadomešča s spreminjanjem pogojev in vrednotenjem dela v javnem sektorju s politično večino v Državnem zboru, je bila zaposlenim odvzeta pravica do pogajanj, do enakopravnega socialnega dialoga in možnosti vplivanja na plače in pogoje dela. Navzoči na seji so poudarili, da je vlada z grobo kršitvijo dogovora izgubila elementarno verodostojnost ter delavkam in delavcem v javnem sektorju sporočila, da ji ni zaupati na podpisano in v uradnem listu objavljeno besedo. Z arogantno, oblastniško gesto je zavrgla dolgoletno tradicijo in raven socialnega dialoga, ki je Slovenijo umeščal med države tradicionalnih demokracij, in nas približala perifernim vzhodnoevropskim državam, ki si prizadevajo izničiti vpliv sindikatov in si tako olajšati pot v avtoritarnost.


PROTESTNI SHOD PRED VLADO BO 9. JUNIJA, VABLJENI!

Glavni odbor SVIZ je na izredni soglasno kategorično zavrnil poskus vlade, da bi delavkam in delavcem v javnem sektorju odvzela temeljno pravico do pogajanj, sindikatom v javnem sektorju pa mandat, da v pogajanjih zastopamo njihove interese. Nasprotovanje vladnemu ravnanju, ki ukinja socialni dialog in zaposlenim jemlje pravico do pogajanj o njihovih plačah, bo SVIZ izrazil skupaj z drugimi sindikati javnega sektorja na protestnem shodu »Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Sloveniji«, pred Vlado RS v Ljubljani, na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, in sicer v četrtek, 9. junija 2016, ob »pet pred dvanajsto«. SVIZ bo nato aktivnosti stopnjeval jeseni, sprva na ravni posameznih območnih odborov sindikata. Skladno s sklepom zadnje izredne seje GO vam, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, pošiljamo vabilo na razširjeno javno sejo GO SVIZ s sindikalnimi zaupniki in člani pred poslopjem Vlade RS s točko dnevnega reda »Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Sloveniji«.

Odločitev o izvedbi shoda so sprejela vodstva reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki so sodelovali v pogajanjih z vlado v Pogajalski komisiji. Glavni namen protesta je izraziti nasprotovanje enostranski odločitvi vlade, da prekine pogajanja o postopni odpravi varčevalnih ukrepov in sklenitvi dogovora o masi plač in stroških dela v javnem sektorju za obdobje 2017–2019. Sindikati bomo na shodu protestirali proti samovoljni prekinitvi socialnega dialoga in izraženi nameri vlade, da enostransko s sprejemom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ureja plače javnih uslužbencev in  s spremembami Zakona o javnih uslužbencih  poseže v delovnopravno ureditev položaja javnih uslužbencev in naše pravice iz dela.

Organizacijo prihoda in udeležbe na shodu v Ljubljani bo prevzel Glavni odbor SVIZ ob pomoči območnih odborov sindikata. Pričakujemo, da se boste kot sindikalni zaupnice in zaupniki shoda udeležili, za vse potrebne podrobne informacije pa se obrnite na predsednico ali predsednika vašega območnega odbora. Tem posebnim obvestilom dodajamo še plakat, ki vas in druge naše članice in člane vabi na protestno manifestacijo – prosimo, da ga obesite na za to predvideno mesto v vašem zavodu.

Se torej vidimo v četrtek, 9. junija 2016, »pet pred dvanajsto« na shodu v Ljubljani!

 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ Slovenije
 

Prilogi:

- vabilo na razširjeno javno sejo GO SVIZ s sindikalnimi zaupniki in člani

- plakat

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908