Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 21.12.2016

Obvestila GO SVIZ - december 2016

Ljubljana, 21. decembra 2016


OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


GLAVNI ODBOR SVIZ IZGLASOVAL PODPIS DOGOVORA


Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je 20. 12. 2016 potekala izredna seja najvišjega organa sindikata med kongresoma, na kateri so se njegovi članice in člani opredeljevali do zadnjih pogajanj z Vlado RS. Večinsko so izrazili strinjanje z vsebino Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki so ga konec minulega tedna po sklepnem krogu pogajanj parafirali pogajalci Vlade RS in sindikatov javnega sektorja, ter tudi izglasovali pristop k podpisu le-tega.

Dogovor med drugim opredeljuje sredstva za odpravo anomalij v plačnem sistemu (70 milijonov EUR na letni ravni), vključno z možnostjo izboljšanja plač zaposlenih iz skupine J ter pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic; izboljšuje se regres za letni dopust za zaposlene do 16. plačnega razreda (1.000 EUR bruto) in za zaposlene nad 41. plačnim razredom (600 EUR bruto do 50. plačnega razreda in 500 EUR bruto od 51.). Prav tako se izboljšujejo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (od 1. 1. 2017 vsi 30 %, od 1. 4. 2017 zaposleni od 50 do 55 leta 50 %, zaposleni nad 55 let starosti 80 % od polne premije), kakršnokoli zvišanje plač zdravnikom pa zavezuje vlado k pogajanjem o ustreznem zvišanju plač drugih, z zdravniki primerljivih skupin. Dogovorjeno je še, da spreminjanje Zakona o sistemu plač ni mogoče brez soglasja sindikatov. Sindikati smo bili uspešni tudi z zahtevo po odstopu vlade od podaljšanja varčevalnih ukrepov še za prihodnja tri leta, do vključno leta 2019 (po prvem vladnem predlogu celo do leta 2020), in smo dosegli, da se nekateri zdaj še veljavni ukrepi delno sprostijo že v letu 2017, za leto 2018 pa smo si izborili pravico do ponovnih pogajanj. Z elektronsko pošto vam k tej kratki obrazložitvi dogovora dodatno posredujemo primerjalno tabelo o doseženem na pogajanjih.


PREDPRAZNIČNO VOŠČILO


Ob bližajočih se prazničnih dnevih in prehodu v novo leto se vam, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, članice in člani, v imenu Glavnega odbora SVIZ zahvaljujem za trdno delo in predano sodelovanje v naših skupnih aktivnostih. Doseženo priča, da je bilo vredno in da smo bili v prizadevanjih v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture uspešni. Pred nami je čas poln novih priložnosti, izzivov in nalog, ki jih bomo morali opraviti. Vsakokrat znova nam bo uspelo, če bomo le enotni in odločni! V preostanku decembra naj vas spremljajo zdravje, optimizem, uspeh, mir in radost v družbi najdražjih, takšno pa naj bo tudi leto 2017. Srečno!
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908