Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:
Ljubljana, 07.06.2017

Skupaj za skupino J ter pomočnike vzgojiteljic - protestni shod 20. junija 2017


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom


Ljubljana, 7. junija 2017

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 

Skupaj za skupino »J« ter pomočnice in pomočnike vzgojiteljic
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v tem šolskem letu (so)organiziral in izpeljal dva množična in učinkovita protestna shoda pred Vlado Republike Slovenije, ki sta usmerila pozornost javnosti k najslabše plačanim delovnim mestom v javnem sektorju. Več kot 2.000 pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev je septembra, več kot 2.500 zaposlenih iz plačne skupine »J« pa novembra zahtevalo boljše vrednotenje in plačilo njihovega dela. Protestna shoda sta odločilno prispevala k sklenitvi dogovora, da se za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju zagotovi 70 milijonov evrov. V SVIZ smo bili prepričani, da lanskoletni dogovor vsi razumemo enako, tj. da bo velika večina omenjene vsote namenjena za izboljšanje plač najslabše plačanih v javnem sektorju: da je denar za zaposlene v plačni skupini »J«, za čistilke, hišnike, za kuharje in kuharske pomočnike, za gospodinjce in perice, za knjigovodje in računovodje, za administratorje in poslovne sekretarje na eni strani, na drugi strani pa za pomočnice in pomočnike vzgojiteljic, ki so eni od najslabše plačanih strokovnih delavcev. Tako razumevanje so potrjevale tudi izjave predsednika vlade dr. Mira Cerarja in ministra Borisa Koprivnikarja ob podpisu dogovora. Gotovi smo bili, da bo odpravljanje anomalij na delovnih mestih z višjimi plačami izjema, ne pa pravilo, a je vlada na naše veliko presenečenje na pogajanjih za odpravo anomalij predlagala zvišanja na številnih delovnih mestih z zahtevano visokošolsko izobrazbo (VII/1 in VII/2) v državni upravi, v agencijah in tudi v skupini »J«. Hkrati pa vlada ne predlaga zvišanja plač za delovna mesta z visokošolsko izobrazbo v izobraževanju, znanosti in kulturi, ki so bila že do zdaj slabše plačana od tistih v državni upravi. Poskus enostranskega predloga zvišanja plač delu zaposlenih z visokošolsko izobrazbo, ki se skriva za odpravo anomalij, ogroža uresničitev dogovora in izpolnitev zaveze do zaposlenih z nižjimi plačami. Vlada je ali naivna ali toliko arogantna, če verjame, da lahko anomalije izkoristi za selektivno zviševanje plač, ki ga bodo druge – primerljive – skupine zgolj mirno opazovale.
Ker vladno selektivno zviševanje plač na delovnih mestih z zahtevano visokošolsko izobrazbo  napeljuje h konfliktom med posameznimi dejavnostmi in poklici, je Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) na pobudo SVIZ predlagala, da v prvem koraku sklenemo dogovor o odpravi anomalij le za delovna mesta z osnovnim plačnim razredom do vključno 26. plačnega razreda, ga podpišemo ter se zatem lotimo reševanja razmerij in primerjav zaposlenih z visokošolsko izobrazbo. V SVIZ brezkompromisno zagovarjamo stališče, da moramo najprej urediti plače za delavke in delavce z najnižjimi plačami, podpisati dogovor, ostala vprašanja pa reševati pozneje!Protestni shod pred vlado bo 20. junija, vabljeni!
A iz izkušenj vemo, da nam oblasti ne bodo verjele na besedo – odločenost omenjeno zahtevo uresničiti moramo nazorno pokazati s ponovnim množičnim shodom pred Vlado Republike Slovenije. Skupaj bomo zahtevali, da najvišji predstavniki slovenske oblasti uresničijo svoja lanskoletna zagotovila, da je konec varčevanja tudi za najslabše plačane v javnem sektorju. Skupaj bomo uresničili lanskoletno grožnjo, da bomo, če vlada ne bo držala obljube, ponovno prišli pred njeno palačo. To bomo storili v torek, 20. junija 2017, ob 13.00 uri (pred Vlado RS, na Gregorčičevi ulici v Ljubljani). Skupaj, solidarno in množično bomo zaposleni v skupini »J«, pomočnice in pomočniki vzgojiteljic ter druge delavke in delavci na nizko vrednotenih delovnih mestih v javnem sektorju, ob podpori strokovnih delavcev in delavk v SVIZ, zahtevali uresničitev obljubljenega. Skupaj, z drugimi sindikati v KSJS, bomo vztrajali pri zahtevi, da se dogovor sklene v roku, ki še omogoča zvišanje plač s 1. 7. 2017.

Organizacijo in stroške prihoda ter udeležbe na protestnem shodu »Skupaj za skupino »J« ter pomočnice in pomočnike vzgojiteljic!« v Ljubljani bo prevzel Glavni odbor SVIZ ob pomoči območnih odborov sindikata. Pričakujemo, da boste sindikalni zaupnice in zaupniki v največji možni meri organizirali članice in člane v svojih zavodih, ki se bodo shoda udeležili, da boste k udeležbi pozvali tudi učiteljice in učitelje, vzgojiteljice in vzgojitelje ter druge strokovne delavke in delavce in, seveda, da se boste protestne manifestacije udeležili tudi sami ter tako izrazili podporo sodelavkam in sodelavcem v skupini »J« in zaposlenim na delovnemu mestu pomočnik/pomočnica vzgojiteljice. Za vse potrebne dodatne podrobne informacije o shodu se obrnite na pomočnika glavnega tajnika Marjana Gojkoviča (telefon: 01 24 40 904; e-pošta: Marjan.Gojkovic@sviz.si) oziroma predsednico ali predsednika vašega območnega odbora.

Dopis za vodstva zavodov
V SVIZ smo ob napovedanem protestnem shodu pripravili tudi poseben dopis za vodstva zavodov, v katerem smo prav tako izrazili pričakovanje, da bodo naša prizadevanja za ureditev položaja delavk in delavcev v skupini »J« ter pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev pospremili z razumevanjem in podporo. Vas, cenjeni sindikalni zaupnice in zaupniki, prosimo, da poskrbite, da bo z vašo pomočjo dopis, ki ga prilagamo, dosegel vodstva zavodov. Pričakujemo, da bodo ta podprla svoje sodelavke in sodelavce tudi tako, da jim bodo z ustrezno organizacijo dela omogočili udeležbo na protestnem shodu. S temi obvestili pošiljamo še plakat za shod, ki ga obesite na za to predvideno mesto v posameznih zavodih. Če bi morda potrebovali dodatne fotokopije dopisa ali dodatne izvode plakata, nam to, prosimo, sporočite na e-naslov: Tanja.Bukac@sviz.si ali pa nas pokličite po telefonu 01 24 40 916 (Tanja Bukač).

Na tem mestu dodajamo še nekaj pojasnil glede urejanja odsotnosti na delovnem mestu zaradi udeležbe na protestnem shodu. Odsotnost z dela za udeležbo na protestnem shodu v okviru rednega delovnega časa je mogoča le ob soglasju delodajalca, ki lahko takšno odsotnost opredeli kot službeno pot. Potnih stroškov delavca pri tem ne poravna delodajalec, temveč SVIZ.  Delavci in delavke, ki bi se želeli udeležiti shoda, a jim delodajalec tega ne omogoči v okviru rednega delovnega časa, lahko v skladu z 48. členom KPVIZ (tj. pravico do izrabe dveh dni letnega dopusta po lastni izbiri ob ustrezni predhodni najavi delodajalcu) tri delovne dni pred nameravano izrabo dopusta delodajalca obvestijo, da želijo izrabiti en dan letnega dopusta po lastni izbiri, in sicer na dan shoda. Ob tem velja predpostavka, da delavka ali delavec še ni v celoti izrabil letošnjega dopusta. Za zaposlene v dejavnosti kulture je navedena pravica urejena v 39. členu KPK, za zaposlene v raziskovalni dejavnosti pa v 29. členu KPRD. Če vodstvo posameznih zavodov odsotnosti zaposlenih morda ne bi bilo pripravljeno organizirati v okviru njihovega rednega delovnega časa, se lahko v primeru, ko se v zavodu dogovorno izvaja prerazporejanje delovnega časa oziroma delovnih ur, njihova odsotnost uredi v okviru prerazporeditev (+ ali – ure).

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, prosimo vas, da s temi posebnimi obvestili SVIZ natančno seznanite kolegice in kolege v svojih zavodih, in se torej vidimo v torek, 20. junija 2017, ob 13. uri na protestnem shodu pred sedežem Vlade RS, na Gregorčičevi ulici, v Ljubljani!

Z lepimi pozdravi,


Jelka Velički, l. r.,                                                                                                Branimir Štrukelj,
predsednica SVIZ                                                                                              glavni tajnik SVIZ SlovenijePrilogi:
- Plakat ob protestnem shodu
- Dopis za vodstva zavodov pred protestnim shodom

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908