Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Obvestila Glavnega odbora SVIZ Slovenije

Posebna Obvestila GO SVIZ - podpisani aneksi h KP dejavnosti in poklicev (z dodanimi pojasnili)
PODPISANI ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM DEJAVNOSTI IN POKLICEV

Obvestila GO SVIZ (december 2015)


Posebna Obvestila GO SVIZ


Posebna Obvestila GO SVIZ - iskanje sprejemljivega kompromisa v pogajanjih
Iskanje kompromisa za plače v letu 2016 v okviru jasnih omejitev


Obvestila GO SVIZ (junij 2015)
VLADA ŽELI SPREMENITI DOGOVOR O PLAČAH IN V LETU 2016 DODATNO VARČEVATI
SESTANEK Z MINISTRICO ZA IZOBRAŽEVANJE
SPREMEMBA ZOFVI GLEDE DOPOLNJEVANJA UČNE OBVEZNOSTI

SVIZ PRISPEVAL K VPELJAVI ZGODNEJŠEGA POUČEVANJA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA


IZRAZITE PODPORO ZVIŠANJU CENZUSA ZA BREZPLAČNO KOSILO


ŠTIPENDIRANJE V ŠOLSKEM LETU 2015/16


RAZPIS SUBVENCIJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE


SEPTEMBRA KONFERENCA O DOLŽNIŠKEM SUŽENJSTVU


1. SEPTEMBRA ZAČNEMO ZBIRATI 5.000 PODPISOV ZA SPREMEMBO ZAKONA O MINIMALNI PLAČI


PRIJETNE POČITNICE, PRED NOVIM ŠOLSKIM LETOM PA TUDI TOKRAT ŠOLSKI KOLEDAR SVIZ


Obvestila GO SVIZ (maj 2015)
PREDLOG NUJNE SPREMEMBE ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
PONOVNO ZAMIKANJE UVELJAVITVE POUČEVANJA PRVEGA TUJEGA JEZIKA V OSNOVNIH ŠOLAH
SPREMEMBE PRAVILNIKOV O POTRJEVANJU UČBENIKOV IN UPRAVLJANJU UČBENIŠKIH SKLADOV BREZ PREDHODNEGA MNENJA SVIZ
SESTANEK Z NOVOIMENOVANO ŠOLSKO MINISTRICO
PRED POGAJANJI O SPREMEMBAH PLAČNEGA SISTEMA
ZBIRANJE PODPISOV ZA SPREMEMBE PRI MINIMALNI PLAČI
EVALVACIJA IZOBRAŽEVALNIH SEMINARJEV ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE
REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2015
SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM V ZGORNJEM DELU LESTVICE NAJUSPEŠNEJŠIH


Obvestila GO SVIZ (april 2015)
PRED ZAČETKOM POGAJANJ O SPREMEMBAH PLAČNEGA SISTEMA
PREPAD MED SINDIKATI IN VLADO GLEDE SKUPINE »J«
SVIZ BO PO SKLEPU GO ZAHTEVAL DVIG PLAČ NA RAVEN PRED ZNIŽANJEM
Z MINISTRSTVOM O IZVEDBI ALI BOJKOTU NPZ TER DRUGIH AKTUALNIH TEMAH
18. APRILA VABLJENI V LJUBLJANO NA PROTEST PROTI PROSTOTRGOVINSKIM SPORAZUMOM
APRILA IZOBRAŽEVALNA SEMINARJA ZA ZAUPNIKE IZ ŠOL ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN SREDNJIH ŠOL
DEREGULACIJA TRGOVSKEGA POKLICA
PRED SPREMEMBAMI ZAKONA O DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽBENCE


Obvestila GO SVIZ (februar 2015)
PLAČE IN NORMATIVI ZAVAROVANI, PETICIJA ODLOČILNA PRI ZAGOTAVLJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
V MARCU SEMINARJA ZA ZAUPNIKE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE IN KULTURE
KLJUČNI PREDLOGI ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU NESPREJEMLJIVI
LETNO POROČILO ZA AJPES IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
JUBILEJNE NAGRADE IN SOLIDARNOSTNE POMOČI
SVIZ Z VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC O DISKRIMINATORNI ZAKONODAJI
ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE ALI OSEBNIH OKOLIŠČIN


Obvestila GO SVIZ (januar 2015)
NERAZUMNO ZNIŽEVANJE SREDSTEV RESNO OGROŽA DELOVANJE JAVNEGA ŠOLSTVA IN RAZISKOVANJA. PODPIŠITE PETICIJO!
MINISTRSTVO ODSTOPILO OD IZPLAČILA TRETJE ČETRTINE V CELOTI
PRENEHANJE PLAČEVANJA »DSP« KRŠI DOGOVOR IN JE NEZAKONITO
STALIŠČE DO USTAVNE ODLOČBE O FINANCIRANJU ZASEBNIH ŠOL
SOCIALNI SPORAZUM 2015–2016
SPROSTITEV NAPREDOVANJ V PLAČNE RAZREDE IN NAZIVE S 1. 1. 2015
SPREMEMBA UPOKOJITVENIH POGOJEV
IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE


Obvestila GO SVIZ (december 2014)
GLAVNI ODBOR SVIZ NA IZREDNI SEJI IZGLASOVAL PODPIS PARAFIRANEGA DOGOVORA O VARČEVALNIH UKREPIH ZA LETO 2015

V TEKU TUDI POGAJANJA O SOCIALNEM SPORAZUMU


MERILA ZA VREDNOTENJE DELA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV UL


V SRBIJO NAKAZALI DENAR ZA NAKUP OPREME V POPLAVLJENIH VRTCU IN ŠOLI


DONACIJA DOHODNINE


PREDPRAZNIČNO VOŠČILO


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908