Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Obvestila Glavnega odbora SVIZ Slovenije

Obvestila GO SVIZ (junij 2013)
TUDI JESENI ODLOČNO V BRAN KAKOVOSTNEMU JAVNEMU ŠOLSTVU IN SOCIALNI DRŽAVI
MINISTRSTVO PREDSTAVILO DOKONČEN PREDLOG ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
ZA BOLJ CELOSTNO IN UČINKOVITO OBRAVNAVO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA IN NJEGOVO SOCIALNO PRAVIČNO NADGRADNJO
ZAHTEVKI ZA JUBILEJNE NAGRADE IN SOLIDARNOSTNE POMOČI
ŠTIPENDIJI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
RAZPIS SUBVENCIJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE
SVIZOV ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2013/2014
POTOVANJA S SONČKOM IN POPUST V TRGOVINAH RUTAR IN DIPO
ČESTITKE ZA DOBRO OPRAVLJENO DELO IN LEPE POČITNICE

Obvestila GO SVIZ (maj 2013)
SVIZ PODPISAL DOGOVOR O DODATNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA
TEMELJNI DODATNI VARČEVALNI UKREPI, POMEMBNI ZA ČLANSTVO SVIZ
ZA ČLANE SINDIKATOV VIŠJE JUBILEJNE NAGRADE IN SOLIDARNOSTNA POMOČ
POSEG V STANDARDE IN NORMATIVE ZA SVIZ POVSEM NESPREJEMLJIV
KSJS IZRAZILA NASPROTOVANJE VNOSU FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO
RAZLIKA REGRESA ZA LETO 2012 ZA VSE, KI SO BILI V LANSKEM KOLEDARSKEM LETU ZAPOSLENI
PODALJŠANJE ROKA ZA IZBOR UČBENIKOV IN SPREMEMBE PRI POTRJEVANJU UČBENIKOV
MINISTRSTVO ODMIKA ČAS REALIZACIJE NORMATIVA O IGRALNI POVRŠINI V VRTCIH
SVIZ POSREDOVAL PRIPOMBE K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI


Glasovanje članov SVIZ o sprejemljivosti dogovorjenih ukrepov


Obvestila GO SVIZ (marec 2013)
DVODNEVNA SPOMLADANSKA SEJA GLAVNEGA ODBORA
FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU GO SVIZ V LETU 2012
POROČILO O DELOVANJU KSJS V LETU 2012
IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2013
IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE
SVIZ V BRUSLJU ZA SOCIALNO POGODBO
V AMSTERDAMU MEDNARODNI VRH O UČITELJSKEM POKLICU


Obvestila GO SVIZ (februar 2013)
NEPREDVIDLJIVOST POGAJANJ O MASI PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
ZDR – SVIZ NASPROTUJE SLABŠANJU POGOJEV ZA ODPUŠČANJE
DODATEK ZA SPECIALIZACIJO, MAGISTERIJ IN DOKTORAT OSTAJA
SVIZ BO POSREDOVAL PRIPOMBE K PREDLOGU SPREMEMB ZUJIK
PRIDOBITEV PRAVICE DO VIŠJE PLAČE NA PODLAGI NAPREDOVANJ V VIŠJI PLAČNI RAZRED V LETU 2012 IN NA PODLAGI PRIDOBITVE VIŠJEGA NAZIVA LETA 2011 IN 2012
PRIDOBITEV DO 15 DNI DODATNEGA LETNEGA DOPUSTA IZ NASLOVA POSEBNIH POGOJEV DELA
IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE
LETNO POROČILO ZA AJPES IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB


Poseg bi bil nelegitimen in neustaven


Posebna obvestila (januar 2013) - po izpeljani splošni stavki javnega sektorja
POJASNILA OB IZPELJANI SPLOŠNI STAVKI JAVNEGA SEKTORJA
Vpis prisotnosti na delovnem mestu na dan stavke v šolski dnevnik
Nadomeščanje delovnega dneva na dan stavke
Izplačilo plače za dan stavke oziroma ustrezna oznaka plačila na plačni listi
Plačilo vrtca na dan stavke
LETNO POROČILO O DELU SINDIKATA


Dodatne informacije pred stavko


Obvestila GO SVIZ (januar 2013)
OPREDELJEVANJE ČLANSTVA DO SODELOVANJA V SPLOŠNI STAVKI JAVNEGA SEKTORJA
SOCIALNI PARTNERJI NADALJUJEJO POGAJANJA O DELOVNOPRAVNI REFORMI
NEPREGLEDNO, NEUTEMELJENO ZDRUŽEVANJE IN RAZDRUŽEVANJE ŠOL TER UKINJANJE ODDELKOV
UMIK PODPISOV ZA REFERENDUM O ZAKONU O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2013 IN 2014

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FINANCIRANJA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV NA PODROČJU SREDNJEGA ŠOLSTVA


Obvestila GO SVIZ (december 2012)
GLAVNI ODBOR SVIZ SE JE NA IZREDNI SEJI PREIMENOVAL V STAVKOVNI ODBOR
PRIPRAVE NA IZVEDBO SPLOŠNE STAVKE V JAVNEM SEKTORJU
ZAHTEVA PO UMIKU ZAOSTRENIH STANDARDOV IN NORMATIVOV TER DOLOČB O ŠOLSKIH OKOLIŠIH V OSNOVNIH ŠOLAH
POTEKA GLASOVANJE O STAVKI V VRTCIH
POKOJNINSKA REFORMA IN ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
SVIZ PODPIRA VSESPLOŠNE SLOVENSKE DEMONSTRACIJE
POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH
SKRB ZA MEDSEBOJNO SOLIDARNOST TUDI V PRIHODNJEM LETU


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908