Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Obvestila Glavnega odbora SVIZ Slovenije

Obvestila GO SVIZ (december 2010)
IZVOLJENI VSI NOVI PREDSEDNIKI SINDIKALNIH KONFERENC
8. KONGRES SVIZ USPEŠNO ZA NAMI
Zahvale in priznanja
Spremembe statuta
Poročila in volitve
Resolucija in sklep
DARUJTE DEL DOHODNINE
NOVA UREDBA O POLOŽAJNEM DODATKU
ČETRTINSKA USKLADITEV PLAČ V JAVNEM SEKTORJU S 1. JANUARJEM 2011
DOGAJANJE V KULTURI
Imenovanje delovne skupine
Predlog reformnih ukrepov
Reorganizacija arhivske službe

Obvestila GO SVIZ (september 2010)
SESTANEK KSJS S PREDSEDNIKOM VLADE
VOLILNI ZBORI SINDIKALNIH KONFERENC
PRAVA POT JE IZOBRAŽEVANJE


Posebna obvestila - 5a. člen
USTAVNO SODIŠČE SE JE IZMAKNILO VSEBINSKI PRESOJI O 5.a ČLENU


Obvestila GO SVIZ - maj 2010 (II)
USPEŠNA ZAHTEVA KSJS IN PODPIS IZJAVE O USKLAJENOSTI ZSPJS
VOLITVE SINDIKALNIH ZAUPNIKOV IN NA RAVNI OBMOČIJ
PRAVILNIK O NORMATIVIH V SREDNJIH ŠOLAH
POMAGAJMO ČEZ OVIRE NA POTI DO IZOBRAZBE
ŠPORTNO DRUŽENJE
DELOVNA SKUPINA O PLAČNEM SISTEMU SE JE VNOVIČ SESTALA
RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SUBVENCIJ


Posebna obvestila - 20 let SVIZ
ŽE PRVI KORAKI ODLOČNI
ZAUPANJE V SINDIKAT
STAVKE, KONFLIKTI, DEMONSTRACIJE … USPEHI
POVEZOVANJE Z DRUGIMI SINDIKATI
PO DVEH DESETLETJIH


Obvestila GO SVIZ - maj 2010
SVIZ IN KSJS ZAVRAČATA VLADNE PREDLOGE SPREMEMB POKOJNINSKEGA ZAKONA
NOVI PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
VOLITVE SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
SVIZ ZAHTEVAL SESTANEK DELOVNE SKUPINE


Dodatek k Obvestilom GO SVIZ št. 50
Dodatek k Obvestilom GO SVIZ št. 50 - PROBLEMATIKA ADMINISTRATIVNIH, RAČUNOVODSKIH IN TEHNIČNIH DELAVCEV


Obvestila GO SVIZ - april 2010
USKLAJEVANJA PLAČNEGA ZAKONA NE POTEKAJO USPEŠNO
KSJS OD FINANČNEGA MINISTRA ZAHTEVA USKLAJEVANJE O PREOBLIKOVANJU KAD
SESTANEK Z MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO
KONGRES KONFEDERACIJE SINDIKATOV
PROBLEMATIKA ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČNIH IN RAČUNOVODSKIH DELAVCEV
POKLIC POSEBNE VRSTE


Obvestila GO SVIZ - marec 2010
VLADA NE PREDLAGA ODPRAVE NEPRAVILNOSTI, AMPAK VARČEVANJE PRI PLAČAH IN DOLGOTRAJNO POSLABŠANJE POLOŽAJA ZAPOSLENIH
SESTANEK S ŠOLSKIM MINISTROM
OBRAČUN IN PLAČILO DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
DONACIJA DOHODNINE
15. MAREC ROK ZA OCENO
VABILO K SODELOVANJU V SPLETNI ANKETI


Obvestila Glavnega odbora SVIZ Slovenije - januar 2010
Odločilno leto za socialno državo
Pomagajmo kolegom na Haitiju
Pismo ministru dr. Igorju Lukšiču: nesprejemljivo ravnanje MŠŠ
Zbor Sindikalne konference kulturnih organizacij
Predsedstvo Sindikalne konference otrok s posebnimi potrebami se je opredelilo do defektološkega dodatka in spremljevalcev


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908