Pridružite se nam
38.000 članov zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Svizove novice!
Spodaj vpišite e-naslov:

Informacije in nasveti o dodatnem pokojninskem zavarovanju

Demografija in pokojnine

Staranje prebivalstva

Staranje prebivalstva je tudi v Sloveniji proces, ki se mu ne moremo izogniti, zato se bodo pokojnine v razmerju do povprečne neto plače v prihodnosti še naprej zniževale. Staranje prebivalstva pomeni podaljševanje dobe izplačevanja pokojnin; Povprečna doba prejemanja pokojnine za ženske se je v zadnjih enajstih letih podaljšala za dobre 4 leta, medtem ko za moškega v povprečju za slabi 2 leti.
Dejstvo torej je, da država ne bo več poskrbela za varno starost v enaki meri kot doslej. Pa ne zato, ker ne bi hotela, temveč zato, ker ne bo zmogla. Vsak sam bo moral poskrbeti za finančno varnost v starosti – in prej, ko se bomo tega lotili, lažje nam bo.Razmerje med zaposlenimi in upokojenci (vir: ZPIZ)


Na podlagi medgeneracijske solidarnosti trenutni zaposleni zagotavljajo pokojnine zdajšnjim upokojencem, kar pa je možno zagotavljati le ob primernem številu aktivnega prebivalstva glede na število upokojencev. Razmerje med številom zaposlenih in številom upokojencev upada in tudi v prihodnjih letih se bo to razmerje, sicer z nekoliko manjšim tempom, le še nadaljevalo.
Spremembe v usklajevanju pokojnin (in drugih dajatev) ter drugačno, nižje vrednotenje zavarovalne dobe od 1. januarja 2000 dalje, je vplivalo na to, da se pokojnine relativno zmanjšujejo glede na plače, kar bistveno spreminja tudi dohodkovni položaj upokojencev. Razmerje med povprečno neto plačo in povprečno starostno pokojnino se je zaradi izvajanja pokojninske reforme znižalo s 75,3 % v letu 2000 na 62,1 % v letu 2013.

(Animacija staranja prebivalstva)

Obstaja zelo realna nevarnost, da številnim posameznikom zgolj mesečni prejemki pokojnine iz obveznega zavarovanja ne bodo zagotovili primerne socialne varnosti v letih po upokojitvi. Za svojo prihodnjo socialno varnost bomo tako morali poskrbeti predvsem sami.

Kakor koli se bo pokojninski sistem v prihodnosti še spreminjal, bodo tisti, ki bodo načrtovali varno starost, korak pred tistimi, ki je ne bodo.

Člani smo:

ETUCE
KSJS
Education International
FIM

Ostanite na tekočem:

RSS novice:

Povej naprej:


 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si in tajnistvo@sviz.si;
pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914 in 01/24 40 922, e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost in stiki z javnostmi - 01/24 40 908