19. 7. 2019

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

Knjiga dr. Tomaža Petka pomaga učitelju pri zavedanju o pomembnosti ustrezne lastne usposobljenosti za govorno nastopanje.

17. 7. 2019

Neenakost zaposlenih v kulturi nujno odpraviti

SVIZ vztrajno opozarja na spornost nove ureditve pridobivanja strokovnih nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine; ministrstvu posredovali predlog sprememb zadevnega pravilnika.

16. 7. 2019

Sindikata in zaposleni o direktorici

SVIZ, Glosa in Delavsko predstavništvo Slovenske filharmonije ministra za kulturo pozivajo k preklicu napovedi o razrešitvi direktorice SF.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na e-Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

Arhiv e-Svizovih novic (junij 2011-)

S prijavo na e-Svizove novice sprejemam pogoje zasebnosti.
15. 7. 2019

Predšolska vzgoja v Evropi

V poročilu evropskega omrežja Eurydice številni podatki o izobraževalnih politikah v predšolski vzgoji, ki predstavlja temelje za vse nadaljnje učenje in razvoj.

12. 7. 2019

Nova nesnovna kulturna dediščina

V register dopisani Prevozno čebelarstvo, Izdelovanje pleten in vožnja z njimi po Blejskem jezeru ter Prekmurščina.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Vse informacije najdete tukaj.

11. 7. 2019

Minister naj zagotovi svobodo sindikalnega delovanja

Za SVIZ nedopustno, da delodajalec presoja, kdo sme biti sindikalni zaupnik in kdo ne.

9. 7. 2019

Odpoved zaupniku pritisk na sindikat

SVIZ je na novinarski konferenci predstavil okoliščine pritiskov na delovanje sindikata na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.

Vlada prezrla koalicijske zaveze za kulturo

9. 7. 2019

SVIZ pričakuje, da bo minister mag. Zoran Poznič umaknil svoje soglasje k predlogu proračunov za leti 2020 in 2021 ter preprečil nadaljnjo marginalizacijo kulture.

Zaposleni v formalnem izobraževanju

5. 7. 2019

V vrtcih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.358 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6.087 profesoric in profesorjev, v višješolskih in visokošolskih ustanovah pa 5.436 strokovnih delavcev.

NE predlogu sprememb zakona o minimalni plači

3. 7. 2019

KSJS ostro nasprotuje ohranitvi dodatka na delovno dobo v minimalni plači.

Neustrezno ovrednoteno delo z učbeniškimi skladi

3. 7. 2019

SVIZ je ministrstvu posredoval predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se obračunava plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada.

Pridružite se nam!

Včlanite se v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Pristopna izjava Več informacij

Obvestila GO SVIZ (julij 2019)

2. 7. 2019

Stavka mobilnih učiteljev, novela ZOFVI, prenova kariernega napredovanja, evidence DČ, izplačilo nadomeščanj, učitelj razrednik ...

Stališče SVIZ o razlikah med javnimi in zasebnimi šolami

29. 6. 2019

Za dokončno rešitev tega za našo prihodnost ključnega vprašanja bi veljalo izvesti referendum.

e-Svizove novice

28. 6. 2019

Na izredni seji o problematiki mobilnih učiteljev, sestanka o položaju svetovalne službe v vzgoji in izobraževanju ter o izzivih zaposlenih v šolskih knjižnicah, vsakoletno druženje upokojenih članic in članov, štipendije in subvencije SVIZ …

Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

SVIZ svojim članicam in članom ponuja novo ugodnost!

Za več sredstev za znanost

27. 6. 2019

SVIZ poziva Vlado k spoštovanju koalicijske pogodbe v delu, ki govori o zvišanju sredstev za znanost do enega odstotka do 2022.

Ravnateljica stopnjuje pritisk na sindikat in člane

26. 6. 2019

Ravnateljica SŠOM že drugemu članu SVIZ-a grozi z odpovedjo.

V bran sindikalnemu zaupniku in pravici do svobode sindikalnega delovanja

25. 6. 2019

SVIZ bo zaščitil svojega zaupnika!

Kakovostno izobraževanje za vse

21. 6. 2019

ETUCE in EFEE z združenimi močmi v prizadevanjih zagotoviti otrokom priseljencem in beguncem v Evropski uniji polno pravico do izobraževanja.

Kako naslavljati (ne)enakost v razredu: primeri iz estonske prakse

21. 6. 2019

Pedagoški inštitut je sklenil projekt, v sklopu katerega je bil izdan (brezplačni) priročnik za učitelje za naslavljanje neenakosti v razredu.

Podnebne spremembe so resna grožnjo našemu preživetju

19. 6. 2019

Pozivamo Vlado RS, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

SVIZ bo izpeljal odločanje o stavki mobilnih učiteljev

11. 6. 2019

Na seji Glavnega odbora tudi o noveli ZOFVI oziroma uresničevanju ustavne odločbe glede financiranja zasebnih šol ter vložitvi kolektivnega spora zaradi neizplačila nadomeščanj.

Kjer je vse svetlo in belo ...

11. 6. 2019

Na letošnjem že devetem srečanju se je v Beli krajini zbralo skoraj štiristo upokojenih članic in članov SVIZ iz vse Slovenije.

Za pravičen odnos, poštene plače in enakovreden položaj zaposlenih v izobraževanju

10. 6. 2019

Ulice Beograda in Skopja so v soboto zavzeli protestniki.

Svet zavoda CUDV Draga preklical odpoved delovnega razmerja varuhu

6. 6. 2019

Član SVIZ se po posredovanju sindikata lahko vrne na delo.

V stavki 50.000 učiteljev

30. 5. 2019

V največji stavki v vzgoji in izobraževanju v zgodovini Nove Zelandije osnovnošolski in srednješolski učitelji zahtevali višje plače, boljše delovne pogoje in spoštovanje pedagoškega dela.

Pobuda za vzpostavitev specialistične ambulante za kulturnike

29. 5. 2019

Pobudo ustvarjalcev na področju kulture podpira tudi SVIZ.

Problematika mobilnih učiteljev za DSP in odločanje o stavki

24. 5. 2019

Če MIZŠ ne bo pokazalo interesa za rešitev, se obeta napoved stavke!

Pravična Evropa za vse delavce

23. 5. 2019

Na kongresu Evropske konfederacije sindikatov v ospredju razprave o nujnosti ponovne vzpostavitve socialne Evrope in vlogi sindikatov pri zagotavljanju enakih pravic vsem delavcem. S prispevkom tudi glavni tajnik SVIZ.

S TA Sonček in kartico Diners Club SVIZ na počitnice

10. 5. 2019

Za brezskrbno potovanje se opremite s kartico Diners Club SVIZ, prvo leto boste v njenih vsestranskih ugodnostih uživali povsem brezplačno

Spremstvo prvošolca prvi dan v šolo

5. 5. 2019

Vrhovno sodišče je ocenilo, da gre za neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev pričakuje, da ga bodo preživeli s svojim otrokom.

Članska ugodnost v Slovenski filharmoniji

23. 4. 2019

Članice in člani SVIZ se lahko odslej ugodneje udeležite dogodkov v naši ustanovi z izjemno bogato zgodovino in glasbeno tradicijo.

Izpeljan še zadnji izobraževalni seminar

16. 4. 2019

Sindikalni zaupnice in zaupniki tudi o trpinčenju na delovnem mestu, o novem raziskovalnem zakonu in noveli visokošolskega zakona.

Znanosti nameniti več

15. 4. 2019

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom zagotovila, da bodo zakonodajni ukrepi izboljšali položaj znanosti in raziskovalne dejavnosti.

Ministrstvo se težav zaveda

9. 4. 2019

Zbor sindikalne konference zaradi več let trajajočih kršitev podprl vzpostavitev aktivnosti za stavko mobilnih učiteljev za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

8. 4. 2019

Zaupnice in zaupniki v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami prvi dan o aktualnem dogajanju, najpogostejših delovnopravnih vprašanjih, ureditvi delovnega časa.

Proti diskriminaciji in stigmatizaciji

4. 4. 2019

Nemški sindikat GEW obeležuje 40. obletnico dosežka skupine učiteljev gejev, ki jim je uspelo odpraviti zakon, ki je prej dovoljeval odpuščanje homoseksualnih učiteljev.

Dvodnevna seja GO SVIZ

26. 3. 2019

Najvišji organ sindikata med kongresoma določil stališče za usklajevanja o spremembah plačnega zakona in oblikoval tudi stališča ob napovedanih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema in snovanju nove Bele knjige v vzgoji in izobraževanju.

KSJS za višji regres

12. 3. 2019

Konfederacija sindikatov javnega sektorja je vladni pogajalski skupini posredovala predlog za zvišanje regresa za letni dopust za leto 2019.