5. 5. 2019

Spremstvo prvošolca prvi dan v šolo

Vrhovno sodišče je ocenilo, da gre za neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev pričakuje, da ga bodo preživeli s svojim otrokom.

6. 8. 2019

Šolski koledar 2019/2020

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar za novo šolsko leto 2019/20, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.

5. 8. 2019

Poznate sošolce svojih otrok in njihove starše?

OECD predstavlja ugotovitve, zakaj je pomembno, da starši lahko vzpostavljajo konstruktivne odnose z učitelji, učenci in drugimi starši na šoli, ki jo obiskujejo njihovi otroci.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na e-Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

Arhiv e-Svizovih novic (junij 2011-)

S prijavo na e-Svizove novice sprejemam pogoje zasebnosti.
1. 8. 2019

Za vodilno vlogo izobraževalcev in sindikatov

Na 8. kongresu v Bangkoku je Izobraževalna internacionala opredelila prednostne usmeritve za prihodnje štiriletno obdobje in imenovala svoje vodstvo.

29. 7. 2019

Za več medijske pismenosti

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS želi z novim portalom ozaveščati o pomenu kritične premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijskih tehnologij.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Vse informacije najdete tukaj.

26. 7. 2019

Sporazumevanje v tujih jezikih

Film Andragoškega centra Slovenije pokaže, kako pomembna je ta temeljna zmožnost v današnjem času globalizacije, povezovanja kultur, ekonomije in ljudi.

24. 7. 2019

Štipendije in subvencije za 2019/20

Rok za oddajo popolnih vlog za pridobitev štipendije je 30. september 2019, razpis za subvencije je odprt do 16. oktobra 2019.

Uspešni v še eni dobrodelni akciji

22. 7. 2019

Zbranih 6.008 evrov bo SVIZ namenil za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učence in učenke osnovne šole v Beogradu. Hvala vsem, ki ste darovali!

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

19. 7. 2019

Knjiga dr. Tomaža Petka pomaga učitelju pri zavedanju o pomembnosti ustrezne lastne usposobljenosti za govorno nastopanje.

Neenakost zaposlenih v kulturi nujno odpraviti

17. 7. 2019

SVIZ vztrajno opozarja na spornost nove ureditve pridobivanja strokovnih nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine; ministrstvu posredovali predlog sprememb zadevnega pravilnika.

Sindikata in zaposleni o direktorici

16. 7. 2019

SVIZ, Glosa in Delavsko predstavništvo Slovenske filharmonije ministra za kulturo pozivajo k preklicu napovedi o razrešitvi direktorice SF.

Pridružite se nam!

Včlanite se v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Pristopna izjava Več informacij

Predšolska vzgoja v Evropi

15. 7. 2019

V poročilu evropskega omrežja Eurydice številni podatki o izobraževalnih politikah v predšolski vzgoji, ki predstavlja temelje za vse nadaljnje učenje in razvoj.

Nova nesnovna kulturna dediščina

12. 7. 2019

V register dopisani Prevozno čebelarstvo, Izdelovanje pleten in vožnja z njimi po Blejskem jezeru ter Prekmurščina.

Minister naj zagotovi svobodo sindikalnega delovanja

11. 7. 2019

Za SVIZ nedopustno, da delodajalec presoja, kdo sme biti sindikalni zaupnik in kdo ne.

Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

SVIZ svojim članicam in članom ponuja novo ugodnost!

Odpoved zaupniku pritisk na sindikat

9. 7. 2019

SVIZ je na novinarski konferenci predstavil okoliščine pritiskov na delovanje sindikata na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.

Vlada prezrla koalicijske zaveze za kulturo

9. 7. 2019

SVIZ pričakuje, da bo minister mag. Zoran Poznič umaknil svoje soglasje k predlogu proračunov za leti 2020 in 2021 ter preprečil nadaljnjo marginalizacijo kulture.

Zaposleni v formalnem izobraževanju

5. 7. 2019

V vrtcih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.358 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6.087 profesoric in profesorjev, v višješolskih in visokošolskih ustanovah pa 5.436 strokovnih delavcev.

NE predlogu sprememb zakona o minimalni plači

3. 7. 2019

KSJS ostro nasprotuje ohranitvi dodatka na delovno dobo v minimalni plači.

Neustrezno ovrednoteno delo z učbeniškimi skladi

3. 7. 2019

SVIZ je ministrstvu posredoval predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se obračunava plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada.

Obvestila GO SVIZ (julij 2019)

2. 7. 2019

Stavka mobilnih učiteljev, novela ZOFVI, prenova kariernega napredovanja, evidence DČ, izplačilo nadomeščanj, učitelj razrednik ...

Stališče SVIZ o razlikah med javnimi in zasebnimi šolami

29. 6. 2019

Za dokončno rešitev tega za našo prihodnost ključnega vprašanja bi veljalo izvesti referendum.

e-Svizove novice

28. 6. 2019

Na izredni seji o problematiki mobilnih učiteljev, sestanka o položaju svetovalne službe v vzgoji in izobraževanju ter o izzivih zaposlenih v šolskih knjižnicah, vsakoletno druženje upokojenih članic in članov, štipendije in subvencije SVIZ …

Za več sredstev za znanost

27. 6. 2019

SVIZ poziva Vlado k spoštovanju koalicijske pogodbe v delu, ki govori o zvišanju sredstev za znanost do enega odstotka do 2022.

Ravnateljica stopnjuje pritisk na sindikat in člane

26. 6. 2019

Ravnateljica SŠOM že drugemu članu SVIZ-a grozi z odpovedjo.

Kakovostno izobraževanje za vse

21. 6. 2019

ETUCE in EFEE z združenimi močmi v prizadevanjih zagotoviti otrokom priseljencem in beguncem v Evropski uniji polno pravico do izobraževanja.

Kako naslavljati (ne)enakost v razredu: primeri iz estonske prakse

21. 6. 2019

Pedagoški inštitut je sklenil projekt, v sklopu katerega je bil izdan (brezplačni) priročnik za učitelje za naslavljanje neenakosti v razredu.

Podnebne spremembe so resna grožnjo našemu preživetju

19. 6. 2019

Pozivamo Vlado RS, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

SVIZ bo izpeljal odločanje o stavki mobilnih učiteljev

11. 6. 2019

Na seji Glavnega odbora tudi o noveli ZOFVI oziroma uresničevanju ustavne odločbe glede financiranja zasebnih šol ter vložitvi kolektivnega spora zaradi neizplačila nadomeščanj.

Kjer je vse svetlo in belo ...

11. 6. 2019

Na letošnjem že devetem srečanju se je v Beli krajini zbralo skoraj štiristo upokojenih članic in članov SVIZ iz vse Slovenije.

Svet zavoda CUDV Draga preklical odpoved delovnega razmerja varuhu

6. 6. 2019

Član SVIZ se po posredovanju sindikata lahko vrne na delo.

Pobuda za vzpostavitev specialistične ambulante za kulturnike

29. 5. 2019

Pobudo ustvarjalcev na področju kulture podpira tudi SVIZ.

Pravična Evropa za vse delavce

23. 5. 2019

Na kongresu Evropske konfederacije sindikatov v ospredju razprave o nujnosti ponovne vzpostavitve socialne Evrope in vlogi sindikatov pri zagotavljanju enakih pravic vsem delavcem. S prispevkom tudi glavni tajnik SVIZ.

S TA Sonček in kartico Diners Club SVIZ na počitnice

10. 5. 2019

Za brezskrbno potovanje se opremite s kartico Diners Club SVIZ, prvo leto boste v njenih vsestranskih ugodnostih uživali povsem brezplačno

Članska ugodnost v Slovenski filharmoniji

23. 4. 2019

Članice in člani SVIZ se lahko odslej ugodneje udeležite dogodkov v naši ustanovi z izjemno bogato zgodovino in glasbeno tradicijo.

Izpeljan še zadnji izobraževalni seminar

16. 4. 2019

Sindikalni zaupnice in zaupniki tudi o trpinčenju na delovnem mestu, o novem raziskovalnem zakonu in noveli visokošolskega zakona.

Ministrstvo se težav zaveda

9. 4. 2019

Zbor sindikalne konference zaradi več let trajajočih kršitev podprl vzpostavitev aktivnosti za stavko mobilnih učiteljev za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

8. 4. 2019

Zaupnice in zaupniki v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami prvi dan o aktualnem dogajanju, najpogostejših delovnopravnih vprašanjih, ureditvi delovnega časa.