Ljubljana, 20. 11. 2018

10. kongres SVIZ - drugi dan

Delegatke in delegati 10. kongresa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so drugi dan zasedanja začeli z razpravo o zahtevah za zvišanje plač ter izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, in sicer v luči aktualnega dogajanja na pogajanjih z Vlado RS. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je uvodoma predstavil potrebni postopek potrjevanja vsebine parafiranega sporazuma v našem sindikatu ter ob tem opozoril in poudaril, da sporazum z vlado, s katerim je sindikat dosegel, kar je bilo dogovorjeno že spomladi pred odstopom tedanjega predsednika vlade, ne pomeni, da SVIZ stavko, napovedano za 5. in 6. decembra letos odpoveduje. Sporazum najprej zahteva parafo, zatem pa bo Glavni stavkovni odbor SVIZ odločal o preložitvi stavke. Slednja bo po besedah glavnega tajnika preklicana, ko bo vsebino sporazuma potrdilo članstvo in bo dogovorjeno začelo veljati v Uradnem listu RS. Z vlado je bilo sicer dogovorjeno, da bodo tisti, ki so uvrščeni do 26. plačnega razreda, januarja 2019 dobili za en plačni razred ali štiri odstotke višje plače. Tisti nad 26. plačnim razredom bi bili upravičeni do dveh plačnih razredov več, a bi se jim drugi v plačo prelil novembra 2019. Kdor bi bil upravičen do treh plačnih razredov višje oziroma dvanajstih odstotkov povišice, med njimi so tisti z magisteriji znanosti in doktorati, bi zadnje štiri odstotke dobil izplačane septembra 2020. Do treh plačnih razredov bi bili upravičeni tudi razredniki.

V razpravi so zbrani delegatke in delegati izpostavili številna vprašanja, povezana z izpogajanim z vladno pogajalsko skupino, nazadnje pa sprejeli sklep, da se strinjajo z dogovorjenimi izboljšavami plač na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture SVIZ ter potrdili priporočilo, da se izpelje posamično glasovanje članstva o parafiranem dogovoru. 

V nadaljevanju so delegati kongresa obravnavali tudi predloge sprememb in dopolnitev Statuta SVIZ, kasneje pa so bile izpeljane še volitve za članice in člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe, Nadzornega odbora in glavnega tajnika za mandatno obdobje 2018–2022. Za vodenje sindikata tudi v novem štiriletnem obdobju je zaupanje delegatov prejel dosedanji glavni tajnik Branimir Štrukelj.Ob koncu dogodka so na predlog aktiva mladih članov sindikata sprejeli še resolucijo Regeneracija SVIZ – včlanjevanje, aktivacija in vključevanje mladih delavcev in delavk. Ključ za ohranitev in razvoj organizacijske moči SVIZ!

 

 

 

Komentarji
Branko Vrečar
22.11.2018

Velika skoda in napaka je, da se SVIZ noče zavzeti za učitelje strokovnih modulov v srednjem solstvu. Inženirji opravljamo vecjo odgovornost pri opravljanju prakticnega dela modula saj smo skrbniki specializiranih ucilnic za elektroniko, energetiko, robotiko, mehatroniko, racunalnistvo....
Zakaj je delo z dijaki v teh ucilnicah polno sodobne opreme, materialov in naprav vredno kar 20% manj je NEDOPUSTNA napaka vrednotenja ze vrsto let. Zakaj se podpira teorija, praksa pa zanemarja. Zavzemite se ze za to problematiko in izenacite placilo ur tako za teo kot prakticni del modula da je enakovreden in da se ure mnozijo s faktorjem 1 in ne 0'8 kot je to sedaj za ure pra dela.
In pridobili boste na stotine mladih uciteljev strokovnih modulov v srednjih solah, mladim pa zagotovili kvalitetnejsi pouk prakticnega dela modulov.
Obcutek da se splaca, mora biti jasen. In tudi ucitelji ne bodo vec bezali le v teorijo. Z mladimi je treba cim vec delati, vaditi, utrjevati, meriti, nacrtovati, pripravljati, izdelovati, testirati....izdelke. Podprite ze to. Za SLOVENSKA podjetja in gospodarstvo gre, ki pottebuje prav to. Strokovno kompetentne dijake, ki prav najvec pridobijo s prakticnim delom modulov in inovativnimi pristopi dela.

Vaš komentar