10. kongres SVIZ (Portorož, november 2018)

 


10. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
ponedeljek, 19. in torek, 20. november 2018, Hotel Slovenija, Portorož


 

Ponedeljek, 19. november 2018

8.30–10.45 Prihod in registracija delegatk in delegatov

11.00–13.00 Otvoritveno zasedanje kongresa (slavnostni nagovor, pozdrav gostov, nagrade SVIZ)

13.00–14.30 Odmor za kosilo

14.30–16.30 Delovno zasedanje kongresa

16.30–17.00 Odmor za kavo

17.00–19.00 Delovno zasedanje kongresa

19.30–20.30 Večerja
 

Torek, 20. november 2018

9.00–11.00 Delovno zasedanje kongresa

11.00–11.30 Odmor za kavo

11.30–14.00 Delovno zasedanje kongresa

14.00–15.00 Zaključek kongresa in kosiloDNEVNI RED 10. KONGRESA SVIZ

1. Otvoritev 10. kongresa SVIZ

2. Poročilo verifikacijske komisije GO SVIZ

3. Potrditev dnevnega reda 10. kongresa SVIZ

4. Poslovnik o delu 10. kongresa SVIZ

5. Izvolitev delovnih teles 10. kongresa SVIZ

6. Poročilo Nadzornega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2014–2018

7. Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2014–2018

8. Poročilo o delovanju SVIZ v mandatnem obdobju 2014–2018

9. Razprava o zahtevah za zvišanje plač ter izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi

10. Programske usmeritve SVIZ za mandatno obdobje 2018–2022

11. Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ

12. Volitve:
a) Potrditev kandidacijskih list kandidatov za komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe, kandidatov za nadzorni odbor in glavnega tajnika SVIZ
b) Volitve
c) Razrešitev glavnega odbora, komisije za statutarna vprašanja in pritožbe, nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ
d) Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev

13. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ

14. Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ

15. Resolucije

16. Zaključek kongresa


GRADIVA:
- Poslovnik o delu 10. kongresa
- Navodila za delegate (Dobro je vedeti)
- Poročilo delovanju SVIZ v mandatnem obdobju 2014-2018
- Poročilo Nadzornega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2014-2018
- Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2014-2018
- Predlog programskih usmeritev za mandat 2018-2022
Resolucija Regeneracija SVIZ – včlanjevanje, aktivacija in vključevanje mladih delavcev in delavk. Ključ za ohranitev in razvoj organizacijske moči SVIZ!