Ljubljana, 18. 5. 2018

18. maj - svetovni dan muzejev

Mednarodni muzejski svet, ICOM je 18. maj razglasil za mednarodni dan muzejev pred 41 leti, zdaj ga praznujejo že v več kot 35.000 muzejskih ustanovah v vsaj 140 državah sveta. Med njimi je tudi Slovenija z mrežo raznovrstnih muzejev in galerij, ki na ta dan vabijo na brezplačen ogled. Tema letošnjega muzejskega dne je Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci, objavlja Slovenski statistični urad (SURS).  


Na svoji spletni strani SURS piše, da so po zadnjih dostopnih podatkih muzeji in galerije leta 2016 pripravili 1.960 razstav (304 stalne in 1.656 občasnih). To je za 48 % več, kot so jih te ustanove pripravile v prvem letu samostojne Slovenije. Takrat je bilo v muzejih in drugih razstaviščih na ogled 1.326 razstav. Podatek o povprečni obiskanosti posamezne razstave pokaže, da si je v 1991 posamezno razstavo ogledalo povprečno 1.283 obiskovalcev, v 2006 malo manj, 1.247, v 2016 pa 1.418 obiskovalcev. Vse razstave v 2016 si je ogledalo skoraj 2,8 milijona obiskovalcev; od tega je bilo 27 % otrok in mladine.

Slovenski muzeji in galerije so v 2016 s približno četrtino razstavami (s 467 razstavami) gostovali še v drugih ustanovah; z največ razstavami so gostovali v drugem kraju v Sloveniji, s 77 % razstav ali s 358 razstavami; s 83 razstavami so gostovali v drugih državah članicah EU in s 26 razstavami zunaj EU.Med muzejskimi predmeti je največ vizualnih oz. likovnih predmetov (vključno s fotografijami); v 2016 jih je bilo približno 44 %. Od muzejskih predmetov vseh vrst je bilo inventariziranih skoraj 76 %, med vizualnimi pa skoraj 89 %. Muzeji in galerije pridobijo največ predmetov z donacijami (v 2016 so jih dobili tako 69 %) in z odkupi (v 2016: 17 %), preostalo so pridobili kako drugače (9 %) in z arheološkimi izkopavanji (4 %). Muzejski in galerijski delavci ocenjujejo, da je skupna vrednost v 2016 pridobljenih in odkupljenih predmetov približno okrog 2,8 milijona evrov.


V muzejih pripravljajo za obiskovalce tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore ipd. V letu 2016 so pripravili 36.857 takih aktivnosti, ki se jih je udeležilo več kot 872.000 oseb, od tega je bilo več kot 56 % otrok in mladine. Podrobnejši pregled pokaže še, da je bilo v ponujenem programu največ, 70 %, vodenih ogledov (splošnih in posebnih). Tudi udeležba je bila pri takih ogledih največja; udeležilo se jih več kot 57 % vseh obiskovalcev muzejev in galerij. Taka oblika ogledov je bila najzanimivejša tudi za otroke in mladino (udeležilo se jih je namreč več kot 59 % vseh otrok in mladine); sledile so delavnice (23 %), interaktivni programi (14 %), predavanja, pogovori ipd. (skupaj okrog 4 %).


Po zadnjih podatkih je v 2016 v muzejih, muzejskih zbirkah, galerijah delalo 1.055 zaposlenih oseb in 2.200 zunanjih sodelavcev. Od redno zaposlenih jih je bilo nekaj več kot 16 % mlajših od 35 let in večina (946) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. Med zunanjimi sodelavci so prevladovali študenti (33 %), sledili so delavci z avtorskimi pogodbami, samozaposleni v kulturi, samostojni podjetniki (s. p.), prostovoljni delavci in drugi.

Dostop do muzejev in galerij za gibalno ovirane osebe je v letu 2016 delno uredilo 51 % teh ustanov, 33 % teh ustanov pa je omogočilo tem osebam povsem urejen dostop. Senzorno oviranim osebam dostop do muzejev in galerij še ni bil omogočen v takem obsegu.  Do takrat so jim ga omogočili 4 % teh ustanov, 38 % jim ga je omogočilo delno, preostalih 58 % muzejev in galerij pa dostopa za senzorno ovirane osebe še ni ponujalo.

Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7406 (pridobljeno 17. 5. 2018)