Ljubljana, 26. 11. 2021

24.224 izrazov nasprotovanja

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je že v minulih tednih, po predstavitvi novele, opredelil do predlaganih sprememb 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). SVIZ predlog, ki radikalno posega v sestavo svetov šol, vrtcev in dijaških domov, kategorično zavrača. Sindikat je ob tem predsedniku ter vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS v začetku septembra letos že poslal tudi natančnejšo argumentacijo nasprotovanja omenjeni spremembi, nedavno pa tudi predloge amandmajev k noveli ZOFVI. Danes smo na sprejemu pri predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču ta stališča nestrinjanja ponovili in jih podkrepili s 24.224 podpisi zaposlenih iz slovenskih vrtcev, šol in dijaških domov.

Predlagatelji sprememb in dopolnitev ZOFVI v uvodu trdijo, da se sveti šol in vrtcev »soočajo s težavami pri izbiri in imenovanju ravnateljev.« A predlagatelji konkretno ne pojasnijo, za kakšne težave pri izbiri ravnateljev gre. V SVIZ spremljamo postopke imenovanja ravnateljev in ni dvoma, da ti v izjemno visokem deležu potekajo brez vsakršnih zapletov, velika večina ravnateljic in ravnateljev je po naši oceni izvoljena soglasno ali s prepričljivo večino glasov članic in članov svetov zavodov.

S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 članov od skupno 11 članov sveta zavoda bi se po naši oceni na široko odprla vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, kar je zdajšnja sestava uspešno omejevala.

Zmanjševanje števila zaposlenih v svetih zavodov pomeni, da predlagatelj pri izbiri ravnateljev ne zaupa strokovnim delavcem v vrtcih, šolah in dijaških domovih ali da se mu dozdajšnja izbira ravnateljev ne zdi ustrezna. Za to ne obstaja nikakršen resen argument. Nasprotno, obstoječe sestave svetov zavodov, obstoječi ravnatelji in ravnateljice so slovenski izobraževalni sistem po kakovosti pripeljali v zgornjo četrtino izobraževalnih sistemov v Evropi, če upoštevamo mednarodno najbolj relevantne meritve znanja učencev in dijakov iz raziskav PISA, TIMSS, PIRLS. Ob predpostavki, da ravnatelji in ravnateljice pomembno prispevajo h kakovosti pedagoških procesov v vrtcih in šolah, je treba ugotoviti, da so bile dosedanje izbire ravnateljic in ravnateljev, ki so jih izbrali sveti vrtcev in šoli, optimalne in so prispevale k zviševanju kakovosti. To pomeni, da so obstoječi sveti, z obstoječim vplivom zaposlenih, med katerimi izrazito prevladujejo strokovni delavci in delavke, dobro, optimalno, uspešno izbirali med kandidati za ravnatelje in ravnateljice.  Prav sposobnost ravnateljic in ravnateljev ter učiteljstva, ki je do zdaj imelo največji vpliv na njihovo izbiro, je v času epidemije izobraževalni sistem rešila pred kolapsom – ob pogosto povsem nesmiselnih navodilih šolske oblasti so prav oni pokazali izjemno sposobnost prilagajanja. SVIZ poudarja, da dominanten vpliv lokalne ali državne politike na izbiro ravnateljev nikakor ne bo izboljšal kakovosti naših vrtcev in šol. Ravnatelj bo lahko postal vsakdo, če bo le »naš«, strokovna merila pa bodo postala nepomembna. 

Zaupanje v učiteljstvo je tudi po naši presoji nujni predpogoj za kakovostne rezultate javnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Ali predlog o zmanjšanju vpliva učiteljstva, strokovnih delavk in delavcev in drugih zaposlenih na organizacijo dela v vrtcih in šolah ne temelji na diametralno nasprotnem izhodišču: na nezaupanju do slovenskega učiteljstva, ki ga izražajo predlagatelji, kljub temu da so dozdajšnji rezultati izobraževanja dobri? Ali predlagatelji ne poskušajo zanikati, da so dobri rezultati javnega izobraževanja v naši državi v veliki meri posledica odgovornega, strokovnega in kakovostnega dela učiteljic in učiteljev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter vseh drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju? Sprašujemo se, od kod to nezaupanje do slovenskega pedagoškega osebja, od vrtcev do višjih šol, ki sicer v raziskavah slovenskega javnega mnenja uživa visoko podporo.

Da bi javnosti, zlasti pa odločevalcem sporočili, kakšno je stališče zaposlenih do opisanega predloga spremembe, je Glavni odbor SVIZ kot najvišji organ sindikata med dvema kongresoma odločil, da bo med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju izpeljal aktivnost zbiranja podpisov proti spremembam v sestavi svetov, ki izražajo nezaupanje do zaposlenih in radikalno povečujejo možnost politizacije delovanja vrtcev, šol in dijaških domov. V dobrih dveh tednih aktivnosti smo zbrali 24.224 podpisov proti spreminjanju trenutne ureditve.

Ker je že za prihodnji petek, 3. decembra, napovedana seja pristojnega parlamentarnega odbora, ki bo obravnaval predlog novele ZOFVI, sama razprava o zakonu na plenarnem zasedanju ter glasovanje o njegovem sprejemu pa sta predvideni za decembrsko sejo DZ (prične se 13. decembra), je SVIZ na predsednika DZ Igorja Zorčiča naslovil prošnjo za sprejem z željo seznaniti ga s številom podpisov oziroma izrazov nestrinjanja, ki so jih zaposleni v vrtcih, šolah in dijaških domovih prispevali proti tej – po oceni SVIZ neustrezni in do slovenskega učiteljstva podcenjujoči – spremembi zakona, ter mu znova predstavili stališča do tako globokega posega na izjemno občutljivo področje. Predsednik DZ je delegacijo sindikata sprejel 26. novembra in v svojem uvodnem nagovoru izpostavil zavedanje, da je kljub počasi bližajočim se parlamentarnim volitvam v postopku sprejemanja še kar nekaj pomembnih zakonov. Novela ZOFVI je ena izmed njih. Predsednica GO SVIZ Jelka Velički je na kratko povzela stališča sindikata do omenjene spremembe in izpostavila 24.224 podpisov proti njej, v nadaljevanju srečanja pa je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj izpostavil, da gre pri tej številki izključno za podpise tistih, ki se jih to vprašanje neposredno tiče – zaposlene v vrtcih, šolah in dijaških domovih. Predlog razumemo kot izraz nezaupanja do slovenskih izobraževalcev in SVIZ bo vložil vse napore, da ta sprememba ne bi bila sprejeta. Čeprav Glavni odbor sindikata o tem še ni opravil razprave, pa ni izključen niti razmislek o zbiranju podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, če bi bil zakon kljub tako širokemu nasprotovanju vseeno sprejet.

Po srečanju sta predsednik DZ in glavni tajnik SVIZ podala izjavi o vsebini pogovorov. Vabljeni k ogledu posnetkov!

 
 

 

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar