25. 11. 2022

Podeljena posebna priznanja

Na kongresu smo se zahvalili spoštovanim kolegicam in kolegom, ki so s svojim delom, energijo in predanostjo pomembno soustvarjali uspešno pot našega sindikata.

22. 11. 2022

Uspešno zaključen 11. kongres SVIZ

Delegatke in delegati na kongresu izvolili vodstvo sindikata, sprejeli usmeritve dela za mandat 2022–2026 ter poziv Vladi RS glede vrednotenja dela.

21. 11. 2022

11. kongres SVIZ

V Portorožu se 21. in 22. novembra srečujejo predstavnice in predstavniki najvišjega organa sindikata.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na e-Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

Arhiv e-Svizovih novic (junij 2011-)

S prijavo na e-Svizove novice sprejemam pogoje zasebnosti.
7. 11. 2022

Izobraževanje za družbene spremembe

Pred dnevi se je odvila zaključna konferenca projekta ETUCE o vlogi učiteljskih sindikatov pri naslavljanju vprašanj trajnostnega okoljskega razvoja.

28. 10. 2022

e-Svizove novice

V naši mesečni publikaciji o jesenski seji glavnega odbora, podpisu dogovora z vlado, volitvah v sekcijah, prvih sejah sindikalnih konferenc, športnih igrah …

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Vse informacije najdete tukaj.

27. 10. 2022

Obvestila GO SVIZ

O jesenski seji Glavnega odbora SVIZ, globah ob nepredložitvi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, sklepnih opravilih pred 11. kongresom sindikata, nadaljevanju trenda vstopanja novih članic in članov.

26. 10. 2022

Jesenska seja glavnega odbora

O pogajanjih o indeksaciji plačnih razredov, poračunu regresa za letni dopust za leto 2022 in zvišanju nadomestila za prehrano med delom, pripravah na pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma v vzgoji in izobraževanju ter kongresu SVIZ.

V nov mandat tudi upokojeni članice in člani

24. 10. 2022

Sekcijo upokojenih članic in članov SVIZ bo v mandatnem obdobju 2022–2026 vodila Jelka Velički ob pomoči sedemčlanskega predsedstva oziroma predstavnikov na območnih odborih.

Z novim vodstvom še sekcija ARTD

21. 10. 2022

Na srečanju koordinacijskega odbora sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev so zbrani izvolili predsednico in predsedstvo za mandat 2022–2026.

Volilni zbor svetovalnih delavk in delavcev

18. 10. 2022

Po vseh volilnih opravilih, ki so bila v luči bližajočega se novembrskega 11. kongresa SVIZ izpeljana v minulih mesecih, oktobra potekajo še srečanja sekcij, ki so aktivne v našem sindikatu.

Podpisan dogovor o plačah v javnem sektorju

14. 10. 2022

Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali dogovor, ki zaposlenim prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste do vključno 50. plačnega razreda pa še poračun regresa za letni dopust.

Pridružite se nam!

Včlanite se v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Pristopna izjava Več informacij

Uskladitev premij KDPZ za javne uslužbence

13. 10. 2022

Objavljamo informacijo o uskladitvi premij minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in povabilo k registraciji v spletno storitev e.Modra.

Obvestila GO SVIZ (oktober 2022)

11. 10. 2022

GO SVIZ izglasoval podpis dogovora, vlado pa pozval k urejanju vrednotenja delovnih mest v spodnjem delu plačne lestvice, o pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma, novi člani, športne igre in zadenje priprave na kongres SVIZ.

Pogled na izobraževanje in zaposlene

6. 10. 2022

Letna poročila OECD in Eurydice prinašajo pomembne podatke o različnih vidikih vzgojno-izobraževalnih sistemov, ki predstavljajo tudi dobrodošle smernice oblikovalcem šolske politike.

Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

SVIZ svojim članicam in članom ponuja novo ugodnost!

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

2. 10. 2022

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

Parafiran plačni dogovor, začetek pogajanj o delu stavkovnih zahtev

30. 9. 2022

Objavljamo informacije o vsebini parafiranega dogovora in pogajanjih z MIZŠ o naših stavkovnih zahtevah.

Šola med pandemijo covida-19

22. 9. 2022

Poročilo evropskega izobraževalnega omrežja Eurydice prinaša vpogled v to, kako je covid-19 vplival na organizacijo šolskega izobraževanja, in pregled ključnih odzivov evropskih izobraževalnih sistemov.

Še šesti volilni zbor

20. 9. 2022

Vodstvo za naslednje štiriletno mandatno obdobje 2022–2026 je dobila tudi Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih.

Obvestila GO SVIZ (avgust 2022)

30. 8. 2022

V pričakovanju pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma in o pogajanjih sindikatov JS z Vlado, spremembe pravilnika o napredovanju v nazive in o financiranju šole v naravi, volilni zbori, razpisa štipendij in subvencij ...

Začetek volilnih zborov sindikalnih konferenc

29. 8. 2022

Sindikalna konferenca SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami kot prva dobila novo vodstvo za mandat 2022–2026

Iskanje rešitev za položaj pedagogov v CUDV-jih

21. 6. 2022

SVIZ in predstavnikov centrov za usposabljanje, delo in varstvo z novim državnim sekretarjem o problematiki zaposlenih.

Upokojeni članice in člani v Velenju

13. 6. 2022

Junij je mesec, v katerem Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ izpelje letno srečanje za nekdaj zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.

Še drugič z zaupniki in zaupnicami

13. 6. 2022

V SVIZ smo ponovili izvedbo spoznavno-informativnega srečanja za drugo skupino sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki bodo v mandatnem obdobju 2022–2026 to funkcijo opravljali prvikrat.

Z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki

7. 6. 2022

V SVIZ smo pripravili izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike, ki bodo v mandatnem obdobju 2022–2026 to funkcijo opravljali prvikrat.

SVIZ pristojne opozoril na kršitve pravic delavcev iz delovnega časa, ki opravljajo delo v šoli v naravi

13. 5. 2022

V SVIZ-u že od leta 2020 zaznavamo kršitve pravic delavcev v povezavi z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu (to je p...

Najmnožičnejša stavka doslej!

9. 3. 2022

Razžaljeni, ponižani in ignorirani: "S hrbtom obrnjeni sporočamo ministrici Kustečevi, da je našega potrpljenja konec. Stavkati nameravamo do izpolnitve upravičenih stavkovnih zahtev."

Popust v Termah Snovik

10. 9. 2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.