Ljubljana, 31. 8. 2022

Alarmi bi morali zvoniti že včeraj

V luči skorajšnjega začetka novega šolskega leta smo 31. avgusta 2022 na SVIZ-u pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta predsednica GO SVIZ Jelka Velički in glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj spregovorila o aktualni problematiki v vzgoji in izobraževanju, med drugim o še vedno aktivni stavki in zahtevi sindikata po ustreznem vrednotenju dela zaposlenih – od vrtcev do univerz – ter odpravi zaostajanja njihovih plač za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja. Komentirala sta tudi problem (pomanjkanja, odhajanja) kadrov v vrtcih in šolah, ki ni zgolj začasen in povezan s številnimi bolniškimi odsotnostmi zaradi koronavirusa. V tem kontekstu sta nekaj besed namenila tudi vprašanjem pogojev dela in še nekaterim drugim pomembnim temam.

V uvodu v dogodek je Jelka Velički, predsednica GO SVIZ, izpostavila, da je v interesu vseh, da bi se pouk izvajal nemoteno in v šolskih prostorih, zato je posebej pozvala starše, naj spremljajo zdravje in počutje njihovih otrok ter jih ob znakih bolezni ali okužbe ne pošiljajo v vrtce oziroma šole. Izobraževanje na daljavo je namreč izpostavilo številne pomanjkljivosti, povzročalo stiske pri večini udeležencev, zato je želja vseh, da se vrtci in šole to šolsko leto ne bi več zapirali in pouk ne bi potekal na daljavo. Izrazila je tudi pričakovanje do šolskih oblasti, da bodo z vodstvi zavodov ter vzgojitelji in učitelji vodile socialni dialog, skrbele za pravočasno obveščanje in zaupale v zaposlene. SVIZ je sicer že pred epidemijo, ki je zgolj dodatno razgalila težave sistema, opozarjal na kadrovsko podhranjenost. Razlog za to je tudi v razvrednotenju pedagoškega dela, kar se kaže ne nazadnje tudi pri plačah. Tudi zato se mladi ne odločajo za pedagoške poklice, tisti, ki so v podplačanih skupinah – kot so, denimo pomočnice vzgojiteljic – pa odhajajo v gospodarstvo. Vsem je v interesu zagotavljati kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, zato izobraževalci pričakujejo – ter si zaslužijo – sodelovanje in spoštovanje ter sistemsko podporo tako s strani pristojnega ministrstva kot vlade.

 

V nadaljevanju novinarske konference je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj enako kot predsednica izrazil željo, da bi izobraževanje v tem šolskem letu potekalo v normalnih pogojih, brez prekinjanja pedagoškega procesa. Analize kažejo, da je zapiranje šol pustilo globoke in dolgotrajne posledice, zlasti pri otrocih iz socialno šibkejših okolij, ki jih bo treba odgovorno in čim prej nasloviti. Dodal je, da bo način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa, kot je predlagan letos, preizkus za vse nas in to, kako bomo delovali kot družba. V SVIZ-u se s spremembo odnosa do epidemije, zdaj temelji na priporočilih, strinjamo. Očitno se je pokazalo, da avtoritarni pristop, ki je temeljil na grožnjah, kaznovanju, odrejanju, ni prinesel rezultatov. Vsekakor pa tak pristop pomeni bistveno večjo odgovornost vseh nas. Tudi učiteljstva, staršev in vseh, da bomo poskrbeli in zagotavljali, da bodo vrtci in šole odprti. Kritičen pa je bil do ravnanja NIJZ, ki v razprave in proces oblikovanja stališč in protokolov za delovanje šol ni povabil učiteljev praktikov.

Glavni tajnik SVIZ se je dotaknil še kadrovske problematike in v tej povezavi odnosa oblasti do izobraževalcev oziroma posledic razvrednotenja pedagoških poklicev, ki se kaže tudi preko vrednotenja pedagoškega dela; to je v zadnjih nekaj letih zaostalo za ostalimi primerljivimi poklici v javnem sektorju.

Glavni tajnik je komentiral še razpisane štipendije za pedagoške poklice. Strinja se, da štipendiranje lahko pripomore k zmanjševanju težave, ampak je ne bo rešilo, ker vpisna mesta ostajajo prazna. Težave imajo tudi ravnatelji pri iskanju ustreznega kadra, saj na mnoga razpisana prosta delovna mesta ne dobijo prijav, zato so primorani ppovečevati obremenitve že zaposlenih ali zaposlovati nekvalificirani. To se je dogajalo tudi med epidemijo, ko so bili v razredu študenti. Sicer se to zdi to razumljivo in lahko bi lahko rekli, da bolje kot nič, a s stališča kakovosti to ni bilo in nikakor ni dobro.

 

Ob koncu je bilo izpostavljeno še, da je stavka SVIZ-a, razglašena v začetku tega leta, še vedno odprta in zaposleni v vzgoji in izobraževanju bodo vztrajali pri zahtevi za uresničitev stavkovnih zahtev. Na Vladi RS je, da spoštuje podpisane dogovore (denimo stavkovni sporazum iz leta 2018, ki določa uveljavitev četrtega strokovnega naziva) in uresniči zaveze.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar