Ljubljana, 9. 11. 2021

Ali bo ministrica zaščitila zaposlene v vrtcih in šolah?

 

sporočilo za medije!
 

ALI BO MINISTRICA ZAŠČITILA ZAPOSLENE V VRTCIH IN ŠOLAH?


SVIZ pričakuje, da bo prof. dr. Simona Kustec pojasnila in odpravila dileme, ki jih je v vzgojno-izobraževalni prostor vnesel zadnji odlok o ukrepih za preprečevanje okužb z virusom sars-CoV-2.
 

Ljubljana, 9. novembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ob cepljenju, kot najučinkovitejšem načinu za omejevanje epidemije, podpira tudi druge ukrepe, ki po mnenju stroke dodatno prispevajo k preprečevanju širjenja okužb z virusom sars-CoV-2. Med takimi je zagotovo sistematično prezračevanje vrtčevskih in šolskih prostorov, a vlada temu ne namenja ustrezne pozornosti, še manj pa zagotavlja sredstva za nakup opreme, ki povečuje in pospešuje izmenjavo zraka. SVIZ bi si želel, da bi k umirjanju epidemije v Sloveniji prispeval tudi zadnji sprejeti odlok o ukrepih za preprečevanje okužb, a se žal boji, da bodo zaradi številnih nejasnosti in nedorečenosti ter iz tega izhajajočih zmede, različnih interpretacij, verjetnih nesporazumov in tudi potencialnih konfliktov med udeleženimi v vzgojno-izobraževalnem procesu pozitivni učinki odloka na področju vzgoje in izobraževanja bistveno manjši, kot bi lahko bili. Sindikat pričakuje, da bo ministrica za izobraževanje znanost in šport prof. dr. Simona Kustec pojasnila in odpravila nekatere v nadaljevanju navedene bistvene dileme, ki jih porajata odlok in okrožnica ministrstva:

Ali se morajo otroci, mlajši od 12 let, trikrat tedensko testirati ali ne, glede na to, da so tako v delu odloka kot tudi v okrožnici izvzeti iz obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT, hkrati pa isti odlok na drugem mestu pravi, da se morajo samotestirati vsi učenci osnovnih šol, razen tistih, ki izpolnjujejo PCT?

Ali je za izvedbo samotestiranja otrok v šolah potrebno predhodno soglasje staršev? Kakšni so predvideni protokoli za samotestiranje pri učenkah in učencih v prvi triadi osnovne šole, od katerih ni mogoče pričakovati, da bodo samotestiranje izvedli povsem samostojno? Ali so zaposleni pri samotestiranju šolarkam in šolarjem dolžni pomagati ter kdo vse – če sploh kdo – lahko pomaga izvajati samotestiranje najmlajšim učencem in učenkam? Ali bo odgovornost, če bi šlo kaj narobe in bodo starši tožili šolo, ravnatelja ali učitelja, prevzela država ali bo ta padla na konkretnega učitelja ali učiteljico?

Kako naj učiteljica oziroma učitelj ravnata v primerih, ko bodo starši, denimo, nasprotovali, da bi se njihov otrok samotestiral ali med poukom nosil masko? Kaj naj vodstva šol ali profesorji storijo, če bodo obvezno samotestiranje zavračali dijaki? Kakšne so pri tem morebitne pristojnosti ali dolžnosti zaposlenih? Dejstvo je, da odlok o takih zelo verjetnih situacijah sploh ne govori, prav tako jih ne naslavlja niti okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport! Ob predpostavki, da bo pri izvajanju predvidenih ukrepov prihajalo do konfliktov s starši, SVIZ ministrico, ki je pri oblikovanju ukrepov aktivno sodelovala in soodločala, sprašuje, kako bo učiteljstvo ter ravnateljice in ravnateljice pri tem zaščitila. Kdo bo takšne spore reševal in kakšna zagotovila imamo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, da pri tem ne bomo ostali sami, izpostavljeni in brez pomoči resornega ministrstva, kar se je do zdaj vsakokrat znova dogajalo. Če se bo samotestiranje učencev in dijakov izvajalo med poukom, SVIZ ob predpostavki, da bo to potekalo ob začetku pouka in periodično na iste dneve, opozarja, da bo pouk moten in okrnjen pri zmeraj istih predmetih ter da bo to negativno vplivalo na kakovost in obseg izvedenega izobraževanja. Od ministrice zato SVIZ pričakuje pojasnila, kako bodo navedeni škodljivi učinki nevtralizirani. Prav tako je vprašanje tudi, kako bodo ovrednotena dodatna tveganja učiteljic in učiteljev, ki bodo ob izvajanju samotestiranj najbolj izpostavljeni.

Ob vseh perečih vprašanjih, ki spremljajo nazadnje napovedane ukrepe, pa ostaja povsem ob strani in nenaslovljeno zaskrbljujoče dejstvo, da se šole dnevno soočajo z vse večjim kadrovskim primanjkljajem med strokovnimi delavkami in delavci ter ostalim osebjem, pomanjkanjem učiteljev za posamezne predmete. SVIZ je že pred več kot letom predlagal, kako izpostavljeni in hitro stopnjujoči se problem, ki bi prav tako lahko zapiral šole, reševati, a MIZŠ niti ta trenutek nima še nobene rešitve!

Ne nazadnje ne gre spregledati, da zaostritve pri testiranju in nošenju mask v šolah kažejo na to, da Vlada RS ocenjuje, da so tveganja v vzgojno-izobraževalnem sistemu izrazito velika, a v predlaganih spremembah izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaposlene v vzgoji in izobraževanju hkrati uvršča med tveganju najmanj izpostavljene, kar je skrajno cinično in kaže na podcenjujoč odnos oblasti do zaposlenih v šolstvu. Pri oceni tveganja so vedno spregledani zaposleni strokovni delavci v vrtcih, ki svoje delo opravljajo neprekinjeno ves čas epidemije in zaradi specifike poklica tudi ob povečani izpostavljenosti okužbi. SVIZ pričakuje, da bo vlada tveganja, ki jih izraža prek ukrepov v vzgoji in izobraževanju, zaposlenim končno priznala in jih tudi ustrezno ovrednotila, kot je to že storila na drugih izpostavljenih področjih v javnem sektorju. Prav tako sindikat na tem mestu ponavlja že pred več kot letom oblikovani poziv MIZŠ, naj vzpostavi posebno koordinacijsko telo, v katerem bi poleg predstavnikov stroke sodelovali tudi predstavniki socialnih partnerjev in praktiki. Pri aktualnem odloku se je namreč zgolj še enkrat več pokazalo, da bi se ob pravočasni vključitvi praktikov v oblikovanje ukrepov lahko izognili številnim težavam in vprašanjem, ki so v že sicer zahtevnih razmerah še dodatno obremenila vzgojno-izobraževalni prostor.


X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Andreja Rihter
14.11.2021

Saj še pomnite, da se je pred uvedbp PCT povečalo "zanimanje" za "prostovoljno" cepljenje, mar ne? Razširitev PCT na otroke je poligon za "povečano zanimanje" za cepljenje otrok ... Sicer sledi ločevanje, pgojevanje... Žal spominja na neke hude čase, za katere smo upali, da se ne bodo nikoli ponovili...

Branko Golomboš
10.11.2021

Če bi sindikat predlagal ravnateljem, da se povežejo v enoto in aktivno vsi sporočijo vladi, da tega odloka ne bodo spoštovali, ker je velika večina vladnih odlokov nezakonitih, bi bilo vse drugače. Ni povezovanja in ni moči. To so pa mokre sanje vsake vlade, deli in vladaj. Stopite skupaj in recite NE vladi, ker vidim da neka zdrava kmečka logika ni več zaželjena v tej državi ampak samo še statistika in polnjenje žepov preko COVID denarja. Kdo odnese glavnino dodatkov domov, vemo. Kdo na črno služi milijone poleg core biznisa, tudi vemo. Žal se gre vse za denar in tukaj je tudi stroka poklenila pred kapitalom. Šolstvo ste pa na preizkušnji. Poleg tega si bo marsikateri učitelj (žal) in ravnatelj nakopal pravni spor s starši, ko bo US odločilo, da je odlok vlade neustaven predvsem pa nezakonit. Da 6 letnike silimo v testiranje pod nadzorom nezdravstvenih delavcev in brez soglasja zakonitih zastopnikov ter na nošnjo mask po 6-8 ur, da jim je slabo in padajo skupaj - to pa žal ne gre. Sam tega ne bom dopustil in se bom boril kot tiger proti temu! Poznam veliko učiteljev, ki so odlični, vendar bodo v prihodnjem obdobju odšli iz šolstva zaradi izjemnih odločitev vlade in nezaščite in neukrepanja s strani nadrejenih. Marsikateri tudi na lastno pest stori kakšen korak, ki je otrokom v prid in takim izrekam KUDOS! Velika večina je pa žal apatičnih in vdanih v usodo, kaj pa lahko storim - moram slediti odlokom. Ta primerjava je kar kruta - vendar tudi v Auschwitzu so ljudje samo izvajali ukaze. Ne pokleknite, tole je šele prva ovira. Bitka za otroke se je šele pričela!

Dejan
10.11.2021

Spoštovani.

Se popolnoma strinjam s predhodnicama. Sem oče drugošolca in se mi zdi povsem nesprejemljivo, da morajo otroci cel čas pouka nositi maske. Jasno je bilo, da nas bo jeseni zadel močan četrti val epidemije in odločevalci niso storili nič, da bi šole nanj pripravili (recimo prezračevalne naprave!). Zdaj pa ceno za to plačujejo otroci.

Pričakujem odločno podporo sindikata in vseh šolnikov, da stopijo v bran otrokom! Odločen NE maskam med poukom!

Vlasta
09.11.2021

Pozivam vse starše, ministrico in njene sekretarje vse epidemiologe, vlado, cepilce in anticepilce, vse bolj papeške od papeža, vse, ki mislite, da ste strokovnjaki na vseh področjih in vse vrtne palčke, da učitelje pustite delati tisto, kar znajo - učiti in vzgajati otroke. Vse ostalo, kar jim nalagajte, pa delajte vi.

Tanja
09.11.2021

Spoštovani,
se popolnoma stirnjam s predhodnico.

Nisem učiteljica, sem pa mama prvošolčka in že od vikenda pričakujem da se poleg samotestiranja odpre tudi debata nošenja mask v prvi triadi. Od sindikata bi pričakovala odločno podporo učiteljem kot tudi najmlajšim otrokom.

Pri vseh neboluzah sprejetih v zadnjem letu se vedno zapleta pri otrocih. Zdravega razuma pa že davno ni več.

Odrasli smo tisti, ki so na prvem mestu odgovorni in ne otroci. V naši družini skrbimo, da smo v odnosu na korono odgovorni. Tudi nimam težav s samotestiranjem otroka, bi pa raje to počela doma. Me pa zelo moti, nošenje mask pri teh najmlajših otrocih.

Katarina
09.11.2021

Spoštovani sindikalisti, spraševanje ne bo popolnoma NIČ pomagalo. Potrebno je organizirati AKCIJO, ki bo zbudila vladajoče in ministrico. Od kdaj imajo učitelji kompetence, da nadzorujejo samotestiranje? Ko se v razredu pojavijo uši, je učitelju to strogo prepovedano opaziti, kaj šele opazovati. Poseg, kot je samotestiranje, pa lahko nadzoruje? Kdo bo odgovoren, če se bo npr. prvošolec pri tem ranil?
Spoštovani sindikalisti, DOVOLJ je spraševanja. Je čas, da enkrat rečemo NE.

Vaš komentar