Ljubljana, 29. 1. 2021

Ali se nismo iz propadlega usmerjenega izobraževanja nič naučili?

sporočilo za medije!


ALI SE NISMO IZ PROPADLEGA USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA NIČ NAUČILI?

SVIZ je zaskrbljen, kateri so resnični motivi v ozadju ravnanj Vlade RS.


Ljubljana, 29. januarja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je neprijetno presenečen nad zadnjim ravnanjem Vlade RS, ki ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v prihodnjem študijskem letu. Še bolj preseneča razlog za to, namreč da je treba najprej ugotoviti potrebe na trgu delovne sile in nato temu prilagoditi številko vpisnih mest na posameznih programih.

SVIZ je bil vse doslej prepričan, da se je celotna družba iz zgodbe o usmerjenem izobraževanju iz časa še socialistične ureditve kaj naučila, a to očitno ne drži, vsaj ne za vse. Takrat so bili načrtovalci usmerjenega izobraževanja prepričani, da je mogoče vpisna mesta prilagajati potrebam na trgu. Znano je, da je zamisel propadla, saj v osnovi ni mogoče usmerjati vpisa glede na prihodnje potrebe trga delovne sile čez pet ali šest let, ko se »usmerjenci« po študiju znajdejo na trgu dela. Zelo poučne za odvrnitev od takega »načrtovanja« so tudi nepredvidljive ekonomske krize, ki izrazito vplivajo na povpraševanja po posameznih izobrazbenih profilih, kar dodatno govori proti takemu grobemu ekonomističnemu pristopu k zahtevnemu vprašanju izbire študija in zmožnosti financiranja programov z javnimi sredstvi.

A še najbolj realna in največja ter hkrati skrajno zaskrbljujoča pa se zdi možnost, da je namen odtegnitve soglasja zmanjševanje vpisnih mest na javnih univerzah v korist povečanja vpisnih mest na zasebnih univerzah in zasebnim visokošolskih zavodih. SVIZ od MIZŠ, ki se je z univerzami o vpisnih mestih že uskladil, pričakuje (glede na dosedanje izkušnje morda celo preveč naivno?!), da se bo odločno zavzel za takojšnjo izdajo vladnega soglasja k objavi dogovorjenega razpisa za leto 2021/2022.

 

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar