Arhiv starejših pojasnil/okrožnic o organizaciji in izvajanju nadomeščanj

- Organizacija in izvajanje nadomeščanj - za OŠ in OŠPPza SŠ (januar 2019 - Okrožnica MIZŠ)

Praktični primeri plačila nadomeščanj

Evidence delovnega časa in izvajanje nadomeščanj  (21. 6. 2019 - Okrožnica MIZŠ)