Ljubljana, 28. 7. 2021

ARRS naj pojasni zaplet in odpravi povzročeno škodo

sporočilo za medije!

 

ARRS NAJ POJASNI ZAPLET IN ODPRAVI POVZROČENO ŠKODO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije si ne bi smela privoščiti tako ključnega spodrsljaja, kot je nepopolno posredovanje znanstvenih projektov tujim recenzentom.

Ljubljana, 28. julija 2021 – Ob opozorilih slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, da Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) njihovih prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 recenzentom ni posredovala tudi v angleškem jeziku, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) izpostavlja, da si agencija, ki v našem raziskovalnem prostoru predstavlja najpomembnejšo osebo javnega prava, ustanovljeno prav z namenom zagotavljanja učinkovitosti, kakovosti, strokovnosti in pospeševanja razvoja slovenske znanosti, ne bi smela privoščiti tako ključnega spodrsljaja, kot je nepopolno posredovanje znanstvenih projektov tujim recenzentom.

Podatek, da naj bi ARSS tujim recenzentom v domnevno kar 68 primerih predala projekte le v slovenskem jeziku, čeprav so ji prijaviteljice in prijavitelji le-te zagotovili tudi v angleški različici, kaže na veliko malomarnost in opuščanje temeljne strokovne skrbnosti agencije. S površnim in neresnim ravnanjem je ARRS povzročila raziskovalcem in raziskovalkam neposredno škodo, za kar jo SVIZ poziva k odgovornosti. Pojasnilo, da naj bi opustitvi ene izmed ključnih nalog agencije botrovala napaka v informacijskem sistemu, ARRS namreč ne razbremeni odgovornosti za  neizpolnitev strokovne skrbnosti pri njenem delovanju. Če je šlo za pomanjkljivost v informacijskem sistemu, je mogoče hkrati tudi predpostaviti, da so bili v recenzijo neustrezno oddani prav vsi projekti in ne le omenjenih 68. Prav tako pa ne gre prezreti dejstva, da je plačilo za delo tujih recenzentov zagotovljeno iz sredstev ARRS, zato se SVIZ v luči siceršnjega varčevanja na račun zaposlenih v slovenski znanosti sprašuje, kakšne bodo finančne posledice napovedanega ponovnega recenziranja.  

V skladu z zapisanim SVIZ pričakuje, da bo ARRS nedvoumno pojasnila okoliščine zapleta, obenem pa nemudoma in ustrezno odpravila posledice škode, ki je ob tem nastala nekaterim slovenskim raziskovalcem in raziskovalkam, ter jim povrnila okrnjeno zaupanje. Sindikat opozarja, da je nujno, da agencija tudi v prihodnje poskrbi za profesionalno, transparentno in odgovorno delovanje – takšno, torej, ki bo v korist slovenski znanosti na način, kot to terjajo veljavni pravni predpisi. 


***

Sandi Modrijan, predstavnik SVIZ za odnose z javnostjo