Ljubljana, 12. 6. 2020

Boj proti otroškemu delu

 

Ob letošnji obeležitvi svetovnega dneva boja proti otroškemu delu – tega oznamujemo 12. junija – je kot na številnih področjih prav tako v ospredju pandemija covida-19, ki bi, kot opozarjata Sklad ZN za otroke (Unicef) in Mednarodna organizacija dela (ILO), lahko zaradi poglobitve revščine milijone otrok po svetu prisilila v otroško delo. Organizaciji ugotavljata, da se je v zadnjih 20 letih število v otroškem delu udeleženih otrok sicer zmanjšalo za 94 milijonov, a bi bil ta napredek v luči aktualnega dogajanja lahko ogrožen. Tudi otroci, ki so že vključeni v otroško delo, bi bili lahko prisiljeni delati več ali v slabših razmerah, več bi bilo lahko tudi prisiljenih v najhujše oblike dela. Načrti za obdobje po pandemiji morajo zato po prepričanju omenjenih organizacij vključevati mehanizme, da bi se lahko ob morebitni ponovitvi pandemije otroci in njihove družine laže soočili s kriznimi razmerami. Pri tem Unicef in Mednarodna organizacija dela postavljata na prvo mesto prav kakovostno izobraževanje, nadalje pa storitve socialne zaščite in boljše gospodarske priložnosti.  

Da je v boju proti otroškemu delu ključno izobraževanje, ponovno ugotavlja tudi Izobraževalna internacionala, ki je ob letošnjem mednarodnem dnevu izdala tudi poročilo o praksah, ki so se pokazale kot najboljše v njenih številnih projektih, namenjenih preprečevanju otroškega dela. Izobraževalna internacionala že daljše obdobje razvija in izvaja projekte, ki bi zagotovili, da bi bili vsi otroci v šolskih klopeh in ne na delu, v zadnjih letih pa so se s svojimi prizadevanji osredotočili predvsem na ranljive skupnosti v skupno 13 državah v Afriki, Aziji, Evropi in Južni Ameriki. Z dozdajšnjimi rezultati svojih projektov so zadovoljni, saj se ti kažejo v manjšem opuščanju šolanja, vse večji ozaveščenosti skupnosti o negativnih vplivih otroškega dela in bistveni vlogi izobraževanja za prihodnost otrok in mladimi.

Kot ključne dejavnike, ki pripomorejo k zmanjševanju otroškega dela, so pri Izobraževalni internacionali prepoznali strokovni razvoj  učiteljev, ustvarjanje spodbudnega in varnega učnega okolja, intenzivno komunikacija s starši pri spreminjanju njihovega stališča do pomena izobraževanja ter vključevanje vidika spola in pri tem odpravljanje ovir, s katerimi se na svoji izobraževalni poti soočajo predvsem deklice. Da bi ohranili pozitivne učinke projektnih aktivnosti, so zagotovili, da se le-te v šolah in skupnosti nadaljujejo tudi po koncu konkretnega projekta. V Izobraževalni internacionali opažajo tudi, da so v šolah, ki so sodelovale v projektih, učiteljski sindikati pridobili veliko novih članic in članov, ki so pri sindikalnem delu tudi zelo aktivni, hkrati pa se je okrepil socialni dialog.

V videosporočilu, s katerim so v Izobraževalni internacionali obeležili svetovni dan boja proti otroškemu delu, glavni tajnik David Edwards poudarja, da so sindikati v izobraževanju že vrsto let uspešni pri zmanjševanju opuščanja šolanja in preprečevanju otroškega dela. A to po njegovih besedah vseeno ni dovolj, temveč je nujno prizadevanja na tem področju še okrepiti ter zagotoviti možnost izobraževanja prav vsakemu posamezniku.   

 

Vir: Izobraževalna internacionala in STA, 12. 6. 2020.