Ljubljana, 1. 9. 2020

Brez kulture in znanosti bomo životarili, ne živeli!

sporočilo za medije!

BREZ KULTURE IN ZNANOSTI BOMO ŽIVOTARILI, NE ŽIVELI!

SVIZ nasprotuje nameri Vlade RS, da bi znižala sredstva tako kulturi kot raziskovalni dejavnosti.

 

Ljubljana, 1. septembra 2020 – Države, ki razumejo, da kultura - tj. umetniško ustvarjanje in kulturna dediščina – vsakič znova proizvaja nujno potrebno refleksijo časa, ki ga živimo, in ki razumejo, da je kultura bistveni del kakovosti naših življenj, so v času omejitev družbenega življenja, torej v času epidemije, sredstva za kulturo povečala. To velja, denimo, za Nemčijo. Slovenija je, žal, drugačna. V naši državi vladajoča politika z rebalansom proračuna za leto 2020 sredstva za kulturo zgolj še dodatno znižuje. Glasbeni in gledališki dejavnosti, galerijam in muzejem ter še posebej nevladnim organizacijam na področju kulture so se finančne razmere z omejitvami, ki so veljale in še veljajo za stike med ljudmi, še dodatno poslabšale. A že pred tem je bil položaj katastrofalen, saj so se sredstva zadnje desetletje večinoma zniževala in posledično, ob zgolj redkih izjemah, ni bilo sredstev za vlaganja v dotrajane objekte, v nove prostore, v infrastrukturo, za širitev programov. Proračunska sredstva zavodom s področja kulture pa niso sledila niti dogovorjenemu zvišanju plač v javnem sektorju, kar je životarjenje kulturnih zavodov še poglobilo.

Velik del samostojnih kulturnih ustvarjalk in ustvarjalcev se je zaradi zmanjšanih aktivnosti znašel na robu preživetja, Vlada RS pa v teh razmerah le še dodatno znižuje sredstva za kulturo!? Ne gre le za povsem nerazumno ravnanje; gre tudi za sramoten dokaz nerazumevanja družbenega pomena kulture pri političnih odločevalcih. Ne verjamemo v naivnost političnih odločevalcev in to, da jim ni v celoti jasno, da mačehovski odnos do kulture in kulturnih industrij, z dolgotrajnim in celo sistematičnim zniževanjem sredstev, ne bo imel večplastnih negativnih posledic za skupno življenje državljank in državljanov Slovenije. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zato zahteva, da Vlada RS iz načrta rebalansa umakne napovedana znižanja, poslanke in poslance Državnega zbora pa sindikat poziva, da se zoperstavijo in glasujejo proti nesprejemljivi politiki vlade na področju kulture ter si raje prizadevajo slediti dobrim praksam večine držav EU, ki umetnosti in kulturi ter kulturnim industrijam v svojih proračunih namenjajo dodatna sredstva – ne le za preživetje, ampak tudi za razvoj in s pogledom v prihodnost.  

Enako zaskrbljujoče je, ko mediji poročajo o načrtovanem znatnem znižanju sredstev za raziskovanje v rebalansu državnega proračuna. SVIZ je bil prepričan, da se tudi trenutna vladajoča koalicija strinja z ugotovitvijo o skrajnem času, da se v naši državi za raziskovanje in znanost zagotovi takojšnje, dolgoročno in sistematično zviševanje javnih sredstev, ki naj Slovenijo odlepijo z dna seznama evropskih držav pri deležu BDP, namenjenemu raziskavam in razvoju. Med raziskovalkami in raziskovalci se zato upravičeno krepijo dvomi, ali Vlada RS še podpira pripravljeni novi zakon o raziskovalni dejavnosti, katerega osnovni cilj je predvsem zagotovitev stabilnega financiranja znanosti iz javnih sredstev. Zaradi alarmantnih informacij o občutnem znižanju proračunskih sredstev v rebalansu in dvomov o resničnosti zaveze oblasti k ureditvi financiranja raziskovalne dejavnosti, SVIZ poziva MIZŠ, da takoj skliče sestanek skupine deležnikov, ki sodelujejo pri pripravi omenjenega zakona.

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar