Ljubljana, 13. 9. 2021

Brez napredka pri prizadevanju za obnovitev socialnega dialoga

Dne 9. 9. 2021 je potekal prvi sestanek pogajalske skupine za usklajevanje predloga Dogovora o obnovitvi socialnega dialoga, ki je bila ustanovljena skladno z dogovorom pri predsedniku republike dne 26. 8. 2021.

Prvo srečanje pogajalske skupine je žal postreglo z velikim razočaranjem, saj se je izkazalo, da vladni predstavniki v pogovore še vedno vstopajo s povsem zgrešenim razumevanjem socialnega partnerstva in vloge Ekonomsko socialnega sveta, brez mandata in brez volje, da bi dejansko prišlo do obnovitve socialnega dialoga.

Na srečanju pogajalske skupine je vlada stran ponovno vztrajala na stališču, da je ESS posvetovalni organ vlade, čeprav iz Pravil o delovanju Ekonomsko socialnega sveta jasno izhaja, da gre za tripartitni organ socialnih partnerjev in vlade, v katerem vlada oziroma njeni predstavniki sodelujejo kot enakopravni partner. Kljub temu, da je bil predlog Dogovora posredovan že teden dni pred srečanjem pogajalske skupine in kljub temu, da so bili ključni poudarki glede postopkovnih in vsebinskih pričakovanj sindikalne strani v dogovoru izrecno izpostavljeni že na samem sestanku pri predsedniku republike, se vladna stran na seji pogajalske skupine do predloga dogovora ni opredelila, ni imela nikakršnih protipredlogov, izgovarjala se je na pomanjkanje mandata za opredelitev do usklajevanja najbolj spornih zakonov, ki so že v vladnem ali zakonodajnem postopku, pri tem pa se je vedno znova zatekala k praznim in splošnim navedbam, zapisanim v odgovoru vlade sindikatom iz meseca avgusta, ko je po štirih mesecih končno odgovorila na dopis sindikatov v zvezi z ponovno vzpostavitvijo socialnega dialoga.

Prvo srečanje pogajalske skupine torej žal ni prineslo popolnoma nobenega napredka pri obnovitvi socialnega dialoga, zgolj utrdilo je občutek sindikalne strani, da je želja vladne strani po obnovitvi socialnega dialoga daleč od iskrene želje, ki bi temeljila na zavedanju o pomenu socialnega dialoga za družbo. Sindikalne centrale smo k pripravi in usklajevanju Dogovora o obnovitvi socialnega dialoga pristopile z vso resnostjo in voljo, da do dogovora pride, saj menimo, da bi moralo biti v interesu vseh, da se ponovno vzpostavi enakopraven in učinkovit socialni dialog, ki temelji na zaupanju in spoštovanju dogovorjenega.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar