Ljubljana, 12. 7. 2018

Čas je za kulturo in umetnost

Kulturniki, ki so v sklopu letošnjega predvolilnega dogajanja oblikovali kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, katere namen je opozoriti na nezavidljiv položaj kulture v Sloveniji, so v teh dneh oblikovali javno pismo nastajajoči koaliciji, v kateri želijo le-to spomniti na štiri ključne zahteve področja. Te naj bi predstavljale temelj delovanja nove slovenske vlade, pri čemer pa je eden poglavitnih predpogojev, da morajo biti v koalicijski pogodbi cilji, ki naj jih realizira vlada na področju kulture, zapisani jasno in nedvoumno, predvsem pa naj bodo usmerjeni razvojno in progresivno.

Primerno mesto za kulturo v družbi / Skrajni čas je, da bodoči predsednik vlade in ostala politika začnejo v svoja videnja in govore o ključnih ukrepih za vzpostavitev moderne in napredne družbe vključevati tudi kulturo. Kultura je in ostaja temelj, na katerem se gradi družbo prihodnosti in kot taka mora vstopiti tudi v register politikov in odločevalcev.

Povečanje proračuna za kulturo / Proračun za kulturo se mora z rebalansom že leta 2019 vrniti vsaj na raven iz leta 2009 oziroma se mora dvigniti na 2 % državnega proračuna. Od tod naprej se mora proračun za kulturo povečevati za 5 % glede na preteklo leto. Nujna so tako vlaganja v investicije kot v programe v vseh sektorjih.

Strokovni minister, ministrica / Polje kulture je kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in razume ter je pripravljen na dialog in iskanje kompromisov. Od novega ministra ali ministrice zato pričakujemo dialoškost, strokovnost, delovanje ZA kulturo in ne proti njej ter, kjer je to potrebno, ustrezno reorganizacijo ministrstva, da bo uspešno delovalo za dobrobit celotne kulture in umetnosti.

Nov kulturni model / Najpozneje do leta 2020 naj bi bila pripravljena nov Nacionalni program za kulturo ter nova zakonodajo, ki bo uredila vsa pereča vprašanja na področju kulture. Pri tem mora biti zakonodaja pisana v soglasju in dialogu s strokovno javnostjo.

Med podpisniki javnega pisma, ki so ga kulturniki naslovili na nastajajočo koalicijo, je tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), sicer pa kampanjo Čas je za kulturo in umetnost še vedno lahko podprete na tej povezavi.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar