Ljubljana, 7. 6. 2018

Čas je za okrevanje

Znano je, da so številne vlade po vsej Evropi kot odziv na finančno krizo leta 2008 uporabile javni denar za stabilizacijo sistema in reševanje bank. Dejavnosti in naložbe zasebnega sektorja so takrat upadli, v javni sektor pa se je najpogosteje (enostransko) posegalo z namenom zmanjševanja javnega dolga ter vzdrževanja ostrih proračunskih omejitev, vse pa na račun (ne)vključevanja socialnih partnerjev in ignoriranja doslej vzpostavljenih principov socialnega dogovarjanja. Zlasti je zmanjšanje obsega in / ali zamrznitev kolektivnih pogajanj privedlo do poslabšanja delovnih pogojev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znižanju njihovih plač in drugih prejemkov oz. ukinjanju dotlej veljavnih pravic.

Glavne posledice vladnih posegov v javni sektor v času krize so zlasti:

• V veliki večini evropskih držav so bili delavci v javnem sektorju, tudi v izobraževalnem sektorju, neposredno podvrženi ukrepom znižanja ali zamrznitve plač, ki so jih (večinoma enostransko) uvedle vlade;

• Sočasno so bili zaradi prepovedi novih zaposlovanj in ukinjanja delovnih mest številni zaposleni v javnem sektorju soočeni z višjimi delovnimi obremenitvami, saj je bilo potrebno opravljati iste javne storitve z manj delavci;

• Mnoge omejitve oziroma krčenja pri vsakodnevnem delu vzgojiteljev, učiteljev in vseh drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je privedlo do zmanjšanja privlačnosti učiteljskega poklica pri mladih in povzročilo odhajanje mladih učiteljev v druge poklice;

• Novi (učinkovitostni in tržni) principi ter prakse v upravljanju šol so privedli do plačevanja učiteljev po uspešnosti (performance-based pay) , s čimer se je dodatno povečal pritisk na zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Lani s(m)o se evropski sindikati, da bi podprli argumente in zahteve po obnovi socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj v celoti ter vrnitvi višine plač na predkrizne ravni, združili v skupno vseevropsko sindikalno kampanjo “Evropa potrebuje višje plače. Čas je tudi za naše okrevanje”.  

Tudi ETUCE in z njim SVIZ si prizadeva za močna kolektivna pogajanja, v katerih bomo partnerji enakovredni, za vsebinski in boljši socialni dialog z oprijemljivimi rezultati za učitelje. Hočemo dostojne delovne pogoje, plače in pokojnine. Vseevropski odbor za izobraževanje (ETUCE) je dodatno prispeval h kampanji tudi s kratkim videom, k ogledu katerega ste vabljeni v nadaljevanju in v katerem primer Slovenije predstavi tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je obenem član izvršilnega odbora ETUCE-ja (ta predstavlja glas 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Evropi ter združuje 132 sindikatov izobraževanja iz 51 držav).

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar