Ljubljana, 26. 11. 2018

Časa za odlašanje ni več ...

V sklopu kampanje društva Asociacija Čas je za kulturo in umetnost, s katero so kulturniki pred volitvami želeli opozoriti na številne nakopičene težave kulturnega resorja, zahtevam pa se je takrat pridružil tudi SVIZ, v javnem pismu krovna in stanovska združenja v kulturi 26. 11. 2018 Vlado RS pozivamo, naj v sklopu rebalansa proračuna za leto 2019 poveča tudi proračun za kulturo.

V koalicijski pogodbi je med drugim navedeno, da se bo proračun za kulturo postopoma dvigoval ter da je cilj zvišanje na najmanj 0,5% BDP do konca mandata. Tokratno javno pismo ponovno opozarja na nujnost izpolnjevanja predvolilnih obljub in koalicijskih zavez, ki se morajo začeti uresničevati že z rebalansom proračuna za leto 2019.

V javnem pismu, ki so ga pospremili z besedami »Čas je, ker časa za odlašanje ni več!« kulturniki pozivajo, da je ob rebalansu proračuna čas, da se začne resno razmišljati o predvolilnih obljubah na področju kulture, ki so se prelile tudi v koalicijske zaveze. Kulturniki so kampanjo Čas je za kulturo in umetnost začeli maja letos - pridružili smo se jim tudi v SVIZ -, z njo pa so že tedaj skušali opozoriti na nezavidljiv položaj kulture in pozivali k iskanju rešitev. Oblikovali so tudi štiri skupne zahteve, ki so poleg primernega mesta kulture v družbi vključevale tudi že omenjeno zahtevo za povišanje proračuna že leta 2019 z rebalansom. Tretja točka je ob oblikovanju vlade bila poziv k strokovnemu ministru za kulturo, ki bo resor dobro poznal in bo pripravljen na dialog, četrta pa je poziv za novi kulturni model.

V javnem pismu je poudarjeno, da je Slovenija v letu 2018 z 1,6-odstotka, namenjenega za kulturo v skupnem proračunu RS, še zelo daleč od 2,2-odstotka, ki je bil zabeležen leta 2009, in še dlje od najvišjega odstotka, ki smo ga beležili v 90-ih letih minulega stoletja (2,5 odstotka). Stagnacija v zadnjih letih je glede na okoliščine dejansko že prešla v degradacijo, tako da se kultura spoprijema z zelo resnimi in konkretnimi težavami, kot so: ali je javna infrastruktura sploh še varna za uporabo, ali samozaposleni v kulturi še lahko ustvarjajo ob tako nizkih dohodkih, ali vladni in nevladni sektor lahko delujeta v nenehnem potiskanju v izredno stanje …

Kulturniki opominjajo tudi na zapis v koalicijski pogodbi: »Postopno bomo dvignili sredstva za kulturo, in sicer s ciljem do konca mandata doseči vsaj 0,5 odstotka BDP.« Če želi vlada doseči ta cilj, potem dvig za leto 2019 po opozorilu kulturnikov ne more biti zgolj minimalen, ampak mora zvišanje, tudi glede na izredne razmere, znašati vsaj 30 milijonov evrov. Gre za sredstva, ki glede na skupni proračun predstavljajo resnično majhen odstotek, bolje rečeno promil, stanje v kulturi pa bi se s tem zvišanjem naposled začelo izboljševati in kultura bi spet lahko bolj nemoteno nadaljevala svoje poslanstvo.

Javno pismo: Časa za odlašanje ni več!