Ljubljana, 21. 7. 2021

Če je testiranje obvezno, ga mora delodajalec plačati!

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

 

Ljubljana, 21. julija 2021

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

ČE JE TESTIRANJE OBVEZNO, GA MORA DELODAJALEC TUDI PLAČATI!

 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s temi obvestili odgovarjamo na številna vprašanja naših članic in članov, ki jih prejemamo v povezavi z napovedjo uvedbe plačljivih hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2, ki izhaja iz Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Uvodoma moramo poudariti, da so odločitve Vlade RS v zvezi z obvladovanjem epidemije covida-19 kot po pravilu nejasne in odpirajo več vprašanj, kot dajejo odgovorov – in to velja tudi za navedeno uredbo. V SVIZ smo že večkrat izpostavili, da je med razlogi za takšno nedomišljenost odločitev in ukrepov prav nepripravljenost vlade, da bi se pred tem posvetovala s praktiki, ki njene uredbe izvajajo. A tudi tokrat se je ponovilo enako: oblast je, žal, še enkrat več zaobšla dialog z zaposlenim v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter s SVIZ, ki je reprezentativni sindikat v naštetih dejavnostih.

V skladu s 14. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu in drugo delovnopravno zakonodajo ni nobenega dvoma, da ukrep, ki ga delodajalec odredi kot ukrep varnosti in zdravja pri delu, delavcu ne sme povzročiti nikakršnih finančnih obveznosti. Navedeno pomeni, da delavec, ki ga delodajalec za potrebe opravljanja njegove zaposlitve napoti na testiranje na virus SARS-CoV-2 (presejalni program), ne more in ne sme biti finančno obremenjen, strošek testa mora v celoti prevzeti delodajalec. Če bi prišlo v zvezi s tem vprašanjem do kakršnekoli drugačne prakse, se bo SVIZ z vsemi sredstvi zavzel za pravice zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v današnji izjavi za medije med drugim povedal: "Sklepamo, da bodo oblasti še posebej opredelile položaj v šolah pred začetkom šolskega leta. Vendar pa, če bodo oblasti znova uveljavile obvezno testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ga bodo morale tudi plačati."

Dodatno izpostavljamo, da iz prehodnih in končnih določb Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 izhaja, da za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, torej tudi za zaposlene v vrtcih, od včeraj vsaj zaenkrat (tj. v času šolskih počitnic) ne velja več tedenska obveznost testiranja na virus SARS-CoV-2. Kakšna ureditev bo veljala z novim šolskim letom, še ni jasno, zato na vse pristojne znova naslavljamo poziv, naj nas kot legitimne predstavnike zaposlenih s tem seznanijo in vključijo v pripravo predpisov.

V SVIZ smo trdno prepričani, da bi morala država zaupati učiteljicam in učiteljem ter vsem drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, da bodo ravnali odgovorno do sebe, drugih udeleženih v vzgojno-izobraževalnem procesu ter do celotne družbe, zato vse od začetka epidemije covida-19 za vse zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagovarjamo možnost prostovoljnega samotestiranja z manj invazivnimi testi. Naše res številne pozive k uvedbi prostovoljnega samotestiranja so žal pristojne institucije vsakokrat do zdaj preprosto prezrle. Na tem mestu ponavljamo tudi stališče SVIZ glede cepljenja zoper covid-19: Stališče stroke je, da predstavlja cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki pa mora temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika.

Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ