Ljubljana, 9. 2. 2021

Dan varne rabe interneta

 

Več kot 150 držav iz celega sveta vsako leto drugi torek v februarju praznuje dan varne rabe interneta. Na šestih od sedmih celin je vsako leto organiziranih na stotine dogodkov z namenom dviga ozaveščenosti o varni uporabi spletnih tehnologij. Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet www.betterinternetforkids.eu. Znotraj mreže že od leta 2005 uspešno deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si

Letošnji dan varne rabe interneta, ki ga vsako oznamujemo drugi torek v februarju, so na Safe.si – točki osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje tokrat namenili temi dobrega počutja pri uporabi interneta. Kot so zapisali na svoji spletni strani, naj bi nam tehnologija marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, slabša naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi. Kako torej tehnologijo uporabljati na način, da pozitivno prispeva k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju? Kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje in tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje? Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije? Je mogoče tehnologijo uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose?

Pri Safe.si šole in druge organizacije, ki delajo z mladimi, vabijo, da v februarju same organizirajo svoj dogodek: učno ali razredno uro, tehniški ali kulturni dan, delavnico, debato, posvet, srečanje ali kakršnokoli drugo aktivnost, ki obravnava problematiko varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav.  V ta namen so pripravili brezplačen spletni paket gradiv, ki vam ga bodo poslali na podlagi vaše registracije. Pripravili so gradivo, ki ga je mogoče uporabiti tudi za izvedbo aktivnosti na daljavo.

Na podlagi registracije vam bodo s Safe.si med drugim poslali dostop do spletnega paketa za učitelje s predlogi delavnic, aktivnosti, predstavitev za delo v razredu (ali na spletu) z učenci pa tudi starši.