Ljubljana, 8. 1. 2020

Dediščina v vrtce in šole

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije januarja pripravlja tri regionalna srečanja Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna kulturne dediščine 2020 (TKD).

 

Brezplačen poldnevni izobraževalni program je namenjen seznanjanju s temo DEKD in TKD 2020 – Spoznaj? Varuj! Ohrani. Srečanje je namenjeno najširši publiki, še zlasti pa koristno za zaposlene v muzejih, galerijah, knjižnicah, arhivih, vrtcih, osnovnih, srednjih šolah in gimnazijah, območnih izpostavah Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter posameznikom, ki delujejo v mladinskih klubih, turističnih organizacijah, zvezah kulturnih organizacij, nevladnih organizacijah – društvih, lastnikom dediščine in zainteresiranim posameznikom.

Namen srečanj je predstaviti preproste koncepte Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine ter letošnjo temo Spoznaj? Varuj. Ohrani!, iskanje možnosti medsebojnega povezovanja (institucij s področja kulturne in naravne dediščine, izobraževanja, kulture, turizma, športa, društva, lokalne skupnosti …) in predstavitev različnih vidikov dediščine. V okviru srečanja bodo potekale predstavitve praktičnih primerov, kako dediščino približati vsem starostnim skupinam, od najmlajših vrtčevskih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev, radovednih odraslih do šolajočih se upokojencev.

Termini srečanj:

Ljubljana, 13. januar 2020, od 13. do 16. ure, Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana

Maribor, 20. januar 2020, od 13. do 16. ure,  Muzej Narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor

Piran, 27. januar 2020, od 13. do 16. ure, Mediadom Pyrhani, Kumarjeva ulica/Via Kumar 3, Piran/Pirano

Zagotovite si prostor na srečanjih in izpolnite spletno prijavo na http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja-dekd-tkd. Za več informacij lahko pokličete koordinatorko DEKD in TKD Natašo Gorenc na telefon: 01 400 79 72 ali 051 273 305.