Ljubljana, 23. 4. 2018

Delo je nujno bolje ovrednotiti

sporočilo za medije!

 

DELO JE NUJNO BOLJE OVREDNOTITI

SVIZ ob podpori višji denarni socialni pomoči hkrati tudi poziva delodajalce, naj povišajo plače in izboljšajo pogoje dela.
 

Ljubljana, 23. aprila 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) podpira zakon o socialnovarstvenih prejemkih, ki ga je minuli teden potrdil Državni zbor in skladno s katerim se osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma denarne socialne pomoči do konca letošnjega leta za najbolj ranljivo skupino v socialni politiki povečuje z zdajšnjih 297 na 385 evrov. Ta znesek zagotavlja številnim, ki živijo pod pragom revščine, dostojnejše življenje, a SVIZ opozarja – to kaže tudi izračun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti –, da samska oseba z njim še zmeraj ne more pokriti najnujnejših mesečnih življenjskih stroškov. Sindikat delodajalce ob njihovih očitkih, da politika s povišanjem zneska denarne socialne pomoči spodbuja delovno pasivnost in ruši razmerja med plačami tistih, ki delajo, in tistimi, ki prejemajo zgolj socialne transferje, poziva, naj preprosto zaposlenim povišajo plače in izboljšajo pogoje dela.

Ob upoštevanju visoke gospodarske rasti, izrazitega povečevanja dobičkov podjetij, rasti produktivnosti in dejstva, da so plače v Sloveniji nizke, je SVIZ namreč prepričan, da za delovno aktivne še zdaleč ni toliko destimulativna dostojnejša socialna pomoč, ki jo prinaša novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih, kot to, da ti za svoje delo, ki ga pošteno opravljajo, prejemajo prenizke plače. SVIZ se je tudi v skladu z omenjeno problematiko razlike med prihodki brezposelnih na eni strani ter delavcev in upokojencev na drugi v preteklosti med drugim že večkrat odločno zavzel za višjo minimalno plačo oziroma prenovo zakona o minimalni plači. SVIZ je prav tako še vedno v stavki, s katero zahteva odpravo zaostankov pri vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela in bo pri izboljšanju materialnega položaja zaposlenih na tem področju vztrajal.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar