Ljubljana, 21. 10. 2021

Delo v predšolski vzgoji ni ustrezno ovrednoteno

sporočilo za medije!

 

DELO V PREDŠOLSKI VZGOJI NI USTREZNO OVREDNOTENO

 

SVIZ pričakuje nedvoumen odgovor, ali bo MIZŠ takoj pristopilo k ovrednotenju nazivov za pomočnike vzgojitelja in le-tem zagotovilo višjo osnovno plačo – ta je zdaj pod ravnjo minimalne!Ljubljana, 21. oktobra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) letošnjo jesen organizira tradicionalna dvodnevna izobraževanja za svoje sindikalne zaupnice in zaupnike. Ta teden so se v Zrečah sešli predstavnice in predstavniki sindikata v predšolski vzgoji ter se med drugim opredelili do predloga uvedbe nazivov za delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, kot izhaja iz aktualne novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Sindikalna konferenca predšolske vzgoje SVIZ je omenjenemu predlogu sicer izrekla podporo,  a od pristojne ministrice prof. dr. Simone Kustec v zvezi s tem pričakuje nedvoumen odgovor, ali bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) takoj pristopilo tudi k ustreznemu ovrednotenju nazivov za pomočnika vzgojitelja v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) in hkrati dopolnilo Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v nazive. V danes poslanem pozivu je SVIZ ministrico opozoril, da namreč uvedba strokovnih nazivov v ničemer ne rešuje bistvene težave zaposlenih na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, saj njihova osnovna plača ob pridobljeni srednješolski izobrazbi in ustrezni kvalifikaciji ostaja pod ravnjo minimalne! Skoraj odveč se zdi poudariti, da je tako nerazumno nizko ovrednotenje zahtevnega in odgovornega dela povsem nesprejemljivo, zato SVIZ zahteva, da MIZŠ nemudoma začne aktivno reševati omenjeno problematiko prenizke osnovne plače za delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Hkrati je sindikat ministrico posebej opozoril, da problematika prenizke osnovne plače še zdaleč ni pereča zgolj za omenjeno delovno mesto pomočnika vzgojitelja, ampak se obenem tiče velike večine računovodskih, administrativnih in tehničnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju kot tudi v raziskovalni in kulturni dejavnosti.  

Ministrico za izobraževanje, znanost in šport je sindikat seznanil še, da je tudi Sindikalna konferenca predšolske vzgoje SVIZ izrekla soglasno podporo že izraženemu kategoričnemu nasprotovanju sindikata predlagani spremembi 46. člena ZOFVI, ki radikalno posega v sestavo svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju ter kot taka vrtčevska in šolska vrata na široko odpira politiki.
 

X X X X XSandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar