Ljubljana, 24. 2. 2022

Delo v predšolski vzgoji razvrednoteno

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani smo v četrtek, 24. februarja 2022 pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo v luči napovedane splošne stavke v vzgoji in izobraževanje predstavili problematiko,  pričakovanja in zahteve vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov in pomočnic vzgojitelja (vzgojiteljic pomočnic).

Skupaj z glavnim tajnikom SVIZ Branimirjem Štrukljem so kolegice, vzgojiteljice pomočnice, orisale svoj položaj in zahtevno delo, ki ga ob kopičenju nalog, obveznosti in odgovornosti tekom let  opravljajo za (pre)nizko plačilo in na kar pristojne skupaj s sindikatom opozarjajo dlje časa; obremenitve in zadolžitve so se v času epidemije zgolj še povečale. Ker vzgojitelji in vzgojiteljice pomočniki začnejo svojo delovno kariero v izhodiščnem 22. plačnem razredu s plačo, nižjo od minimalne, številni ta lep, a naporen in odgovoren poklic zapuščajo, vrtcem pa za ta delovna mesta ne uspe pridobiti novih zaposlenih. Razlog za to niso le prenizke plače, temveč tudi zahtevni delovni pogoji, vse številčnejše zadolžitve, velika odgovornost … V času epidemije in množičnih odsotnosti zaposlenih zaradi okuženosti in obolelosti so bile vzgojiteljice pomočnice pogosto edine strokovne delavke v oddelku, kar je v nasprotju s pravilnikom o normativih. Tako je prihajalo tudi do kršitev določbe, ki predpisuje minimalno trajanje sočasnosti obeh strokovnih delavk v oddelku. SVIZ v luči omenjenega izpostavlja potrebo po prilagoditvi oziroma nadgraditvi normativov, obenem pa tudi zahtevo po ureditvi problematike nazivov tudi za vzgojiteljice pomočnice, ki so enako kot vzgojiteljice strokovne delavke, a za zdaj še ne morejo napredovati v nazive.

Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki delajo na delovnih mestih pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev, so podrobneje predstavile zahtevnost in odgovornost dela z najmlajšimi, ki se je v času epidemije covida-19 še stopnjevalo in zahtevalo stalno prilagajanje. Poudarile so, da je njihovo delo razvrednoteno in da torej zanj ne dobijo ustreznega plačila, zato stavko, napovedano za 9. marca 2022, podpirajo in so pripravljene tudi na stopnjevanje oziroma zaostrovanje le-te.

Maja Hebar iz Vrtca Otona Župančiča, Maribor je med drugim povedala, da so poleg rednega dela v vrtcu izpostavljene vsem boleznim in da je bilo v času epidemije še hujše. Velikokrat so bile primorane delati same v skupinah, tudi v drugih oddelkih. Za svoje delo konec meseca prejme dodatek do minimalne plače, s katero, kot je dejala, težko preživi.

 

Darja Toplak iz Vrtcev Občine Moravske Toplice je dejala, da s takšno plačo tako naprej ne bo šlo več. Z mislijo na čim večjo dobrobit otrok v prihodnje si, kot je dodala, želijo ohraniti visoko raven predšolske vzgoje, a ne za plačilo, ki je sramotno nizko: »Kljub potrpljenju, dobri volji in prizadevanju se mora vrednotenje našega dela enkrat spremeniti in realno ovrednotiti.«

 

Podobno je povedala tudi Špela Štempelj iz Vrtca Morje, Lucija, ki je opozorila, da so si za preživetje nekatere pomočnice vzgojiteljic primorane poiskati popoldansko delo, pa tudi, da mladi zapuščajo ta delovna mesta.

 

Tina Rajsar iz Vrtca Otona Župančiča, Ljubljana pa je izpostavila, da so v času epidemije pomočnice dobile izplačane dodatke, da pa se mnogim letos glede na izračune dohodnine obeta doplačevanje, kar se ji zdi diskriminatorno glede na to, da so bili vrtci razen krajšega časa ves čas odprti in da so torej ves čas epidemije delali in sprejemali otroke v varstvo.

 

Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ in vzgojiteljica v Vrtcu Jarše, Ljubljana Petra Koritnik je pomočnicam vzgojiteljic v imenu vzgojiteljic danes izrekla javno podporo ob napovedani stavki in vseh prihodnjih, zahvalila se jim je za delo in strpnost ter poudarila pomen poklica.

 

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj ob robu novinarske konference kratko komentiral odgovor vlade na stavkovne zahteve SVIZ. Poudaril je, da se vlada v odgovoru niti v enem stavku ni opredelila do stavkovnih zahtev, in napovedal, da bo sindikat vlado še naprej pozival k spoštovanju zakona o stavki. Ob tem je poudaril, da je zakonska dolžnost vlade, da se dogovarja in išče rešitve.