Ljubljana, 5. 4. 2022

Delodajalci ne morejo sprejeti te odločitve

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo 5. aprila 2022 pripravili novinarsko konferenco na temo izplačila nadomestila plače za čas splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je bila v organizaciji sindikata v vrtcih in šolah izpeljana 9. marca letos. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v zvezi s tem podrobneje komentiral še oblikovanje arbitražnega sveta, ki bo, ko bo osnovan, presojal, ali so izpolnjeni pogoji za izplačilo nadomestila plače zaposlenim, ki so marca stavkali.

Po splošni stavki in pred obračunom plač za mesec marec smo namreč v sindikatu na podlagi obvestil, ki smo jih prejeli od svojih članic in članov, ugotovili, da v nekaterih javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja obstaja bojazen, da zaposleni ne bodo prejeli nadomestila plače za čas stavke. Takšno je bilo tudi navodilo v okrožnici, ki jo je resorno ministrstvo pred stavko naslovilo na vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov, saj naj stavka ne bi bila upravičena. Kot je na novinarski konferenci poudaril glavni tajnik, bi bilo neizplačilo nadomestila za čas stavke nezakonito, saj je bila slednja organizirana in vodena v skladu z Zakonom o stavki, o zakonitosti stavke pa lahko v skladu z  Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih odloča le delovno sodišče, nikakor tega ne more in ne sme enostransko ugotavljati delodajalec.

Dodatna okoliščina, ki jo je treba v zvezi s plačilom stavkovnega dneva upoštevati, je, da je Vlada RS – zatem ko je to pred njo 25. marca 2022 že storil sindikat – s sklepom z dopisne seje ob koncu minulega tedna, 2. aprila 2022, imenovala svoje člane v arbitražni svet, ki bo ugotavljal izpolnjevanje pogojev za plačilo nadomestila plače zaposlenim, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja. Glede na to SVIZ pričakuje, da vlada oziroma ministrstvo o tem, ali bo nadomestilo za dan stavke izplačano, ne bo odločila, preden bo svojo vlogo in presojo opravil arbitražni svet. V nasprotnem primeru bi to, kot je izpostavil Branimir Štrukelj, pomenilo demonstracijo oziroma zlorabo pozicije oblasti in maščevalno sporočilo stavkajočim, da je to cena za stavko, ki je bila izpeljana. Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja naj bi obenem za mesec marec 2022 že prejeli nespremenjeno maso za plače, torej tudi za dan stavke, sindikat pa je prepričan, da bo velika večina ravnateljev in direktorjev delavcem, ki so 9. marca 2022 stavkali, nadomestilo plače za čas stavke tudi izplačala. V skladu z omenjenim, da je vlada imenovala predstavnike v arbitražni svet, je glavni tajnik SVIZ izrazil pričakovanje, da bo ministrstvo za izobraževanje vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov obvestilo, naj v plače zaposlenih ne posegajo, dokler ne bo znana odločitev arbitražnega sveta. Sindikat, kot je ponovil Branimir Štrukelj, ne dvomi, da je bila stavka zakonita in izpeljana v skladu s pravili, vlada pa je kršila dogovore, ki so bili pred tem sklenjeni.

 

 

V odgovorih na vprašanja novinark in novinarjev se je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj še enkrat dotaknil napovedi nekaterih vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov, da v skladu z okrožnico resornega ministrstva nadomestila za dan stavke stavkajočim ne bodo izplačali. Podrobneje je pojasnil postopek oblikovanja arbitražnega sveta in odločanje le-tega, se opredelil do objavljanja plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki v imenu (lažne) transparentnosti v ničemer ne prispeva k razumevanju problematike razmerij med plačami v različnih delih javnega sektorja. Komentiral je še odziv političnih strank na stavkovne zahteve SVIZ in ob tem podčrtal, da je področje vzgoje in izobraževanja v aktualnem predvolilnem obdobju le še izraziteje spregledano. Potrdil je tudi udeležbo sindikata na Shodu za znanost, saj SVIZ znanstvenice in znanstvenike podpira v opozorilih, da je marginalizacija znanosti napačna smer in da ni dopustno, da je področje, katerega prvi normativ sta odličnost in kakovost, uzurpirano s strani politike.