Delovni čas učiteljev

Avgusta 2017 je bila preko sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KP VIZ) uveljavljena nova ureditev delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Nova ureditev delovnega časa se bo na vseh osnovnih in srednjih šolah začela uporabljati z začetkom šolskega leta 2018/2019. Da bi sindikalne zaupnike in članstvo bolje oziroma ustrezno seznanili z ureditvijo delovnega časa učiteljev po novem, v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v letošnjem aprilu izvajamo regijske posvete.

V nadaljevanju objavljamo gradiva, pomembna pri vprašanju nove ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah:

Spremembe in dopolnitve KPVIZ iz avgusta 2017 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017).

Tri Priloge k objavljenim Spremembam in dopolnitvam KP VIZ (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017): Priloga 1 (Nabor del in nalog iz I. stebra v obsegu 33 ur); Priloga 2 (Primeroma naveden nabor del in nalog iz II. stebra), Priloga 3 (Dogovor)

Prezentacija Ureditev delovnega časa učiteljev z regijskih posvetov za sindikalne zaupnice in zaupnike (april/maj 2018)


Okrožnica MIZŠ - Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev (2. julij 2018)


Navodila za izpolnjevanje priporočenega obrazca iLDN
Priporočen obrazec iLDN (Excel)