Politične stranke naj se pred volitvami opredelijo do naših stavkovnih zahtev!

Delovni čas učiteljev

Avgusta 2017 je bila preko sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KP VIZ) uveljavljena nova ureditev delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Nova ureditev delovnega časa se bo na vseh osnovnih in srednjih šolah začela uporabljati z začetkom šolskega leta 2018/2019. Da bi sindikalne zaupnike in članstvo bolje oziroma ustrezno seznanili z ureditvijo delovnega časa učiteljev po novem, v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v letošnjem aprilu izvajamo regijske posvete.

V nadaljevanju objavljamo gradiva, pomembna pri vprašanju nove ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah:

Spremembe in dopolnitve KPVIZ iz avgusta 2017 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017).

Tri Priloge k objavljenim Spremembam in dopolnitvam KP VIZ (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017): Priloga 1 (Nabor del in nalog iz I. stebra v obsegu 33 ur); Priloga 2 (Primeroma naveden nabor del in nalog iz II. stebra), Priloga 3 (Dogovor)

Prezentacija Ureditev delovnega časa učiteljev z regijskih posvetov za sindikalne zaupnice in zaupnike (april 2018)