Delovni čas učiteljev

Avgusta 2017 je bila preko sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KP VIZ) uveljavljena nova ureditev delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Nova ureditev delovnega časa se je na vseh osnovnih in srednjih šolah začela uporabljati z začetkom šolskega leta 2018/2019.

V nadaljevanju objavljamo gradiva, pomembna pri vprašanju nove ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah:

Spremembe in dopolnitve KPVIZ iz avgusta 2017 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017).

Tri Priloge k objavljenim Spremembam in dopolnitvam KP VIZ (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017): Priloga 1 (Nabor del in nalog iz I. stebra v obsegu 33 ur); Priloga 2 (Primeroma naveden nabor del in nalog iz II. stebra), Priloga 3 (Dogovor)

Prezentacija Ureditev delovnega časa učiteljev z regijskih posvetov za sindikalne zaupnice in zaupnike (april/maj 2018)


Okrožnica MIZŠ - Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev (2. julij 2018)


Navodila za izpolnjevanje priporočenega obrazca iLDN
Priporočen obrazec iLDN (Excel)


Odgovori na najpogostejša vprašanja šol glede urejanja delovnega časa učiteljev

Okrožnica MIZŠ Organizacija in izvajanje nadomeščanj - za OŠ in OŠPP, za SŠ (januar 2019)

Praktični primeri plačila nadomeščanj (.PDF)

Problematika nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi (Jadranka Zupanc, drsnice z izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, 11. in 12. februar 2019);

Novica Nova ureditev delovnega časa v praksi (z video posnetki) z izobraževalnega seminarja

Upoštevanje ur delovne obveznosti - odgovori na vprašanja II. (objavljeno 18. 2. 2019)

Okrožnica MIZŠ (21. 6. 2019) - evidence delovnega časa in izvajanje nadomeščanj