Delovni čas učiteljev

Delovni čas učiteljev

V rubriki so objavljena gradiva, pojasnila in povezave na predpise, ki pojasnjujejo ureditev delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah.

PREDPISI, KI UREJAJO DELOVNI ČAS UČITELJEV:

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Spremembe in dopolnitve KPVIZ iz avgusta 2017 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017).

Tri Priloge k objavljenim Spremembam in dopolnitvam KP VIZ (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45, dne 25. 8. 2017): Priloga 1 (Nabor del in nalog iz I. stebra v obsegu 33 ur); Priloga 2 (Primeroma naveden nabor del in nalog iz II. stebra), Priloga 3 (Dogovor)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Priporočen obrazec iLDN (Excel) in Navodila za izpolnjevanje priporočenega obrazca iLDN
 

POJASNILA v zvezi z delovnim časom in evidentiranjem delovnega časa

Okrožnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje: Novosti pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa (8. november 2023)

Novosti glede beleženja izrabe delovnega časa na podlagi novele ZEPDSV-A (8. november 2023 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev (2. julij 2018 - Okrožnica MIZŠ)

Pojasnila glede evidence delovnega časa  (21. junij 2019 - Okrožnica MIZŠ)

Izzivi nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi:
prezentacija z drsnicami (Jadranka Zupanc, drsnice z izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, 11. in 12. februar 2019)
video posnetek prezentacije (Jadranka Zupanc)

Pojasnilo MJU v zvezi z obračunom plače in nadomestilom plače v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa (22. 2. 2016)

 

POJASNILA v zvezi z NADOMEŠČANJI in sredstvi za povečan obseg tedenske učne obveznosti

SVIZ-ova pojasnila glede plačila nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev (junij 2023)

Plačilo nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev (za OŠ, OŠPP in zavodi, GŠ) - okrožnica MVI z dne 5. 5. 2023, št. 6030-1/2023/16

Povečan obseg tedenske učne obveznosti na podlagi stavkovnega sporazuma (za srednje šole) - okrožnica MVI z dne 5. 5. 2023, št. 6036-2/2023/13

Organizacija dela v času odsotnosti večjega števila zaposlenih (za OŠ, OŠPP in zavodi, GŠ) - okrožnica MIZŠ z dne 3. 2. 2022, št. 6030-2/2022/19 in za srednje šole (okrožnica MIZŠ z dne 11. 2. 2022, št. 6030-2/2022/9 s prilogo vzorca Sklepa in vzorca Dogovora)

Priloga: vzorec Sklepa o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
Priloga: vzorec Dogovora o povečanem obsegu dela

Obračun plače in nadomestila plače v skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (vsem javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom) - okrožnica MIZŠ z dne 3. 3. 2022, št. 6030-8/2022/1

Arhiv starejših pojasnil/okrožnic o organizaciji in izvajanju nadomeščanj
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJ ŠOL

Odgovori na najpogostejša vprašanja šol glede urejanja delovnega časa učiteljev (objavljeno oktobra 2018)

Upoštevanje ur delovne obveznosti - odgovori na vprašanja II. (objavljeno 18. 2. 2019)