Ljubljana, 7. 4. 2020

Destandardizacija zaposlovanja in sindikat

V Centru za družbeno raziskovanje (CEDRA) so v teh dneh objavili prvi raziskovalni zvezek, in sicer v branje ponujajo zvezek z naslovom Mladi prekarci in sindikat v vzgoji in izobraževanju: Učinki destandardizacije zaposlovanja na sindikalno organiziranost.

Center za družbeno raziskovanje (CEDRA) je neodvisen raziskovalni kolektiv,  ki deluje na področju raziskovanja, izobraževanja in aktivnega sodelovanja v razvoju ter napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja.

Kot so zapisali v spremni besedi k raziskavi, se je položaj vzgoje in izobraževanja pod pritiski kapitala v zadnjih desetletjih precej spremenil: »To je opazno v fleksibilizaciji delovne sile: v postopni prekarizaciji in outsourcanju delovnih razmerij. Kapitalistična država zaradi pritiskov kapitala mlade delavke in delavce raje zaposluje v nestandardnih oblikah zaposlitve; hkrati pa lahko zasebna podjetja privatizirajo dele javnega zavoda ter si prisvajajo presežno vrednost. Posledica teh pritiskov je naraščajoča notranja segmentacija delovne sile in hierarhizacija njene strukture. Naša študija nakazuje, kako kapital prek države vodi razredni boj s tem, da delovno silo nenehno oblikuje glede na zahteve procesa akumulacije kapitala in sindikatom javnega sektorja zmanjšuje moč.

V izhodišču raziskave stoji vprašanje organiziranja v javnih zavodih. Preveriti smo želeli ali so mlajše delavke in delavci, ki pogosto delajo v nestandardnih oblikah zaposlitve, v sindikalnih bojih manj aktivni, v kolikšni meri se vključujejo v sindikalno gibanje v sektorju vzgoje in izobraževanja, ter kakšni so njihovi specifični problemi in pogledi nanje.«

Mladi prekarci in sindikat v vzgoji in izobraževanju: Učinki destandardizacije zaposlovanja na sindikalno organiziranost (CEDRA, raziskava)