Ljubljana, 6. 5. 2021

Dialoga s šolsko oblastjo še nikoli manj

sporočilo za medije!

DIALOGA S ŠOLSKO OBLASTJO ŠE NIKOLI MANJ

Zavajajoče trditve, ki jih ministrica prof. dr. Simona Kustec lahkotno izrekla ob začetku zbiranja podpisov k pozivu za njen odstop, so ena od stalnic pri njenem delu in eden od razlogov, da se je SVIZ za ta poziv odločil.

 

Ljubljana, 6. maja 2021 – Ob napovedi Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), da začenja med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbirati podpise k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec, se je ta odzvala z izmišljeno trditvijo, da šolsko politiko že ves čas vodi v komunikaciji z zaposlenimi in ob konstruktivnem sodelovanju s SVIZ. Glede na siceršnjo skoraj popolno odsotnost dialoga, ki ga med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju ter šolskim ministrstvom vse od osamosvojitve Slovenije nikoli ni bilo manj kot prav v zadnjem letu, odkar resor vodi prof. dr. Simona Kustec, ni mogoče spregledati cinizma, ki je tudi sicer značilen za aktualno vlado, ko gre za njen odnos do dejstev in resnice.

Ministrico prof. dr. Simono Kustec sindikat dobesedno od začetka njenega mandata in epidemije covida-19 nenehno poziva, naj zaposlene praktike vključi v pogovore in dogovore o oblikovanju ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja, a se to ni zgodilo. Od septembra lani ji SVIZ vztrajno predlaga, naj ministrstvo z namenom uspešnejšega in učinkovitejšega prilagajanja šolskega polja aktualnim razmeram vzpostavi posvetovalno koordinacijo ter vanjo imenuje predstavnice in predstavnike praktikov – od vrtcev do univerz, akademsko stroko, starše, dijake in študente –, a se ni zgodilo nič. SVIZ je vsakokrat znova poudarjal, da brez da bi bili zaposleni aktivno vključeni v procese oblikovanja ukrepov, ti ne bodo optimalni in bodo hkrati razumljeni kot enostransko vsiljeni. Ob tem je sindikat izpostavljal primere dobre prakse v drugih evropskih državah, zlasti tistih z demokratično tradicijo, ki so v času epidemije covida-19 dialog z zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnem sistemu okrepile, ker so pravilno ocenile, da bo dogovarjanje stabiliziralo sistem in povečalo učinkovitost izvedbe potrebnih ukrepov. Nasprotno so pri nas zaposleni za predvidene ukrepe praviloma zadnji trenutek izvedeli iz medijev. Sindikat še enkrat več ponavlja, da je eden od razlogov za pogoste in velike napake, ki jih je oblast naredila na področju vzgoje in izobraževanja, njena popolna nepripravljenost, da bi prisluhnila praktikom.

Neresnične ali vsaj zavajajoče so tudi vse druge trditve, ki jih je ministrica prof. dr. Simona Kustec izrekla ob začetku akcije zbiranja podpisov k pozivu SVIZ za njen odstop. Tako, denimo, ni res, da naj bi ministrstvo v času epidemije covida-19 omogočilo »številne možnosti zaposlovanja, predvsem v pomoč učiteljem in profesorjem.« Ministrstvo je zavrnilo predlog SVIZ, naj se opravljanje pripravništva diplomiranih učiteljev in drugih strokovnjakov prilagodi tako, da bodo ti lahko pomagali pri pedagoškem procesu in zamenjevali odsotne zaradi covida-19 v vrtcih in šolah. Namesto tega so sprejeli ukrepe, ki niso dali nikakršnih rezultatov. Sindikat je prav tako opozarjal, da se je zaradi okoliščin epidemije izrazito povečala preobremenjenost svetovalnih delavk in delavcev, predlagal je nujne spremembe v normativih, a se ministrstvo ni odzvalo niti prošnji za sestanek. Zavoljo popolne korektnosti SVIZ dodaja, da so bili v času epidemije covida-19 spremenjeni normativi za računalnikarje, a tudi ti šele po pol leta pritiskov in opozoril sindikata o še dodatnih velikih obremenitvah te skupine zaposlenih v času pouka na daljavo. Za zasluge, ki si jih ministrica pripisuje pri spremembah pravilnika o napredovanju v strokovne nazive, bi bil ustrezen frazem »kititi se s tujim perjem«. Zgolj izvedbeni potrditvi sprememb namreč ni bilo mogoče ubežati, ker so bile zapisane v stavkovnem sporazumu iz leta 2018 in iztožljive na sodišču. Podobno je z zvišanjem proračuna za plače, ki ni zasluga ministrice, ampak obveznost države, ki jo je prav tako opredeljeval omenjeni stavkovni sporazum.

Zavajajoče trditve, ki jih ministrica prof. dr. Simona Kustec lahkotno izrekla ob začetku zbiranja podpisov k pozivu za njen odstop, sindikata niso presenetile, saj so ena od stalnic pri njenem delu in tudi eden od razlogov, da se je SVIZ za ta poziv odločil.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Andreja Rihter
12.05.2021

Spoštovani,

ministrico bi morali pozvati k odstopu že ob uvedbi prisilnega invazivnega testiranja in pogojevanju le-tega z možnostjo izgube službe ter klicanju na odgovornost zaradi morebitnih okužb učencev in dijakov, od katerih pa se nihče ne testira.
Zaradi odklonilnega odnosa staršev do samotestiranja z neinvazivnimi testi se o teh načrtih več nič ne sliši. Naj nam vsaj razdelijo teh 300 000 nabavljenih testov, menda bomo pa ja znali poiskati virus v svojih nosovih! Aja, virus se na začetku nosu nahaja le do 19. leta, kolikor jih štejejo najstarejši dijaki, po tej starosti pa jih je treba iskati v skafandru nekje sredi glave.
Zanimivo bi bilo tudi vedeti, kakšna je situacija glede testiranja v šolstvu po drugih državah.

Lep pozdrav,
Andreja Rihter

Nataša Hlebš
09.05.2021

Podpis prispevam iz razloga, ker ministrica v vsem času svojega mandata ni nastopila strokovno in odločno, kot bi se od nje pričakovalo, temveč v svojih javljanjih samo neodločno izraža nesmiselne floskule ter jih obrača na 1001 način.

Vaš komentar