Ljubljana, 20. 11. 2020

Digitalizacija v izobraževanju

Že vse od letošnje pomladi si sindikati v izobraževanju, ki so na evropski ravni povezani v Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE), soočajo z izzivi, kako zagotoviti, da bi se vzgojno-izobraževalni sektor in zaposleni v njem čim uspešneje spoprijemali z okoliščinami krize, ki je pogojena s prisotnostjo covida-19. Že preden se je šolanje preselilo na daljavo, so se predstavniki učiteljskih sindikatov poglobljeno ukvarjali z vprašanjem navzočnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu, zdaj pa brez le-tega ne mine prav nobena razprava. Z nenadnim zaprtjem šol je t. i. digitalni premik sploh omogočil kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa, a je ustvaril tudi preštevilne izzive. Digitalizacijo tako, denimo, spremljajo dilema zagotavljanja enakega dostopa do izobraževanje, odpiranje prostora zasebnim podjetjem, da vpliva na izobraževalni sistem, skrbi glede zasebnosti in varovanja podatkov.

In tudi na vseh omenjenih področjih ima, se strinjajo sindikati, ključno vlogo socialni dialog. Šele ko se oblast redno in enakopravno posvetuje s socialnimi partnerji v izobraževanju, lahko namreč ustrezno odgovori na potrebe pedagoške stroke, drugih zaposlenih v resorju in s tem na potrebe šolarjev, dijakov in študentov.  Pri ETUCE poudarjajo, da, če si države želijo, da bi se izobraževanje v čim večji meri nadaljevalo kot fizično poučevanje – seveda ob zaščiti pravic in zdravja zaposlenih v vrtcih in šolah –, morajo vlade nujno slišati in upoštevati glas delavcev in njihovih sindikatov.

V luči intenzivnih prizadevanj, da bi se vzgojno-izobraževalni sektor v aktualnih okoliščinah covida-19 čim bolje znašel, zagotovil  zdravo, varno in vključujoče učno okolje ter zatem iz krize tudi izšel, ETUCE v sodelovanju s svojim članstvom izvaja številne aktivnosti. Ena od teh, na katerih smo sodelovali tudi predstavniki SVIZ, je bil spletni seminar »Digitalizacija v izobraževanju«, ki je bil izpeljan 18. 11. 2020.

V ospredju razprave so bili (pre)številni izzivi, dileme in pa tudi raznolike priložnosti, ki vstopajo v vrtce in šole z digitalizacijo. Slednja hkrati pomeni največjo spremembo in izziv moderne družbe, ki nedvomno v pomembnih razsežnostih vpliva na vzgojno-izobraževalni sektor. Je priložnost za vzpostavitev bolj vključevalnega učnega okolja, za večjo prilagojenost potrebam posameznega učenca, hkrati pa poraja veliko vprašanj, povezanih z zagotavljanjem ustrezne ločnice med službenim in zasebnim življenjem zaposlenih, zasebnostjo, zdravjem in varnostjo ter strokovno avtonomijo pedagoških delavcev. Poleg tega predstavlja vzgojno-izobraževalni sektor ogromen trg za vstop različnih tehnologij in ponudnikov le-teh, kar se povezuje tudi z nevarnostjo prevelikega vstopa zasebnih interesov na to področje. Razpravljavci na spletnem seminarju so poudarili, da mora digitalizacija vstopati v šolski prostor ob sodelovanju in soglasju stroke, krepiti strokovno avtonomijo učiteljev in v korist vseh šolajočih se.

Prav aktualna kriza je še bolj jasno pokazala potrebo po zboljšanju znanja in spretnosti pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije ter potrdila, da bo  zagotavljanju enakega dostopa do kakovostnega izobraževanja nujno nameniti še več pozornosti. Prav tako pa zaščiti pravic zaposlenih, kar se tiče ohranjanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, zasebnosti, zdravja in varnosti.

Vir: ETUCE – https://www.csee-etuce.org/en/news/etuce/4086-back-to-school-etuce-member-organisations-hold-sub-regional-talks-on-education-trade-union-work-under-the-covid-19 in https://www.csee-etuce.org/en/news/etuce/4084-digitalisation-in-education-etuce-holds-webinar-on-the-challenges-and-opportunities-of-digitalisation-for-education-trade-unions.