Ljubljana, 15. 5. 2018

Digitalna šola

V skladu z objavo na spletni strani Eurydice Slovenija bo avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje s prihodnjim šolskim letom v učni načrt za osnovne šole vpeljalo digitalne kompetence.

Na ministrstvu so reformo poimenovali kot Šola 4.0 – zdaj bo digitalna. Reforma med drugim vključuje tudi medijsko vzgojo, predvsem opolnomočenje učencev za kritično presojo spletnih vsebin in varno rabo socialnih omrežij. Z reformo si strateško prizadevajo izboljšati kompetence na področju digitalne in medijske pismenosti tako učencev in učenk kot tudi šolskih pedagogov. Reforma bo vključena v primarno in nižje sekundarno šolsko izobraževanje, ki šteje prvih osem let (obveznega) šolanja.

Preden pa so vključili digitalne kompetence v redni učni načrt, so nove pristope z letošnjim šolskim letom (september 2017) preizkušali na 169 šolah. Učenci in pedagogi so se po dve do štiri ure na teden spoznavali z digitalnimi vsebinami in metodami ter se digitalno in medijsko opismenjevali. Preostale šole, ki v preizkus niso bile vključene, bodo s pridobivanjem osnovnih digitalnih kompetenc pričele z naslednjim šolskim letom, torej 2018/2019.

Pobuda za premislek ministrstva o uvedbi omenjene reforme so bili tudi rezultati avstrijskega poročila o vzgojno-izobraževalnem delu iz leta 2015. V poročilu so ugotovili, da večina pedagogov – 90 %, ne glede na starost – uporablja digitalne pripomočke in internet pri učnih urah; raziskave pa so prav tako pokazale, da pedagogi (še) ne vedo dovolj o metodah poučevanja, podprtih z digitalno tehnologijo. z njimi. Tudi zato so v vladni program 2017/2018 vključili digitalno strategijo, ki – poleg obveznega pridobivanja osnovnih digitalnih kompetenc – od šolskega leta 2020/2021 predpisuje obvezno širokopasovno in brezžično internetno povezavo v vseh šolskih prostorih. Dobra infrastruktura bo namreč omogočala in zagotavljala nemoten, kakovosten in učinkovit proces digitalnega izobraževanja.

Od letošnjega študijskega leta (2017/2018) je pridobivanje osnovnega digitalnega znanja in znanja iz področja digitalne didaktike vključeno tudi v univerzitetne študijske kurikulume, ki so namenjeni za izobraževanje prihodnjih pedagoginj in pedagogov.

V partnerstvu z ministrstvom za izobraževanje, dunajsko pedagoško visoko šolo in dunajskim sektorjem za otroke in mladino ter zasebnimi podjetji je nastal tudi digitalni inkubator Future Learning Lab, ki bo ponujal možnosti usposabljanja in inovativnega razvojno sodelovalnega dela za učitelje in bodoče učitelje.

Vir: Eurydice Slovenija, http://www.eurydice.si/index.php?option=com_content&view=article&id=13351&Itemid=999 (pripravila Nina Žnidaršič; pridobljeno 11. 5. 2018)