Ljubljana, 7. 1. 2020

Digitalni bolniški list

S prehodom v novo leto Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uvaja spremembo ob bolniški odsotnosti zaposlenega, ki je moral do zdaj ob upravičeni odsotnosti od dela zaradi bolezni, poškodbe ali v drugih upravičenih primerih delodajalcu zagotoviti bolniški list. Z novim letom so družinski zdravniki začeli izdajati elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki bo nadomestilo papirnati zeleni bolniški list. Tega bodo sicer izdajali še v prehodnem obdobju do februarja in v posebnih primerih.

Od februarja bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM). Dostop do vseh podatkov o bolniški odsotnosti pa bodo imeli z digitalnim potrdilom tudi bolniki. Uvedba elektronskega bolniškega lista naj bi za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za povračilo nadomestila plače na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, delodajalcu prav tako ne bo treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč ga bo lahko prevzel sam kadarkoli. Obrazec o upravičeni zadržanosti z dela pa se bo še vedno tiskal za zaposlene pri fizičnih osebah in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji ali v primeru tehničnih težav.

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela – t. i. bolniški list, ki je izdan elektronsko (eBOL), je na voljo na varovanem delu portala Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) https://moj.zzzs.si, zato za dostop potrebujete spletno digitalno potrdilo. Od 1. 2. 2020 vaši osebni zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov, razen v izjemnih primerih, zato si pravočasno pridobite digitalno potrdilo. Če nimate dostopa do računalnika, lahko elektronski bolniški list pridobite tudi na ZZZS ali pa preverite podatke izdanega bolniškega lista pri svojem delodajalcu. Dostop do portala ZZZS je brezplačen, tu pa so vam na voljo podatki, ki jih ZZZS o vas vodi v svojih evidencah.

Kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki, in sicer: Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA, smsPASS; Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA; Nova Ljubljanska banka, d. d. - AC NLB; Halcom, d. d. - Halcom CA.

Storitev pridobitve digitalnega potrdila SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS je brezplačna, cene potrdil ostalih izdajateljev pa so objavljene na njihovih spletnih straneh. Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeni matično in davčno številko. Za pridobitev SIGEN-CE potrebujete osebni dokument. Zahtevek, ki je na voljo na povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/, podate lahko le osebno na prijavni službi SI-TRUST na upravni enoti. Zahtevek lahko tudi predhodno izpolnite in ga natisnite ter prinesete s seboj. SIGEN-CA na podlagi odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki ju bodoči imetnik potrebuje za prevzem svojega potrdila, ki ga opravi na svoji delovni postaji v skladu z navodili izdajatelja SIGEN-CA. Bodoči imetnik prejme referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko na svoj stalni ali drug izbran naslov. Način in podrobna navodila za prevzem potrdil so opisana na spletni strani https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/.